Anda di halaman 1dari 14

PEMERD

AGANGA
N
MANUSIA
DISEDIAKAN OLEH : NUR NAZIRA
: NOOR
AMEERA
MAKSUD
PEMERDAGANGAN
MANUSIA
Pemerdagangan manusia adalah perdagangan dan perniagaan yang melibatkan pergerakan
atau migrasi manusia secara haram, termasuk aktiviti buruh secara sah dan secara paksa.

Istilah ini digunakan dalam konteks lebih sempit oleh kumpulan advokasi untuk merujuk
kepada perekrutan, pengangkutan, perlindungan, memindahkan, menyediakan atau
pengambilan manusia bagi tujuan perhambaan, pelacuran, dan buruh paksa (termasuk
melalui ikatan hutang).

Selain itu, pemerdagangan juga bermaksud segala perbuatan yang melibatkan


pemerolehan, pengekalan tenaga kerja, perkhidmatan seseorang melalui PAKSAAN.
0
01
BENTUK PEMERDAGANGAN MANUSIA

PUNCA PEMERDAGANGAN MANUSIA


20
KESAN PEMERDAGANGAN MANUSIA
3
04 LANGKAH MENGATASI PEMERDAGANGAN
MANUSIA
1. Eksploitasi Seks
01
 Transaksi komersial yang melibatkan
eksploitasi seksual seperti pelacuran,
pornografi dan penjualan
(perdagangan).
2. Pengabdian Domestik Secara Paksa  Mangsa dijanjikan pekerjaan & gaji
-Pekerja domestik yang dipaksa bekerja di tempat yang yang lumayan
tidak formal dan tidak diberi bekerja dengan pekerja yang
 Dibawa masuk secara sah @ haram
lain.
-Biasanya wanita dan kanak-kanak direkrut dari negara-
negara yang kurang membangun.
-Wanita diarah bekerja sebagai pembantu rumah &
pengasuh
-Kanak-kanak akan dijadikan buruh @ pengemis
3. Pemindahan Organ
 Organ kebanyakannya diperoleh dari negara-negara miskin dan mundur
 Kegiatan ini melalui cara mengeksploitasi mangsa di dalam negara ataupun yang
diseludup secara haram.
 Berdasarkan kajian Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), dianggarkan 10 peratus
daripada 70,000 buah pinggang yang dipindahkan setahun mungkin berasal
daripada pasaran gelap.

HOM 4. Pemerdagangan Bayi


CID I
E -Bayi yang dijual di pasaran gelap memberikan pulangan yang lumayan kerana
permintaannya yang tinggi. Harga di antara RM 10 000 – RM 20 000
-Bayi yang diperdagangangkan biasanya diculik, diseludup atau dibeli oleh individu atau
kumpulan yang terlibat dengan sindiket ini.
-Desakan hidup & ketidakmampuan untuk menyara bayi terbabit menjadi punca jenayah
ini berlaku.
5. Buruh Terikat
 Mangsa yang diseludup secara haram dipaksa
melakukan kerja melampaui keupayaan dan
sekiranya mangsa menolak akan diugut
diserahkan kepada pihak berkuasa.
 Mangsa akan dimanipulasi sepenuhnya dan
berada di bawah pengawasan ketat.
 Biasanya akan didera dan tidak dibayar gaji.
1.kemiski
02 o

o
nan
Kemiskinan di negara asal membuatkan mangsa berusaha mengubah
taraf hidup
Antara cara yang diambil oleh mereka adalah dengan berhijrah ke
negara maju dan banyak peluang pekerjaan
Terdapat pihak atau agensi yang mengambil kesempatan ke atas
mereka
o Seperti membawa migran ke negara lain dan memaksa menjadi buruh
paksa atau pelacur
2.PERMINTAAN TENAGA
BURUH YANG TINGGI
o Pihak sindiket perdagangan mengambil kesempatan dengan
membekalkan buruh untuk mengaut keuntungan.
o Sindiket menyamar sebagai agensi pekerjaan bantu buruh asing,
mereka mengeksploitasi buruh buruh akibat kelemahan dalam sistem
perundangan.
o Menunjukkan bahwa hak asasi mereka sebagai manusia telah
dirampas.
3.SIKAP
o
MATERIALIS
Pihak sindiket hilang perikemanusiaan
o
o
o
TIK
Mengeksploitasi orang yang memerlukan pekerjaan.
Contohnya, memberi kerja-kerja seperti buruh kasar atau pelacur.
Kesannya, pulangan yang lumayan menjadikan mereka gelap mata
dan mengabaikan hak asasi dan martabat bangsa.
o Mereka memperoleh wang yang banyak manakala mangsa menderita

4.PENGUATKUASAAN
kerana tidak dilayan dengan adil.

UNDANG-UNDANG
LEMAH
o Hukuman berat sepatutnya dikenakan kepada sesiapa sahaja yang menjadi dalang
kepada kegiatan ini.
o Contohnya, hukuman berat dikenakan kepada pihak yang mengambil pekerja daripada
sindiket pemerdagangan.
03 1. imej negara
terjejasMasalah setinggan
Merosakkan sudut pandang sesuatu landskap.
menimbulkan rasa tidak selesa dikalangan rakyat
tempatan.
 Kedudukan Malaysia dalam senarai 16 negara
berprestasi buruk dalam mengekang isu
permerdagangan manusia mencemarkan imej negara di
mata dunia.
 Negara dianggaap sebagai sarang jenayah

2.Mengancam keselamatan
 Jenayah yang semakin berleluasa mengancam keselamatan terutamanya wanita
dan kanak-kanak yang diperalatkan bagi tujuan tertentu termasuk pelacuran, pusat
hiburan dan rumah urut dan sebagainya.
 Sindiket atau mereka yang terlibat juga melakukan aktiviti jenayah lain untuk
mengumpulkan kekayaan
3. Peningkatan masalah
social
-Masalah sosial bertambah merebak dalam masyarakat seperti
berpeleseran, pelacuran,seks bebas,minum arak dan
sebagainya.
-Penularan penyakit berjangkit.
-Penyakit-penyakit berjangkit seperti tibi,penyakit kelamin,
hepatitis dan sebagainya kembali menular dalam kalangan
masyarakat
4. Menjejaskan hubungan diplomatik
antara negara
o Penyeludupan dan pemerdagangan manusia melanggar hak sesebuah negara
dan isu-isu yang berlaku menjejaskan hubungan diplomatik antara negara
o Isu-isu seperti penderaan malahan pembunuhan pembantu rumah
menimbulkan rasa tidak puas hati antara negara yang terlibat
04 1. Menubuhkan Majlis Anti-
Pemerdagangan Orang
(MAPO) & Anti-PenyeludupanMigran
 Menurut statistik Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan
Migran (MAPO), sejak tahun 2015 sehingga Jun 2021, sebanyak 1,854 kes
pemerdagangan dengan jumlah tangkapan seramai 2,732 orang pesalah
 MAPO berperanan merumuskan dasar dan program untuk mencegah serta
memerangi jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di
Malaysia.
 Merumuskan program perlindungan mangsa yang diperdagangkan.
 Memulakan program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran awam
tentang punca & akibat perbuatan jenayah ini
2.Memperketatkan
Kawalan Sempadan
-PihakNegara
berkuasa perlulah lebih giat mengawal sempadan di
negara ini daripada kemasukan golongan manusia yang di
perdagangankan.
-Rondaan yang kerap perlu dilakukan bagi mengenalpasti pintu
masuk haram manusia yang di perdangangkan ini.
-Mengemas kini rekod keluar masuk di pintu sempadan.

-Bertujuan untuk memaparkan kepada umum tentang


3.MELAKSANAK keburukan aktiviti pemerdangan manusia, denda, dan hukuman
yang boleh dikenakan kepada induvidu yang terlibat dalam

AN KEMPEN aktiviti ini.


-Menggunakan semua medium media massa untuk
menyalurkan maklumat berkenaan kesalahan jenayah ini
KESEDARAN -Mendedahkan pengetahuan tentang Akta Pemerdagangan
Orang.
4.Koordinasi antara
kementerian
-Penguatkuasaan yang bersepadu antara kementerian dapat
membantu mengurangkan aktiviti ini.
5.MEMPERKASAKA
-Contohnya koordinasi antara Kementerian Pelancongan dan
Kementerian Dalam Negeri bagi membersihkan imej Negara.

N UNDANG-
UNDANG
-Meminda undang-undang anti pemerdagangan untuk
membenarkan mangsa berjalan, bekerja dan tinggal diluar
kemudahan kerajaan termasuk semasa di bawah perintah
perlindungan.
-Mewartakan Akta Anti-Pemerdagangan Orang 2007 dan
Akta Perlindungan Mangsa Penyeludupan &
Keganasan 2000 (pindaan 2010).
Terima
kasih

Anda mungkin juga menyukai