Anda di halaman 1dari 15

PERINGKAT PERKEMBANGAN SOSIO-

EMOSI PRENATAL DAN BAYI

PERINGKAT PERKEMBANGAN
SOSIO-EMOSI PRENATAL DAN BAYI
DIBENTA
NG OLEH
:

HI RA H
A N A D
NAJW JANNAH
L
NURU AHIYAH
R
SITI FA
DEFINISI EMOSI
DEFINISI EMOSI
• Kombinasi perasaan dan mood yang
kompleks yang melibatkan reaksi
• Emosi tergolong dalam
perkembangan seseorang bayi
EMOSI BAYI
Keseronokkan
(Bridges 1932)

Gembira ,
Cinta, marah dan kesedihan ,
ketakutan ketakutan, jijik,
(Watson 1919) terkejut, marah
(Malatesta 1987)
DEFINISI
ERKEMBANGAN SOSIO-
EMOSI
• Sifat unik watak bayi yang boleh dikesan
sejak ia dilahirkan lagi.
• Apabila watak itu terus diberi
pengukuhan, ia menjadi sahsiah bayi itu
apabila mereka dewasa.
• Bayi yang baru lahir menunjukan
perbezaan dalam beberapa aspek
WATAK-WATAK BAYI

• Bayi yang mudah


- mudah menerima dan mencuba sesuatu
yang baru dan positif
- tidur dengan senang dan tidak terganggu
pada waktu malam
- senang menyesuaikan diri pada tempat baru
- waktu malam tersusun dan boleh dijangka
- tekun membuat aktiviti
• Bayi yang payah
- menunjukkan reaksi menentang, tidak selesa,
marah ataupun menangis terhadap benda
- menolak dan enggan mencuba sesuatu yang
baru
- sukar tidur dan mudah terganggu semasa tidur
- tidak suka tempat baru @ orang baru dikenali
- makanan dan waktu makan mereka sukar
dijangka
• Bayi yang lambat mesra
- menunjukkan tindak balas pasif atau emosi
waswas kepada benda, orang ataupun tempat
baru
- suka menolak makanan baru, tetapi boleh
dipujuk
- lambat mesra dengan tempat @ orang baru
dikenali, tetapi apabila mengenalinya, mereka
boleh menunjukkan kemesraan dan ketaatan
yang tinggi
PERINGKAT
PERKEMBANGAN
SOSIO EMOSI
rk ( 2005)
Be
• Berk membahagikan peringkat perkembangan
sosio-emosi kepada LAPAN peringkat :
– Bayi (lahir-2tahun)
– Bayi, toddlehood (1 -2 tahun)
– Awal kanak-kanak (3 -6 tahun)
– Pertengahan kanak-kanak (6-8 tahun)
– Akhir kanak-kanak (9-11 tahun)
– Awal remaja (11-14 tahun)
– Pertengahan remaja (14-16 tahun)
– Akhir remaja (16-18 tahun)

Senyuman sosial dan ketawa wujud

Masa lahir- ●
Menyepadan emosi yang digambarkan oleh orang dewasa
semasa interaksi semuka

Menunjukkan emosi menjadi lebih bermakna dengan
6 bulan ●
hubungkaitkan peristiwa yang berlaku
Kewujudan id-ego

7-12 Marah dan takut bertambah secara intensifKewujudan kebimbangan perpisahan dan di hadapan orang
baru

Menggunakan pengasuh sebagai tempat terokaan

bulan Melibatkan diri dalam referensi sosialMenunjukkan kasih sayang (attachment) yang kuat
13-18 Menyertai main dengan dewasa dalam keluarga,

termasuk abang dan kakakImej diri wujud dan mengenali imej diri

bulan Menunjukkan tanda empatiMenurut arahan mudah


Kewujudan emosi seperti bangga, malu dan rasa salah

19-24 Menggunakan sebutan emosiMula menggunakan bahasa untuk menunjukkan perasaan

Mula boleh bertoleran ketidakhadiran pengasuhnya

Menggunakan nama sendiri atau ganti nama untuk melabel diri

bulan Boleh mengkategori.Menunjukkan pilih kasih rakan sama umur

Kewujudan kawalan kendiri

Mulanya perkembangan konsep kendiri dan

2 -3 ●


penghargaan diri
Bekerjasama dan agresi instrumen wujud
Memahami sebab-menyebab, akibat dan emosi
asas melalui tanda tingkah laku.

tahun Perasaan empati bertambahPercaya stereotaip-jantina dan tingkah laku
bertambah
SEKIAN…TERIMA KASIH…

Anda mungkin juga menyukai