Anda di halaman 1dari 19

BAB 1

 Bahasa merupakan satu bidang yang penting dalam


perkembangan kanak-kanak.
 Melalui bahasa, kanak-kanak berkemahiran untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain
secara berkesan.
 Bahasa membantu kanak-kanak membentuk idea
(Bruner,1983)
 Terdapat 3 konsep dalam perkembangan
bahasa iaitu:
i. Konsep pemerolehan bahasa (Language
acquisition)
ii. Konsep perkembangan bahasa (Language
development)
iii.Konsep pembelajaran bahasa (Language
learning)
 Proses manusia memahami bahasa serta
menghasilkan dan menggunakan perkataan
dan ayat tersebut untuk berinteraksi.
 Perkembangan bahasa ialah satu proses yang
bermula seawal kehidupan manusia.
 Bayi-bayi bermula tanpa bahasa, tetapi
menjelang umur 4 bulan, bayi-bayi boleh
mendiskriminasi bunyi bahasa dan mula
membebel (babbling).
 Tiada kod genetik yang dapat
membuatkan seorang kanak-kanak
bercakap Inggeris atau Sepanyol atau
Jepun.
 Manusia dilahirkan dengan keupayaan
membuat 40 bunyi dan genetik
manusia membenarkan otak membuat
penyatuan antara bunyi dan objek,
perbuatan, atau idea-idea. Ini
membuatkan bunyi mempunyai makna.
 Kebolehan berbahasa adalah kebolehan
semulajadi.
 Noam Chomsky adalah pelopor bagi
perspektif ini.
 Beliau percaya bahawa kanak-kanak
dilahirkan dengan struktur linguistik yang
membolehkan mereka memperolehi
bahasa.
 Oleh kerana pemerolehan bahasa adalah
semulajadi, ianya sepatutnya berlaku pada
tempoh masa tertentu. Kanak-kanak yang
lewat memperolehi kebolehan berbahasa
akan menghadapi masalah untuk
memperolehinya di luar jangka waktu yang
sepatutnya.
 Melihat perkembangan bahasa adalah
daripada faktor luaran seperti peniruan
dan rangsangan.
 B.F Skinner (1957), menyatakan
pemerolehan bahasa adalah perlakuan
yang dipelajari.
 Menurut perspektif ini ibu bapa
merangsang perkembangan bahasa bayi
dengan cara bertindak balas terhadap
senyuman dan bunyi-bunyi bayi.
 Bahasa berkembang kepada yang lebih
kompleks seperti bunyi > perkataan > ayat
(tatabahasa/ fungsi)
 Mempertemukan 2 teori.
 Melihat faktor-faktor seperti persekitaran
sosial, kematangan, biologi, dan kognitif
memainkan peranan penting dalam
perkembangan bahasa.
 Mengambil kira pendapat perspektif
kognitif yang menyatakan kebolehan
kanak-kanak memahami bahasa adalah
berpunca daripada perkembangan
kognitif. (bahasa mewakili pemikiran )
 Mengambil kira pendapat perspektif sosial yang
menyatakan bahasa adalah usaha untuk
menjalinkan hubungan sosialisasi.
 Alat utama bagi sosialisasi di kalangan kanak-kanak
adalah bahasa. (Vygotsky, 1962)
 Semasa lahir sehingga 6 bulan bayi akan
membunyikan semua bunyi yang terdapat
dalam semua bahasa dunia.
 Bunyi-bunyi yang dikeluarkan adalah bunyi-
bunyi linguistik nurani.
 Ini kerana bayi sedang bermain-main dengan
alat-alat ucapannya.
 Peringkat 6 bulan dan setahun pula bayi mula
mengatur pertuturannya menurut pola
sukukata yang lebih teratur pada umumnya
berbentuk kv.
 Ucapan sukukata ini telah mula mempunyai
intonasi menurun mahupun menaik.
 Semasa berusia lebih kurang setahun
bayi mula memasuki peringkat
holofrasa atau peringkat satu kata yang
dianggap peringkat linguistik pertama.
 Bayi akan berkomunikasi menggunakan
hanya satu sukukata sahaja dan ucapan
holofrasa ini dapat ditafsirkan sebagai
satu ayat atau frasa lengkap menurut
ertinya atau fungsinya dalam
komunikasi.
 Misalnya perkataan ‘kan’mungkin
bermaksud itu ikan. Erti sebenarnya dapat
di tafsirkan dengan merujuk kepada
persekitarannya atau situasi pada waktu
ujaran itu dituturkan.
 Biasanya ibu atau pengasuhlah yang lebih
berjaya mentafsirkan apa yang
dimaksudkan oleh bayi tadi.
 Apabila bayi berumur lebih kurang dua
tahun munculah ucapan dua kata.
 Mula-mula kanak-kanak mengucapkan dua
holofrasa dengan urutan yang sangat
cepat sperti ‘kan’ ‘dik’ yang bermaksud
ikan adik.
 Selepas ini muncullah ucapan dua kata
sebenarnya iaitu seperti ‘ikan adik’ dan
lain-lain.
 Peringkat ini bermula lebih kurang
dua tahun atau dua tahun setengah.
 Kanak-kanak telah mula memakai
elemen tatabahasa yang lebih rumit
seperti awalan dan akhiran dalam
pemerolehan bahasa Melayu tetapi
ayat masih dalam bentuk telegram
seperti “Letak atas meja”.
 Ketika berumur tiga dan empat tahun ayat
yang diterbitkan lebih rumit dan kanak-kanak
dianggap ‘bijak bercakap’.
 Jumlah bilangan perkataan yang mereka
perolehi juga meningkat.
 Ketika berumur 4 atau 5 tahun kanak-kanak
yang normal telah boleh menguasai elemen-
elemen sintaksis bahasa ibundanya dan telah
memiliki perlakuan (pemahaman dan
penerbitan) yang memadai. Walaupun
penbendaharaan kata masih kurang tetapi
tumbuh dengan kecepatan yang
menakjubkan.
 Perkembangan bahasa secara amnya berlaku
secara berperingkat-peringkat, semakin
berkembang menjadi bahasa yang difahami
dan digunakan untuk tujuan komunikasi

Anda mungkin juga menyukai