Anda di halaman 1dari 20

Dokumen

Kebitaraan
Bahasa Inggeris
ORGANISATION CHART
PINTAS
CONTINUE……
OPPM
1/4

MINUTES OF COMMITTEE MEETINGS


1/2021
2/4
3/4
4/4
AKTIVITI TAHUNAN BI
BIL HURAIAN GURU YG ANGGARAN JANGKA OBJEKTIF PETUNJUK
AKTIVITI BERTANGGUNJAWAB KOS MASA KEJAYAAN

1. READ , SPEAK Guru subjek RM327.00 2021-2022 Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti lulus mata Tercapai
pelajaran Bahasa Inggeris.
AND WRITE IN  
ENGLISH Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar
CONFIDENTLY dan kefahaman murid tentang cara belajar yang
berkesan.
 
Untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang
dalam UPSR nanti.
 
Membina keyakinan pelajar bahawa mereka
berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta
menjadi individu, pelajar dan pemimpin yang
cemerlang .
2. Puppet threater Guru subjek BI - Bulan SEPT Meningkatkan kemahiran bercerita Ditunda kerana
pandemik
1. TAJUK PROGRAM
KERTAS KERJA
  PROGRAM READ , SPEAK AND WRITE IN ENGLISH CONFIDENTLY
AKTIVITI
• Story Time - Murid meminjam buku dari perpustakaan dan membaca sinopsis cerita kepada rakan-rakan.Murid juga akan menulis book review dalam Bahasa
Inggeris di buku catatan yang diberikan.
• Assembly Presentatation in English - Murid akan mempersembahkan persembahan seperti drama,nyanyian,choral speking dan sebagainya dalam Bahasa
Inggeris semasa perhimpunan.
 
TEMPOH PERLAKSANAAN
• 5 minit sebelum PdPc dimulakan setiap 2 kali seminggu.

LATAR BELAKANG
• Untuk melengkapkan proses pembelajaran dan mencapai kecemerlangan, pelajar-pelajar memerlukan strategi dan teknik menjawab soalan dengan betul dan
tepat serta sesuai dengan kehendak sistem pendidikan masa kini.
• Program READ , SPEAK AND WRITE ENGLISH CONFIDENTLY adalah program yang akan mewujudkan keyakinanan pelajar membaca,bertutur dan
menulis dalam bahasa Inggeris. Program ini adalah merupakan satu program usahasama antara Panitia Bahasa Inggeris dan para guru.

• Berdasarkan keputusan peperiksaan dan ujian yang telah diadakan, kualiti pencapaian pelajar dalam matapelajaran Bahasa Inggeris adalah berada pada tahap
yang sederhana. Justeru itu, satu pendekatan khusus yang lebih sistematik dan terancang perlu segera diambil pada peringkat awal ini bagi memberi peluang
kepada para pelajar meningkatkan lagi potensi dan keazaman diri dan seterusnya membantu pelajar mencapai kejayaan yang cemerlang .
2. MATLAMAT
• Meningkatkan tahap penguasaan asas membaca,bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris.
3. OBJEKTIF
• Bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti lulus mata pelajaran Bahasa Inggeris.
• Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar dan kefahaman murid tentang cara belajar yang berkesan.
• Untuk melahirkan murid-murid yang cemerlang dalam UPSR nanti.
• Membina keyakinan pelajar bahawa mereka berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta menjadi individu, pelajar dan pemimpin yang cemerlang.
4. RASIONAL
• Program ini perlu dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah pencapaian pelajar yang cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.
5. KUMPULAN SASARAN
• Murid Tahun 1-5
6. JANGKAMASA
• 2020-2022
7. Guru – guru terlibat
 
• Cik.P.Vasantha
• Pn.Vishtnu Kala
Anggaran Perbelanjaan
Bil. Perkara Belanja Jumlah Jumlah Besar
         
1 a. Hadiah 109 x RM3.00   RM 327.00
    (per kepala)  
 
   
JUMLAH KESELURUHAN RM327.00
LAPORAN LET’S SPELL AND
WRITE.
 

• RASIONAL : Program ini perlu dilaksanakan bagi meningkatkan jumlah pencapaian pelajar yang cemerlang
dalam matapelajaran Bahasa Inggeris.
 

• MATLAMAT : Meningkatkan tahap penguasaan asas membaca,bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris.

• OBJEKTIF :
 Membantu murid meningkatkan kemahiran belajar dan kefahaman murid tentang cara belajar yang berkesan.
 Membina keyakinan pelajar bahawa mereka berpotensi untuk berjaya dalam pelajaran serta menjadi individu,
pelajar dan pemimpin yang cemerlang.
 
SASARAN : Semua murid 2021 – 2024
LAPORAN BERGAMBAR
Pencapaian

Anda mungkin juga menyukai