Anda di halaman 1dari 10

The Parallel Curriculum Model (PCM)

Kumpulan 6
NUR ZARINA BINTI MD NOR
SILVENS SIGA SILVESTER
WAHSEGI BINTI BATU MALAI
THIRUMURUGAN A/L KRISHNAN
WENAH RINAH WENCISLAUS
The Parallel Curriculum Model (PCM)
Kanak-Kanak Pintar Cerdas
• Banyak maklumat seperti formula, hukum, teorem
• Kualiti verbal yang baik
• Kemampuan berfikir yang cepat
CORE Pengurusan data/statistik

CONNECTIONS Kaitkan dengan sains, penyakit, pendidikan


kesihatan

PRACTICE Tugas sebagai pegawai kesihatan

IDENTITY 1. Mereflek perasaan mereka melakukan


aktiviti
2. Menyatakan sejauhmana mereka dapat
melakukan tugas sebagai pegawai
kesihatan yang baik
Pengurusan
Data/Statistik

Menerangkan tentang
pengurusan data/statistik
Berinteraksi tentang konsep
dan kaitkan dengan
pengurusan data/statistik
kehidupan seharian agar
pembelajaran lebih
bermakna

Guru Murid

Berinteraksi tentang
keperluan individu
mempelajari pengurusan
data/statistik, reflek
perasaan murid
Pendekatan: Penyelesaian masalah

Strategi: Berpusatkan murid

Kaedah: Projek

Teknik:
Penyelesaian
masalah, soal
jawab,
perbincangan
AKTIVITI
• Murid perlu memberi satu persembahan atau ceramah tentang
penyakit diabetes dalam kalangan rakyat Malaysia menggunakan graf
dan statistik
• Murid akan mengedarkan borang tinjauan tentang persepsi atau
pengetahuan dan membuat ceramah tentang penyakit diabetes