Anda di halaman 1dari 12

CABARAN SUKAN

NEGARA
MEMBANGUN MASA
KINI
DISEDIAKAN OLEH:
KAM CARYN
ONG SIEW LU
SOH HON MUN (G8)
PENGENALAN
 Pembangunan sukan negara semakinmendapat
perhatian serius daripada pihak kerajaan.
 Hasilnya tertubuhlah Jawatankuasa Kabinet
Mengenai Pembangunan Sukan yang
bermatlamat untuk memartabatkan mutu
sukan negara agar mampu bersaing di persada
antarabangsa.
 Pembangunan sukan secara bersepadu
diperingkat sekolah dapat dilihat melalui
penglahiran lebih ramai guru Sains Sukan dan
Pendidikan Jasmani terlatih di sekolah.
Cabaran Sukan

Infrastruktur dan Fasiliti


“World Class Player”
Pembangunan Atlet
Pusat Kecemerlangan Atlet
Cabaran-cabaran lain
Infrastruktur dan Fasiliti
Negara kita kekurangan:
a. Gimnasium
b. Kompleks sukan bertaraf
dunia
c. Gelanggang

Peralatan latihan usang


Aspek penyelenggaraan agak
lemah
Kekurangan infrastruktur boleh
mengakibatkan kepadatan jadual kuliah
pelajar yang mungkin boleh mendatangkan
kesan terhadap keselesaan belajar di
kalangan pelajar. Pelajar hanya memiliki
masa yang terhad untuk mengulangkaji
pelajaran dan bergiat aktif dalam bidang
sukan.
“World Class Player”
Kekurangan:
Jurulatih berpengalaman –
Jurulatih diimport dari luar
negara.
Kemudahan – Menyebabkan
atlet dihantar menjalani latihan di
luar negara.
Pakar pemakanan (diet), ahli
fisioterapi dan pakar psikologi –
Untuk meningkatkan prestasi
atlet.
Pembangunan Atlet

Kemelesetan ekonomi
menjejaskan program
pembangunan atlet.
Banyak syarikat tidak mampu
menaja program, persatuan
sukan dan atlet negara.
Program pembangunan atlet
yang tidak seagresif atlet luar
negara.
Pusat Kecemerlangan Atlet
Pegawai sukan dan jurulatih
kurang bersunguh-sungguh untuk
merencanakan program
pembangunan sukan.
Kerajaan masih dalam proses
mewujudkan pusat
kecemerlangan bagi sukan-sukan
tertentu.

Contohnya :
 Sekolah Sukan Bukit Jalil
 Sekolah Sukan Bandar Penawar
Cabaran-cabaran lain:

 Kekurangan hubungan yang wujud antara


persatuan sukan dengan kerajaan.
 Perbincangan mengenai sukan yang wujud
adalah terbatas
 Persatuan sukan hanya menerima bantuan
dan sokongan kewangan yang sedikit
daripada kerajaan untuk kegiatan sukan
 Badan-badan sukan dan pihak kerajaan
kurang peka terhadap keperluan masing-
masing
 Kurangnya kerjasama antara badan sukan
dengan pihak kerajaan.
Sekian, terima kasih
… ^^