Anda di halaman 1dari 6

PELAPORAN CUP FASA

2
NAMA SEKOLAH

-------------------------------------------------
PERATUS PELAKSANAAN KAK SETAKAT 10 DISEMBER 2021
M/P TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SAINS
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN MORAL
BAHASA CINA
RBT
PENDIDIKAN SENI VISUAL
PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN
SEJARAH
PERATUS PELAKSANAAN KAK SETAKAT 10
DISEMBER 2021
MATA PELAJARAN TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
SEJARAH
SAINS
MATEMATIK
PENDIDIKAN ISLAM
PENDIDIKAN
MORAL
KESUSASTERAAN
MELAYU
BAHASA CINA
BAHASA IBAN
PERATUS PELAKSANAAN KAK SETAKAT 10
DISEMBER 2021
MATA PELAJARAN TING 1 TING 2 TING 3 TING 4 TING 5
RBT
PERNIAGAAN
EKONOMI
SAINS KOMPUTER
PERTANIAN
PRINSIP PERAKAUNAN
BIOLOGI
FIZIK
KIMIA
MATEMATIK TAMBAHAN
SAINS RUMAH TANGGA
REKA CIPTA
GEOGRAFI
PERANCANGAN CUP 2.0 (IKUT SEKOLAH MASING-MASING)

Dapatan Tindaksusul/Intervensi
Tinjauan % Pelaksanaan KAK
Analisis Data PBD & Pentaksiran Sumatif

https://sumberku.moe-dl.edu.my/utama

http://linktr.ee/spbbetong
Jika murid menguasai TP dalam PBD tetapi tidak menguasai pencapaian
minimum dalam pentaksiran Sumatif, apakah langkah yang panitia nak
lakukan?

Pelaporan secara umum sahaja, yang terperinci mohon setiap guru simpan
untuk rujukan sekiranya diminta.

TP1/TP2 TP3/TP4 TP5/TP6

Nama Murid Pencapaian tindaksusul

Anda mungkin juga menyukai