K7 STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN

STRATEGI MENGURUS BILIK PEMBELAJARAN
1. UNSUR FIZIKAL BILIK DARJAH 2. INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH 3. IKLIM PEMBELAJARAN POSITIF

KONSEP BILIK DARJAH
DAHULU Lima hingga enam pelajar duduk di bawah sebatang pokok besar dan mendengar ajaran seorang guru sudah dianggap satu bilik darjah. Surau atau pondok tempat mengaji juga dianggap sebagai satu bilik darjah. SEKARANG Sebuah bilik darjah di bawah jagaan seorang guru dianggap bilik darjah. Padang sekolah yang digunakan juga dinggap bilik darjah. Padang sekolah yang digunakan oleh pelajar untuk pelajaran pendidikan jasmani juga dianggap bilik darjah. Pada dasarnya, sebuah bilik darjah secara fizikalnya dilengkapi dengan kerusi, meja palajar, meja guru, papan hitam, alat bantu mengajar dan dua puluh hingga tiga puluh pelajar dalam satu-satu kelas.

JENIS BILIK DARJAH

Bilik Darjah Tradisi Bilik Darjah KBSR Dan KBSM Bilik Darjah Mata Pelajaran Khas (KBSM) Bilik Darjah Terbuka

PENYUSUNAN BILIK DARJAH
Penyusunan bilik darjah amat penting dalam situasi pembelajaran pelajar, keadaan in dapat menggalakkan atau menghalang sesuatu pembelajaran. Sharifah Alwiah Alsagof (1986:44), persekitaran fizikal bilik darjah yang baik akan dapat meningkatkan kuasa serta sumber pengajaran guru. Kementerian Pendidikan Malaysia (1981:16), Kemasnya organisasi benda-benda fizikal di dalam bilik darjah seperti kerusi, meja, almari dan lain-lain tidak menjamin yang pembelajaran boleh berlaku melainkan jika guru menguruskan murid-murid selaras dengan matlamat yang dituju.

PENYUSUNAN BILIK DARJAH

Atan Long (1986:109) menyatakan bahawa, pengurusan bilik darjah hendaklah berdasarkan fungsi dan matlamat yang hendak dicapai melalui penggunaan bilik darjah. Dalam hal ini, penyusunan bilik darjah dapat melibatkan beberapa tujuan supaya tercapai objektif yang hendak ditentukan. Antara yang ditekankan seperti masa, tenaga, alat pengajaran yang dapat digunakan dengan baik, kemudahan digunakan secara berkesan dan susunan menggalakkan untuk pembelajaran.

PENYUSUNAN BILIK DARJAH
Tempat Duduk Pelajar
Kedudukan pelajar tidak boleh diubah suai bagi menggelakkan berlakunya kekeliruan sewaktu belajar.

Meja guru
Meja guru biasanya terletak dibahagian hadapan kelas, Guru harus berada di sekitar meja pelajar bagi pembantu dalam proses pembelajaran.

PENYUSUNAN BILIK DARJAH
Kerusi Dan Meja Pelajar
Sharifah Alwiah Alsagoff ( 1986:45) tiada satu cara penyusunan kerusi meja pelajar yang terbaik, ia bergantung kepada umur dan keperluan pelajar. Antara bentuk susunan kerusi dan meja dalam sesebuah bilik darjah seperti: Kedudukannya tidak menyebabkan ada pelajar yang membelakangkan papan hitam, ini kerana penerangan guru secara kelas akan menyebabkan pelajar terpaksa berpusing dan akan menyebabkan merasa terganggu. Penyusunannya perlu berkait rapat dengan strategi dan pendekatan pengajaran pembelajaran (KPM 1989:9),ini kerana dalam KBSR pengajaran secara berkumpulan dan individu lebih diutamakan. Namun demikian, pengajaran cara kelas masih juga boleh dijalankan mengikut situasi tetentu. Kedudukan kerusi meja KBSR dan KBSM perlu melibatkan beberapa ruang pembelajaran. Keadaan ini termasuk ruang bacaan dan sebaginya.

PENYUSUNAN BILIK DARJAH

PENGURUSAN BILIK DARJAH
PENGENALAN BILIK DARJAH Jere Brophy dalam rencananya yang bertajuk Educating Teachers About Managing Classroom and student dalam International Journal of Research and studies (1998) telah menghuraikannya seperti berikut: Classroom management refers to actions taken to create and maintain a leaving environmental condusive to attainment of the goals of instruction, (arranging the physical environment of the classroom, establishing rules and procedures, maintaining attention to lessons and engagement in academic activities.

PENGURUSAN BILIK DARJAH

Rutin Bilik Darjah ‡ Pengurusan bilik darjah yang baik akan mewujudkan bilik darjah yang efektif dan berkesan. Tujuan Rutin Bilik Darjah ‡ Menjimatkan masa dan tenaga ‡ Menimbulkan rasa tanggungjawab, perasaan seronok dan bekerjasama di kalangan pelajar.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
KEGIATAN RUTIN BILIK DARJAH Dalam menjalankan rutin di bilik darjah, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian oleh guru iaitu; ‡ Membuat pemeriksaan tentang keadaan fizikal bilik darjah. ‡ Rutin bilik darjah perlu dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan. ‡ Semua bahan pelajaran yang diperlukan dalam bilik darjah mesti disediakan, disusun dengan betul dan mudah didapati. ‡ Guru boleh mendapatkan bantuan daripada pelajarnya. ‡ Memilih rutin yang paling sesuai. ‡ Merancang sesuatu rutin itu dengan sempurna dan bersistem.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
FAEDAH RUTIN BILIK DARJAH Perlaksanaan rutin didalam bilik darjah mendatangkan beberapa faedah iaitu: ‡ Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur. ‡ Pengurusan rutin yang teratur akan menjimatkan masa guru dan pelajar. ‡ Rutin akan menyemai nilai-nilai murni di kalangan pelajar. ‡ Pengurusan rutin bilik darjah yang sempurna dan cekap akan menimbulkan rasa selamat kepada pelajar. ‡ Pelajar dapat kemahiran kepimpinan serta dapat mengamalkan prinsip demokrasi khasnya sewaktu membuat pemilihan untuk mendapatkan ketua. ‡ Peraturan yang sedia ada dalam bilik darjah dapat membantu mengawal disiplin didalam bilik darjah.

PENGURUSAN BILIK DARJAH
MENYIMPAN REKOD Penyimpanan Rekod ‡ Satu cara merekod, mengelas dan mentafsirkan data seseorang pelajar. Segala maklumat yang diperoleh membolehkan guru membuat penilaian terhadap objektif pengajarannya sama ada berjaya atau gagal. Syarat-syarat Rekod ‡ Rekod mesti digunakan ‡ Rekod mesti boleh diperoleh dengan mudah ‡ Rekod mesti lengkap ‡ Rekod mesti menyatakan perkara yang benar

PENGURUSAN BILIK DARJAH
KLASIFIKASI SUMBER PEMBELAJARAN

Dikelaskan kepada empat jenis iaitu : ‡ Sumber asas ‡ Sumber bukan elektronik ‡ Sumber elektronik ‡ Sumber yang bercorak pengalaman Kriteria Memilih Sumber ‡ Tujuan ‡ Kesesuaian ‡ Kemudahan Memperoleh ‡ Kepentingan Sumber Pembelajaran

PENGURUSAN BILIK DARJAH
FAEDAH RUTIN BILIK DARJAH Alat bantu mengajar mempunyai lima tujuan utama iaitu : 1. Memberi rangsangan 2. Menjelaskan penerangan 3. Menjimatkan masa 4. Mempelbagaikan kegiatan 5. Menyeronokkan pelajar.

KONSEP
Konsep Interaksi
Satu proses saling bertindak yang berlaku di antara sekurang-kurangnya dua pihak. Istilah dua pihak bermaksud sama ada ia merupakan orang perseorangan ataupun sekumpulan manusia.

Konsep Bilik Darjah
Tempat proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Interaksi sehala atau tradisional Interaksi dua hala antara guru dan murid Interaksi dua hala antara murid dan murid
Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid

Interaksi berkomputer

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Interaksi sehala atau interaksi tradisional

Interaksi bilik darjah menjadi sehala kerana guru yang mengawal segala aktiviti P&P yang berlaku di dalam kelas. Ciri-ciri: Corak interaksi bilik darjah ditentukan oleh guru kelas Tiada interaksi yang berlaku antara murid dengan murid Murid tidak terlibat dalam P&P secara aktif

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Interaksi dua hala antara guru dan murid
Guru menggunakan pendekatan yang berlainan seperti perbincangan @ kaedah induktif. Interaksi yang berlaku di dalam bilik darjah bertukar menjadi interaksi dua hala. Ciri-ciri: Aktiviti bercorak aktif Perhubungan guru dan pelajar menjadi semakin rapat Menggalakkan pelajar untuk melibatkan diri dalam proses P&P dengan menyoal dan meminta pendapat.

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN

Guru Interaksi sehala

Pelajar

Guru Interksi dua hala

Pelajar

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Interaksi dua hala antara murid dengan murid

Guru menggunakan pendekatan kumpulan, kertas kerja, kaedah bermain, lakonan, sumbangsara sebagai aktiviti dalam P&P. Ciri-ciri: Aktiviti pembelajaran aktif dan dinamik. Perhubungan antara murid dengan murid dapat dieratkan. Interaksi antara guru dan murid dihadkan mengikut arahan guru sahaja. Pembelajaran koperatif dan koloboratif menjadi tumpuan guru.

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Murid Murid

Murid

Murid Murid Murid Murid

Murid

Murid

Interaksi dua hala antara murid dengan murid

Murid

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid

Guru menggunakan kaedah dan teknik pengajaran seperti simulasi, main peranan, pendekatan kumpulan, perbincangan, ujikaji dan kaedah penyelesaian masalah. Ciri-ciri: Komunikasi berkesan berlaku Penyertaan aktif murid dalam P&P Suasana yang kondusif untuk mengendalikan P&P

JENIS INTERAKSI BERCORAK LISAN
Guru Murid

Murid Murid Murid Corak interaksi pelbagai hala antara guru dengan murid dan murid dengan murid

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
Faktor yang mempengaruhi pembentukan interaksi dlm kelas : Susunan bilik darjah Kedudukan meja dan kerusi Tiga jenis susunan meja dan kerusi Susunan Tradisi Susunan Horse Shoe Susunan Madular

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

GURU

Susunan Tradisi

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
GURU

Susunan Horse Shoe

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
GURU

Susunan Madular

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

Susunan bilik darjah yang tidak sesuai

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARAH
Keadaan emosi bilik darjah Suara guru yang jelas Sikap guru yang positif Kawalan yang sempurna dan menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai Gaya Autokratik ± Interaksi sehala (tidak sesuai) Gaya Demokratik ± Interaksi dua hala (paling sesuai) Gaya Laissez Faire ± Kebebasan penuh diberikan kepada pelajar (tidak sesuai)

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH
Penggunaan kaedah kumpulan Pelajar berfikir, merancang, melaksana dan menilai kerja dengan semangat gotong-royong Memperbanyakkan pengajaran berbentuk amali daripada berbentuk teori Semua pelajar boleh terlibat dan bergerak balas cecara cergas Guna kaedah pengajaran yang boleh menghidupkan suasana pembelajaran Perbincangan, soal jawab, sosiodrama, permainan dll.

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARJAH

Soal jawab

PEMBENTUKAN INTERAKSI DALAM BILIK DARAH
Guna alat bantu mengajar berteknologi Slaid, pita video, rakaman dll Mudahkan proses P&P Diminati oleh pelajar Lakukan kegiatan pemulihan bagi pelajar yang bermasalah Sesi bimbingan ± guru sebagai kaunselor Sikap guru yang baik Beri pelajar kebebasan untuk membuat keputusan dan peluang bekerja sendiri

Suasana bilik darjah yang kondusif penting bagi mewujudkan proses P & P yang berkesan. Terbahagi kepada 3 :Suasana Fizikal Suasana Sosial Suasana Emosi.

SUSUNAN FIZIKAL BILIK DARJAH
Melibatkan unsur fizikal bilik darjah. Menggalak atau menghalang P&P. Guru berperanan menentukan suasana fizikal. Perancangan dan penyusunan ini melibatkan :Mengorganisasi Merancang Penggunaan ABM, APD, kerusi, meja, papan tulis dan sebagainya.

SUASANA SOSIAL BILIK DARJAH
Guru mengkaji melalui pemerhatian biasa dan teknik sosiometri. Sosiometri Teknik untuk mencari dan menunjukkan perhubungan individu dengan pelajar Ujian Sosiometri Moreno Kegunaan Bagi menentukan seseorang pelajar itu ahli sesuatu kumpulan atau penerimaan pada kumpulan lain. Kelemahan Perhubungan yang dinyatakan pelajar adalah hubungan yang dianggap pelajar itu sendiri. Perhubungan yang mungkin tidak dibalas Hubungan sehala

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH
Lebih penting daripada suasana fizikal dan sosial Gabungan daripada berbagai-bagai perkara Suara Kemesraan Kelucuan Stail Penggunaan pujian Kawalan Sikap & ekspektasi dilik darjah Kepimpinan dan kaedah mengajar

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH
Suara Jelas, terang, semula jadi, tidak tegang dan bercorak perbualan. Mewujudkan suasana tenang. Galak wujud interaksi pelajar semasa P & P Ciri suara yang menimbulkan kesan emosi Kelicinan pertuturan Gaya Nada

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH
Kelucuan Mengurangkan suasana emosi yang tegang. Mempereratkan hubungan yang sedia ada. Memudahkan pembelajaran. Memulihkan suasana muram Penggunaan pujian Pujian yang biasa adalah pujian lisan. Cara memberi pujian Memuji secara perseorangan atau kumpulan. Memuji kerja, sikap,jawapan dan sebagainya Memuji di khalayak ramai- bergantung pada situasi.

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH
Kawalan
Teknik yang biasa ialah jenis positif & negatif. Kawalan positif & formal:Pemberian Markah. Menggalakkan persaingan. Kawalan positif Tidak formal:Melonggarkan Peraturan Menggunakan pengajaran ekstrinsik. Kawalan negatif Denda Tidak memberi ganjaran Sindiran Hukuman Bangkangan.

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH
Kepimpinan dan kaedah mengajar
Suasana P&P yang demokratik menggalakkan pelajar bekerjasama. Akan lebih mementingkan tugasan, menunjukkan inisiatif & bertoleransi. Guru mempengaruhi pelajar secara tidak langsung :Terima perasaan pelajar tanpa menakutkannya. Memuji pelajar. Galak mereka guna & terima iden pelajar lain Guru mempengaruhi pelajar secara langsung:Semalu marah Memberi arahan Terlalu kritikal.

SUASANA EMOSI BILIK DARJAH

KESIMPULAN

Secara kesimpulannya, strategi pengurusan bilik darjah adalah berkait rapat dengan tiga aspek penting seperti unsur fizikal, interaksi dan iklim bilik darjah. Selain itu juga, peranan daripada guru adalah penting bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan seiring dengan matlamat dan isi pembelajaran yang ingin disampaikan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful