Anda di halaman 1dari 6

BOTANI FARMASI

Dosen : Rafika Sari M.Farm, Apt


TRANSPORT AIR
Oleh :
1. Shulhana Nujiya I1021131061
2. Sa’diah I1021131062
3. Farida Nuryaningsih I1021131064
Transport air
 Penyerapan air tanah oleh
tumbuhan bukan hanya adanya
daya osmosis dan tekanan akar,
tetapi juga dibantu oleh daya
kapileritas pembuluh kayu (xilem
dan trakea) batang, dan daya isap
daun.
 Transportasi pada tumbuhan
melibatkan jaringan-jaringan
pengangkut, seperti xylem dan
floem
 Gambar: Proses penyerapan dan transportasi air dengan zat haranya disebabkan
adanya daya osmosis dan tekanan akar, daya kapileritas batang, dan daya isap daun.
Jaringan Pengangkutan/ transportasi
 Jaringan pengangkut terdiri atas xilem (pembuluh kayu) dan
floem (pembuluh tapis).
Pengangkutan air pada tumbuhan meliputi 2 cara :
1. Pengangkutan air dan garam 2. Pengangkutan air melalui pembuluh xilem
mineral diluar pembuluh (intravaskuler)
xilem (ekstravaskuler)
a. Daya kapilaritas daun b. Daya hisap
c. Daya tekan
d. Terori vital
TERIMA KASIH 

Anda mungkin juga menyukai