Anda di halaman 1dari 10

BAHASA MELAYU

TAHAP 2

PRAKTIS
MEMBINA AYAT

Disediakan oleh:
Cikgu Zainal Abidin bin Ab Kadir
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………
NAMA :….....................................................TARIKH :
…………………..
Kelas : ……………………………………