Anda di halaman 1dari 26

KERJAYA

Satu siri keadaan yang berlaku


secara berturutan dalam
kehidupan seseorang yang
berkaitan dengan pemilihan
kerjaya, peranan yang dimainkan
serta status seseorang itu
sepanjang kehidupannya. 1
KONSEP PEMILIHAN
KERJAYA
Individu akan cuba
mengimplementasikan
konsep kendirinya dengan
memilih pekerjaan yang
akan membenarkan
ekspresi dirinya. 2
Kepuasan kerja dan
kepuasan hidup bergantung
kepada sejauhmana
individu berupaya mencari
jalan keluar untuk
menyalurkan ciri-ciri yang
ada pada dirinya.
3
MASALAH PEMILIHAN
KERJAYA REMAJA

Tidak dapat membuat


keputusan kerana
mempunyai pelbagai minat,
minat tidak jelas atau
tiada minat.
4
Ketiadaan kesempurnaan
semasa membuat pilihan
 tidak dapat mengagak
dengan baik minatnya,
personalitinya, nilainya dan
kebolehannya hingga pilihan
yang dibuat tidak setimpal
dengan ciri-cirinya.
5
Kekurangan pengetahuan dan
maklumat tentang pekerjaan
dan dunia pekerjaan.

6
PERSONALITI & PERSEKITARAN

REALISTIK - R SOSIAL - S

INVESTIGATIF - I ENTERPRISING - E

ARTISTIK - A CONVENTIONAL - K
Hala
Hala tuju
tuju selepas
selepas SPM
SPM
UMUR
UMUR
17
TH MATRIKULASI DIPLOMA TING. 6 INS. KEM
18
TH Sijil
KPM/ UIA/UM
IPTA Ijazah / Diploma
19 / IPTS Pertama
TH IJAZAH /POLY. IKBN
20
PERTAMA /MARA
MASTER
TH IJAZAH
MASTER ILP
21
Dlm. Negeri PhD.
TH
PhD. Luar Negara / Doktor ALAM
22 Dr.Falsafah Falsafah
TH
MLVK
23
TAKRIF - R
• Individu yang memilih dan meminati
aktiviti yang berkaitan dengan
memanipulasi secara sistematik
terhadap objek, mesin, peralatan,
binatang dan tumbuh-tumbuhan.
• Mempunyai kecekapan manual,
mekanikal, pertanian, elektrikal dan
teknikal.
9
CIRI-CIRI

 Jujur  Normal
 Tulen  Praktikal
 Materialistik  Berhemat
 Natural  Akur

10
PEKERJAAN
 Mekanik
 Tukang kayu
 Operator Radio
 Juruteknik elektronik
 Ahli ilmu perkebunan
 Jurutera keretapi
 Pemandu bas
 Operator mesin 11
TAKRIF - I
• Individu yang memilih aktiviti yang
berkaitan dengan membuat penyiasatan
secara pemerhatian, simbolik, sistematik
dan kreatif terhadap beberapa fenomena
fizikal, biologikal dan kebudayaan.
• Ia bertujuan untuk memahami dan
mengawal fenomena tersebut di samping
menghindari aktiviti persuasif, sosial dan
berulang-ulang.
12
CIRI-CIRI
 Analitikal  Berhati-hati
 Kritikal  Kompleks
 Ingin tahu  Intelektual
 Pesimistik  Rasional

13
PEKERJAAN
 Ahli kaji cuaca
 Ahli biologi
 Ahli fizik
 Ahli kaji bintang
 Antropologis
 Ahli zoologi
 Ahli kaji bumi
 Penyelidik sains 14
TAKRIF - A
• Individu yang meminati aktiviti
yang kabur, bebas dan tidak
sistematik yang memerlukan
mereka memaipulasi bahan-bahan
dan perkataan.
• Menghindari aktiviti yang eksplisit,
sistematik dan berperaturan
15
CIRI-CIRI

 Emotional  Rumit
 Ekspresif  Idealistik
 Imaginatif  Inpulsif
 Introspektif  Tulen

16
PEKERJAAN
 Penyair
 Ahli muzik
 Pengarang
 Pelukis
 Penyusun muzik
 Wartawan
 Arkitek
 Penyanyi
17
TAKRIF - S
• Individu yang memilih aktiviti
berkaitan dengan memanipulasi
orang lain seperti memberitahu,
melatih, mendidik, memperkembang
dan mengubati.
• Cekap dalam hubungan sesama
manusia dan komunikasi
interpersonal. 18
CIRI-CIRI
 Berpengaruh  Bekerjasama
 Sabar  Peramah
 Bijaksana  Idealistik
 Bertanggujawab  Sosial

19
PEKERJAAN
 Ahli Sosiologi
 Guru
 Ahli psikologi
 Kaunselor
 Ahli Terapi
 Pensyarah
 Doktor
 Pengarah kem belia 20
TAKRIF - E
• Individu yang memilih aktiviti
berkaitan memanipulasi orang
seperti mengarah, membujuk dan
memimpin untuk mencapai matlamat
organisasi dan keuntungan ekonomi.
• Cekap dalam kepemimpinan,
interpersonal dan persuasif tetapi
kurang kecekapan saintifik.
21
CIRI-CIRI
 Sukakan Pencapaian
 Suka mengembara
 Mudah bersetuju
 Bercita-cita tinggi
 Bertenaga
 Berusaha
 Ekstrovert
 Sosial 22
PEKERJAAN
 Spekulator
 Pakar ekonomi
 Eksekutif pengiklanan
 Ahli politik
 Peguam
 Pengurus syarikat
 Pengarah publisiti
 Penerbit televisyen 23
TAKRIF - K
• Individu yang menyukai aktiviti
eksplisit, berstruktur, sistematik,
memanipulasi data seperti
menyimpan rekod, memfailkan
bahan dan memanipulasi data.
• Cekap dalam bidang perkeranian,
pengiraan dan sistem perniagaan.
24
CIRI-CIRI
 Berhati-hati
 Praktikal
 Teliti
 Defensif
 Cekap
 Mengikut aturan
 Berstruktur
 Tidak imaginatif 25
PEKERJAAN
 Penyimpan kira-kira
 Guru perdagangan
 Penyemak belanjawan
 Akauntan
 Penyiasat hutang
 Jurutrengkas mahkamah
 Kerani bank
 Penganalisa kewangan 26

Anda mungkin juga menyukai