KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK

OLEH: EN. MOHAMAD ROSLAN BIN AROFF JIP IPG KTHO

MAKSUD
PERANAN KEPIMPINAN
DALAM KAUNSELING KELOMPOK

Cara pemimpin/ketua itu menolong mengembangkan proses kaunseling mengikut matlamat dan tujuan dalam kumpulan itu.
Zuraidah (1988)
2
KDP14M B&K JUL-OKT05

FAKTOR PROSES KUANSELING berjaya
PEMIMPIN / KETUA GAYA KEPIMPINAN SIFAT/CIRI MATLAMAT

3

KDP14M B&K JUL-OKT05

PERANAN KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK   FASILITATOR PERKEMBANGAN ARAH TUJUAN MATLAMAT KEMAHIRAN 4 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

SIAPA ? KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK  KAUNSELOR ± dalam sesi KETUA ± kumpulan kelompok PEMBIMBING RAKAN SEBAYA ± dalam sesi / peranan PRS 5 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

PERANAN KEPIMPINAN DALAM KAUNSELING KELOMPOK   MERANGSANG EMOSI MENGAMBIL BERAT MEMBERI MAKNA PERLAKSANAAN TUGAS Yalon & Miles (1973) 6 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

mesra) Sikap Nilai Galakkan ahli menggunakan Pengalaman Pengajaran baru 7 KDP14M B&K JUL-OKT05 .PERANAN KEPIMPINAN MERANGSANG EMOSI DALAM KAUNSELING KELOMPOK Ahli meluahkan Perasaan (marah. kasih.

PERANAN KEPIMPINAN MENGAMBIL BERAT DALAM KAUNSELING KELOMPOK Terhadap ahli aspek Melindungi Menjadi sahabat Menunjukkan kasih mesra Tunjukkan sikap Penerimaan Ketulenan 8 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

PERANAN KEPIMPINAN MEMBERI MAKNA DALAM KAUNSELING KELOMPOK Ahli boleh Menerima & memahami kumpulan Menggubah perlakuan Berperanan Penterjemahan perasaan yang jelas Perlakuan tersirat dijelaskan 9 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

PERANAN KEPIMPINAN PERLAKSANAAN TUGAS DALAM KAUNSELING KELOMPOK Sebagai penentu Tempat pertemuan Masa pertemuan Peraturan kumpulan Norma perlu dipatuhi Matlamat bersama dicapai 10 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

DEFINISI GAYA KEPIMPINAN ³Sifat perlakuan kaunselor dalam Kaunseling Kelompok yang ada dengan pendekatan yang digunakannya bila berhubung dengan klien secara individu atau dalam kumpulan´ Hill (1965) 11 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN DEMOKRATIK LAISSEZ-FAIRE Levin (1944) 12 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Ciri-ciri    Autokratik Berpusat arah ketua Kekal berkuasa Penentu matlamat Berpengalaman / Berpengetahuan Matang 13 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Peranan Seolah-olah Pengarah Filem Mengarah Menentu Menolak Menstruktur Mengajar Menunjuk Membimbing 14 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Tujuan Pemimpin untuk mengajar sesuatu supaya ahli ±ahli faham dan dapat menyesuaikan diri dengan apa yang diajar dengan perlakuan mereka sehari-harian. Zuraidah (1988) 15 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Kekuatan Mengawal klien Memahami peranan ketua Mematuhi nilai / disiplin Membentuk norma masyarakat Mengubah kelakuan klien Guna kuasa bantu klien 16 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Kelemahan Klien menjadi Sangat bergantung Tiada penjelajahan perasaan Tiada cungkil keupayaan diri Tersendiri dalam kumpulan Tiada kejelekitan 17 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

sekat emosi klien Kuasa ketua. klien bosan 18 KDP14M B&K JUL-OKT05 . klien tidak belajar buat keputusan Selepas sesi.GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Kelemahan Dalam proses sesi Klien tertumpu kepada ketua Kurang interaksi antara klien Kuasa ketua.

adanya rasa tidak puas hati terhadap ahli dan tugas. Lippit & White (1952) 19 KDP14M B&K JUL-OKT05 . wujud sifat agresif sesama ahli.GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK AUTORITARIAN Kesimpulan Kumpulan autoritarian menunjukkan bergantung kepada ketua.

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Ciri-ciri   Penumpuan kepada ahli Menghormati bakat ahli Menghargai diri ahli Bersama berfikir Bersama membuat kesimpulan 20 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Peranan Terhadap ahli kumpulan Tanggungjawab bersama Wujudkan kepercayaan Menggerak & mengembang keupayaan Mengurangkan sikap menarik diri Mengurangkan sikap memencil diri 21 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Peranan Pengerak & Pengembangan keupayaan ahli Memberi maklum balas Meminta penerangan lanjut Menghubungkan kenyataan-kenyataan Menerangkan kenyataan Membuat penilaian proses kaunseling 22 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Tujuan   Menarik minat ahli ambil bahagian Hubungan mesra antara ahli Lahirkan bakat ketua dalam kumpulan Menggalakkan sikap penerimaan Bersama buat kesimpulan 23 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Kekuatan Klien akan mendapat Memahami perasaan ahli Memahami masalah ahli Percaya dan mempercayai Tidak takut dengan ketua Perhubungan teguh dan aktif 24 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Kelemahan Klien yang tertinggal kerana Takut atau kurang bercakap Ada ahli mengawal kumpulan / perasan Ketua tidak kuat berlaku penyelewengan ± ± Sesi menjadi borak kosong Suasana kacau-bilau (semua bercakap) 25 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

Zuraidah (1988) 26 KDP14M B&K JUL-OKT05 . suasana Kaunseling Kelompok haruslah bebas daripada desakan ini.GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK DEMOKRATIK Kesimpulan Kepimpinan demokratik mempercayai bahawa mereka mengalami masalah dalam kehidupan mereka sentiasa ditindas individu berkuasa. Oleh itu.

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Ciri-ciri   Ketua kurang berfungsi Semua ahli bertanggungjawab Tiada penentuan dalam sesi Semua ahli bebas dan boleh tunjuk kuasa 27 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Peranan Terhadap ahli kumpulan Tanggungjawab bersama Wujudkan kepercayaan Menggerak & mengembang keupayaan Mengurangkan sikap menarik diri Mengurangkan sikap memencil diri 28 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Peranan Pemimpin dalam sesi kaunseling kelompok Tanggungjawab sesi kepada semua Perjalanan sesi. ahli aktif Tidak rancang proses sesi 29 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Tujuan Kaunseling Kelompok Melihat ahli aktif / berkuasa Melihat ahli pasif / menyendiri Kumpulan boleh kerjasama ? Kumpulan ada kepuasan ? 30 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Kekuatan Klien akan mendapat Yang kuat berasa yakin Aktiviti berborak-borak Ahli boleh lepaskan perasaan 31 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Kelemahan Klien yang tertinggal kerana Takut atau kurang bercakap Bosan kerana dipinggirkan Tiada matlamat Suasana huru-hara Rasa bosan 32 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

GAYA KEPIMPINAN KAUNSELING KELOMPOK LAISSEZ-FAIRE Kesimpulan Kepimpinan Laissez-Faire menyebabkan ahli pendiam atau menarik diri akan berasa terasing dan tidak dapat mengalami dan menerima maklum balas yang menggalakkan bagi memperbaiki perlakuan kepada yang lebih diterima. Zuraidah (1988) 33 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK     FASILITATOR MESRA HORMAT EMPATI IKHLAS TERBUKA TIDAK MENGHAKIM TIDAK MEMBUAT GENERALISASI TIDAK MEMBUAT TANGGAPAN AWAL KDP14M B&K JUL-OKT05 34 .

penghubung antara ahli-ahli kumpulan Penentu kelancaran sesi Penggalakkan ahli-ahli bersuara 35 KDP14M B&K JUL-OKT05 .CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK FASILITATOR  Membimbing.

senyum.CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MESRA  Air muka tenang. penyayang Bertutur dengan selesa didengar ahli 36 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK HORMAT   Beri salam / ucap selamat Terima pandangan dengan ikhlas Beri pandangan disenangi Ucapakan terima kasih / penghargaan 37 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

pandang mukanya Ambil perhatian Katakan semula ± kenyataan perasaannya 38 KDP14M B&K JUL-OKT05 .CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK EMPATI  Dengar cerita.

CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK IKHLAS  Terima pandangan dengan tenang Beri penghargaan Wajah muka ± tanda ya/bersetuju 39 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

CIRI PEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK TERBUKA  Dengar dan terima ± kenyataan betul/salah/menyakitkan Jangan menyalahkan Minta pandangan yang lain jika salah/menyakitkan 40 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

CIRI PEMIMPIN
KAUNSELING KELOMPOK

TIDAK MENGHAKIM 

Kenyataan salah/menyakitkan ± minta penjelasan mengapa kata begitu Fahami masalah terpendam ± cari puncanya

41

KDP14M B&K JUL-OKT05

CIRI PEMIMPIN
KAUNSELING KELOMPOK

TIDAK MEMBUAT GENERALISASI
Masalah dalam kumpulan Kecil Mudah Tidak penting Kepada ahli-ahli Pelajar berisiko Perlu dihukum
42
KDP14M B&K JUL-OKT05

CIRI PEMIMPIN
KAUNSELING KELOMPOK

TIDAK MEMBUAT TANGGAPAN AWAL 

Apabila kali pertama bertemu/dengar katanya ± tidak label Jangan label negatif ± bodoh/pemalas/pembohong/kaki gaduh dll

43

KDP14M B&K JUL-OKT05

Memikul tanggungjawab yang lebih kerana keberkesanan ketua menentukan arah penyembuhan ahli kumpulan 44 KDP14M B&K JUL-OKT05 .KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK ERTINYA .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK PROSES PERLAHAN TUJU MATLAMAT. Menjelajah & memahami Menyiasat sebab-musabab masalah Membina altenatif penyelesaian Mengambil keputusan Mencuba langkah penyelesaian Peranan ketua dan ahli 45 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK     MEMERHATI MENDENGAR MENGAMAN SUASANA MENGHADAPI KESENYAPAN BERKOMUNIKASI KONFRONTASI MENGHALANG MENCUNGKIL KDP14M B&K JUL-OKT05 46 .

 Perasaan Emosi Perlakuan Kognitif 47 KDP14M B&K JUL-OKT05 .KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MEMERHATI Cepat menangkap & memahami maksud .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MEMERHATI Harus sedar . Maklumat kurang jelas ± dapat penjelasan Reaksi ahli ± takut bincang perasaan hati Galakkan proses mengenal pasti Menjelaskan luahan perasaan ahli 48 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

gerak badan & mimik muka 49 KDP14M B&K JUL-OKT05 .KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR  Asas dan penting Mendapat maklumat Kefahaman mendengar ± perkataan.

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Tingkat kualiti mendengar Dengar teliti Tidak µjudgmental¶ / mengukur lebih awal Memberi peluang cerita pandangan Rasa faham & empati ± menyatakan semula perasaan Menunjukkan minat 50 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Menyatakan semula Mengambarkan kembali Menjelaskan Bertanya Membuat rumusan 51 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Menyatakan semula ± ± ± Menyampaikan / menerangkan kepada ahli Adakalanya membosankan Berkesan awal proses 52 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

Ahli .Menyatakan semula Contoh . Saya mesti putuskan sama ada untuk berpisah atau terus hidup bersama. 53 KDP14M B&K JUL-OKT05 . Awak mesti ambil keputusan sama ada berpisah atau tidak sebab awak tak tahan lagi. Saya tidak tahan lagi. Ketua .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Mengambarkan kembali ± ± ± Beri pengertian kepada ahli lain Fokus isi dan perasaan Jangan awal sesi ± ahli belum selesa. gugat keyakinannya 54 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

Saya mesti tekun belajar tahun ini sebab ada peperiksaan. 55 KDP14M B&K JUL-OKT05 . Ketua . Ahli . Nampaknya awak rasa tertekan untuk berjaya dalam peperiksaan ini supaya mak awak tidak kecewa dengan awak.Mengambarkan kembali Contoh . Mak saya susah hati kalau saya tak belajar.

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Menjelaskan Ahli nyatakan semula atau ± Ketua terangkan maksud yang jelas ± 56 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

Boleh cerita semua ? 57 KDP14M B&K JUL-OKT05 . Saya tidak faham maksud awak disini. Mulanya awak kata kecewa kemudian aak kata dia menolong awak.Menjelaskan Contoh . Tapi sebenarnya dia telah banyak memberi pertolongan kepada saya. Saya kecewa dengan kawan saya itu sebab bila saya dalam kesusahan dia menghilangkan diri. Saya kurang jelas. Ahli . Ketua .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Bertanya ± ± ± ± Mempunyai tujuan tertentu Menarik perhatian ± lahir masalah Jangan tanya bertalu-talu Tanya kepada ahli 58 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Mengapa bertanya ? ± ± ± ± ± Untuk mengambar semula Menggalak interaksi Untuk memahami dengan terang Menterjemah perasaan hati Mendapatkan maklumat lanjut 59 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

perasankah awak yang Ali dan Chong juga mempunyai kebimbangan seperti awak ? 60 KDP14M B&K JUL-OKT05 .Bertanya yang berkualiti Contoh . Sarah. pernahkah awak terfikir ada orang lain yang sama takut menghadapi lelaki sama seperti awak ? Muthu.

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENDENGAR Petua mendengar berkualiti / aktif Membuat Rumusan (Summarising) ± ± ± ± Ketua mahir himpun maklumat Bincang supaya ahli sedar & ingat Dalam akhir sesi Ketua ringkaskan isi perbincangan 61 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGAMAN SUASANA   Cegah percanggahan yang agresif Tetapi jangan tegah ahli beri pendapat Perhati seseorang ahli jadi sasaran Perhati ahli-ahli tegang atau tertekan Menjadi penghubung dalam perbincangan ± galakkan interaksi 62 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGAMAN SUASANA BAGAIMANA MENGAMAN SUASANA ? ± ± Strategi masuk campur secara terang Diplomasi ± ahli lain tidak ragu 63 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGHADAPI KESENYAPAN   Lebih baik daripada ahli berbual kosong Fahami punca kesenyapan Ahli tidak biasa cerita dirinya Ahli perlu berfikir untuk bercerita 64 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGHADAPI KESENYAPAN BAGAIMANA MENGHADAPI KESENYAPAN ? ± ± ± Bertanya Cetuskan isu Mengeluarkan komen / pendapat 65 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGHADAPI KESENYAPAN FAEDAH MENGHADAPI KESENYAPAN ? PERHATI GERAK LAKU AHLI Siapa bosan Siapa gelisah Siapa cemas Siapa ingin bercakap tetapi takut Reaksi lain ± 66 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK BERKOMUNIKASI  Perkataan dan ayat difahami Pemikiran. ahli faham jika ditanya 67 KDP14M B&K JUL-OKT05 . laras bahasa sama dengan ahli Perhati.

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK BERKOMUNIKASI Kesan berkomunikasi tidak lancar ± ± ± ± ± ± Ahli tidak faham Ahli enggan bertanya Malu Takut Bosan Pengikut tanpa soal 68 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK KONFRONTASI KONFRONTASI / MENGESAH KEBENARAN Ahli telah capai kepercayaan & keyakinan Ahli sedar untuk kebaikan Ahli sedar bukan untuk keburukan Berhati-hati ± sangat lantang & terang 69 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK KONFRONTASI KEBAIKANNYA Memperbetulkan dalih / alasan Ketidakseimbangan kenyataan Maklumat bercanggah ± ubah boleh diterima Ahli bertanggungjawab kenyataannya Ahli bertanggungjawab peranannya 70 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENGHALANG MENGHALANG (INTERVENCE) / CAMPUR TANGAN Supaya menuju matlamat Proses sesi tidak terbantut Melatih ahli ± tidak bercerita kosong / mengganggu sesi 71 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK SITUASI PERLU DIHALANG   Seorang bercakap bagi pihak semua Seorang bercakap wakil orang lain Cerita keadaan kumpulan lain Ahli meminta kebenaran daripada ahli/ketua Ahli tidak mahu kecilkan hati ahli lain 72 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK SITUASI PERLU DIHALANG   Ahli menuduh masalahnya kerana ahli lain Ahli mengatakan tabiatnya begitu Ahli mengatakan dia menunggu ± akan berubah Perlakuan yang bercanggah timbul Ahli membosankan. cakap bukan topik lain 73 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

KEMAHIRAN MEMIMPIN KAUNSELING KELOMPOK MENCUNGKIL   Untuk mendalami masalah ahli / kumpulan Jangan memaksa ahli memberi respon Benarkan ahli diam jika terancam Teknik diplomasi / hikmah. jika tidak berlaku µbusy body¶ 74 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

TERIMA KASIH 75 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

AHLI KUMPULAN 7 EN MOHD YUSOF B SULAIMAN PN NORIYAH BT LEMAN PN SALMAH BT MIDON EN AMRAN B ZAINAL 76 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

TUGASAN BIMBINGAN & KAUNSELING KELOMPOK TN HJ ABDULLAH B ISMAIL Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka 77 KDP14M B&K JUL-OKT05 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful