Anda di halaman 1dari 13

QSE 60104

REKA BENTUK KURIKULUM PENDIDKAN SAINS SUKAN


MEREKA BENTUK DAN MEMBENTANGKAN KURIKULUM PROGRAM FUTURISTIK/
INOVASI BERKONSEPKAN PAK 21

NAMA: MUHAMMAD AIZAT FARHAN BIN ZAKARIA


NO MATRIK: M20211002365
PROGRAM: SARJANA PENDIDIKAN (SAINS SUKAN)
FAKULTI: FAKULTI SAINS SUKAN DAN KEJURULATIHAN (FSSK)
Pensyarah:
Dr. Rozaireen Bin Muszali
TAJUK

PENGUBAHSUAIAN RAKET
UNTUK KANAK-KANAK
OBJEKTIF LATIHAN
Melatih memudahkan kemahiran badminton untuk kanak-kanak
dengan menggunakan raket yang diubah suai. Dalam fasa ini,
penekanan diberikan untuk memudahkan kemahiran badminton
untuk kanak-kanak dengan menggunakan raket yang diubah suai
dan fizikal terhadap beban kerja yang lebih berat. Dalam fasa ini
juga, program latihan dibentuk untuk memperbaiki sikap dan
tanggungjawab kanak-kanak dalam menjalani latihan. Akhir
sekali, program dalam fasa ini dibentuk untuk memperbaiki
kelemahan bagi kemahiran asas. Maka terdapat beberapa kaedah
latihan yang dibentuk untuk melatih kemahiran-kemahiran
badminton tersebut.
KUMPULAN SASARAN

Dalam tugasan ini, saya akan menyediakan satu kerangka fasa


persediaan umum bagi sekumpulan kanak-kanak yang berumur 5
hingga 9 tahun. Fasa persediaan ini akan melibatkan Latihan
kemahiran badminton. Latihan yang dijalankan pula adalah
menepati prinsip-prinsip latihan bagi memastikan hasil maksimum
dapat dicapai serta menepati objektif latihan yang ditetapkan
OBJEKTIF KHUSUS
Kanak-kanak memerlukan tahap kecergasan fizikal yang tinggi yang mana sangat
memerlukan daya tahan kardiovaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, ketangkasan dan
kepantasan, fleksibiliti, dan sebagainya. Kaedah latihan yang kami mengunakan raket yang
diubah suaikan ke dalam program latihan kemahiran badminton.

Perbezaan
Raket sebenar Raket yang diubah suai
Kepanjangan keseluruhan Kepanjangan keseluruhan
40.0cm 35.0cm
kelebaran kepala 23.0 cm kelebaran kepala 23.0 cm
Diameter cengkama grip 8.0 cm Diameter cengkama grip 8.0 cm
TUJUAN
 Pengubah suaian raket dalam latihan kemahiran ini
dirancang untuk:

 Meningkatkan daya tahan otot untuk kanak-kanak mampu melakukan


kemahiran dengan lebih baik dalam badminton.
 Memudahkan memukul bulu tangkis dalam semua kemahiran seperti
kemahiran pukulan forehand dan backhand di dalam gelanggang.
 Melatih kekuatan otot pada tangan, kaki dan abdomen untuk kanak-
kanak melakukan servis.
 Melatih kepantasan, kecekapan dan ketangkasan ketika bermain di
gelanggang.
 Melatih keseimbangan dan meningkatkan fleksibiliti kanak-kanak
untuk mengurangkan risiko kecederaan ketika bermain badminton
selain kanak-kanak dapat bergerak lebih cepat dan efisien.
KEMAHIRAN SERVIS
 Merupakan pukulan yang sangat penting. Secara amnya di dalam
permainan badminton terdapat servis ke hadapan dan kilas

1. Servis Tinggi Hadapan


• Bulu tangkis dipukul dari tempat permulaan biasa atau sedikit ke belakang
dan servis tinggi.
• Raket dihayun jauh ke belakang.
• Titik sentuhan ke hadapan sedikit di kaki kanan dan mengikut lajak.
KEMAHIRAN SERVIS
 Merupakan pukulan yang sangat penting. Secara amnya di dalam
permainan badminton terdapat servis ke hadapan dan kilas

2. Servis Rendah Forehand


• Hayunan raket ke belakang.
• Semasa bulu tangkis dilepaskan berat badan berubah ke hadapan dan
• keseluruhan lengan menghayun kehadapan.
• Titik sentuhan ke hadapan sedikit di kaki kanan dan ikut lajak.
KEMAHIRAN SERVIS
 Merupakan pukulan yang sangat penting. Secara amnya di dalam
permainan badminton terdapat servis ke hadapan dan kilas
3. Servis Rendah Backhand
• Bulu tangkis di letak hampir ke muka raket
• Tali raket menyapu dasar gabus bulu tangkis, membuatkannya berpusing dan
melintasi pita jaring.
• Kepala raket mengikut lengkungan ke kiri (melawan jam) semasa mengikut
lajak.
TOKEN EKONOMI
NAMA:
……………………………………………………………………………………
KEMAHIRAN
………..         EARN          
SEVIS                    
TINGGI
FOREHAND
SEVIS                    
RENDAH
FOREHAND
SEVIS                    
RENDAH
BACKHAND
PENUTUP

Jurulatih atau pengamal sukan seharusnya dan berkewajipan


untuk meningkatkan ilmu dari aspek merancang dan menyediakan
program latihan. Pengetahuan yang mendalam dalam aspek
pengurusan program latihan ini akan dapat menentukan hala tuju
kanak-kanak dan seterusnya dapat mencapai matlamat dan
objektif seperti yang dikehendaki. Perancangan yang teliti adalah
menjadi satu keperluan.
PENUTUP
Dengan merancang program latihan secara sistematik, jurulatih
dan kanak-kanak akan dapat menilai sejauh mana pontensi, mutu
pencapaian dan kemajuan pemain tersebut. Di samping itu
jurulatih mahupun guru-guru akan mendapat panduan tentang
kemahiran badminton yang masih belum dikuasai oleh kanak-
kanak. Dengan adanya program latihan ini, jurulatih, pengamal
sukan dan guru-guru akan dapat menilai keberkesanan sesuatu
gerakerja mahupun aktiviti yang dilaksanakan.

Program latihan ini sesungguhnya memberikan motivasi kepada


kanak-kanak untuk meningkatkan prestasi berpandukan keupayaan
dan kelemahan mereka dalam aspek-aspek pergerakan dan
kemahiran yang tertentu.

Anda mungkin juga menyukai