Anda di halaman 1dari 18

INTERAKSI TAMADUN ASIA DAN RELEVANNYA DI MALAYSIA DAN DUNIA IKTIBAR DARI TAMADUN INDIA

1 . 0 PENGENALAN TAMADUN INDIA


Merujuk kepada tamadun yang berpusat di Lembah Sg Indus. Juga dikenali sebagai Harrapa. Dianggap antara tamadun tertua di dunia - 3000 SM (1000 tahun lebih awal dari tamdun Cina) Peter N. Sterns, 1996:47 Penemuan bandar Harrapa - lewat 1850-an Antara bukti penemuan - soapstone seal - ukiran seperti seladang 2 bandar tunjang utama
1)Harrapa (Utara) 2)Mohenjodaro (selatan)

1 . 1 MASYARAKAT DAN BUDAYA


Selaras dengan perkembangan politik, golongan pemerintahan merasakan diri lebih mulia. Timbul kelas-kelas sosial dalam masyarakat yang memabawa kepada sistem kasta. 2 budaya besar dikenali sebagai Indo-Arya dan Dravidia. Sistem keluarga, berlandasakan
Ashrama Dharma (panuduan asas dalam perilaku mengikut peringkat umur) Purusartha (panduan berkenaan objektif hidup)

ASHRAMA DHARMA
Peringkat1 - Brahmacarya (0-24 tahun) bujang dan menuntut ilmu Peringkat 2 - Grihasta - tamat tahap belajar dan mendirikan rumah tangga (21-30 tahun ,lelaki) dan (18-25 tahun, perempuan) Peringkat 3 - Vanaprasta - (kerohanian, 48-72 tahun) tinggalkan rumah dan bertapa - mencapai kebolehan menasihati orang lain. Peringkat 4 - Sanyasa - (menolak kehidupan duniawi) pulang ke masyarakat dan sebar ilmu

PURUSARTHA Empat objektif mulia yang mesti diamalkan


1. Aram/dharma - etika bersifat kerohanian 2. Porul/artha - kekayaan berlandaskan aram 3. Inbam/kama - orang kaya berhak menjalankan kerja amal dengan kekayaan yang dimiliki.

SISTEM KASTA Sistem Varna (5 kelas hieraki sosial)

1.Brahmin (golongan pendidik, pengendali kuil) 2.Ksatriya (golongan pemerintah dan keselamatan) 3.Vaisya (golongan peniaga) 4.Sudra (golongan pekerja) 5.Panchama/Ghandala (golongan murtad dan dikeluar dari varna)

Sistem Jati
Sistem berasaskan kesatuan kerja tanpa hieraki sosial Wujud sekitar 1000-500 SM Diketuai oleh 5 orang (Panchayat) Lama-kelamaan berlaku pengasingan sosial antara jati-jati

Kedudukan kaum wanita


Indo-Arya - Kaum perempuan sama dengan lelaki dari aspek kebebasan dan kesaksamaan.

1 . 2 AGAMA
Menurut Hinduisme alam ini ada tiga tuhan:
1.Brahma - pencipta 2.Vishnu - memelihara 3.Shiva - memusnahkan

Agama lain dalam tamadun India


Agama Buddha (Siddharta Gautama, 564-483 SM) Agama Jaina (Mahavira, 599 SM) Agama Sikh (Guru Nanak, 1469-1539)

Peranan Islam dalam Tamdun India


Bermula penaklukan pemerintahan Islam di Baghdad, abad 7M Munculnya ramai falsafah Islam terkenal (Abun Nasr al-Farabi) Menyatukan pemerintahan di bawah satu kuasa berpusat di Delhi

2 . 0 PANDANGAN SEMESTA TAMADUN INDIA


Bersifat pandangan semesta organik - penerimaan bentuk kepelbagaian, perbezaan dan pertentangan yang terserlah pada agama, falsafah, sosial dan politik Hinduisme merangkumi idea-idea agama, falsafah dan budaya.
Amalan bersifat kepercayaan kelahiran manusia Tuhan yang mutlak peraturan sebab dan akibat Mengagungkan keadilan Keinginan untuk melepaskan diri dari kelahiran dan kematian

Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian , perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang - orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi . Toleransi biasanya menandakan unsur - unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah . Sifat toleransi dalam

3 . 0 SIFAT PENERIMAAN
Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman
Zaman Purba (Zaman Hindu) Zaman Pertengahan (Zaman Muslim) Zaman Moden (Zaman British)

Menyaksikan kedatangan penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi (baikburuk, setia-ingkar) namun masyarakat India tidak berpecah belah kerana pandangan semesta India (organik) menekankan perpaduan.

Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat 6 aliran - Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisesika, Mimamsa dan Vedanta Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza ia digalakkan untuk menerangkan kebenaran dari sesuatu sudut pandangan Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan Sifat penerimaan semesta India mempengaruhi pemikiran sehinggalah mereka menerima idea, pandangan, amalan dan kehidupan yang

4 . 0 SIFAT TOLERANSI
Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan, persetujuan dan keharmonian. Mula melihat perbezaan agama, kasta, kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan Segala kontradiksi, konflik, perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan Perkembangan sifat menghormati dan

Antara konflik yang tercetus :


Perselisihan faham Hindu dengan Muslim - wujud negara Pakistan Kasta-kasta rendah dari kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak menentang kerana tidak ada kuasa hanya mentoleransikan kedudukan mereka. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata tempat di India jmenuntut kerajaan India mewujudkan negeri berdasarkan bahasa.

Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu memberi galakan sikap kritis terhadap realiti sosial. Ini semua tercetus kerana pandangan semesta

5 . 0 NILAI - NILAI TAMDUN INDIA

1. DHARMA menandakan sifat benar individu dan masyarakat - menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. Dharma ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (ashrama) harus dilakukan walaupun ia tidak sempurna.

2. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka supaya menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi, bangsa dan agama.

3. KARMA Jumlah perbuatan, ucapan, pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini

2. AHIMSA Tidak melakukan kekejaman - mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan Amalan tidak memakan daging. Mahatma Gandhi mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa- kuasa jahat

5. SATYA dianggap sebagai kuasa kebaikan yang terdapat dalam sifat semulajadi manusia. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai pencapaian separuh kebenaran, tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan - tujuan mulia.

6. PERPADUAN Penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan erat dan keharmonian masyarakat . Pemerintahan Akbar - cekap, tiada perkauman, erat hubungan Hindu dan Muslim, harmoni Pemerintahan Aurangzeb - pegangan agama kuat, sentuh isu kaum dan agama, meruntuhkan kuil-kuil Hindu diganti masjid Dasar Aurangzeb - perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim -

Dari segi demografi, kaum ini mendiami kawasan yang perkampungan, perladangan (estet) dan bandar, dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. Kebolehan untuk menerima elemen-elemen berbeza dan berkonflik - wujud semangat tanggungjawab (komitmen), persaudaraan, hormat-menghormati dan persefahaman. Lewat 1970-an, munculnya pandangan semesta atomistik (mengenali perbezaan) wujud usaha kerajaan memperkenal dasardasar
Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat (ada keutamaan kepada kaum Melayu untuk mencapai status sosio-ekonomi sama bangsa lain)

6 . 0 RELEVENSINYA DI MALAYSIA

6 . 1 RELEVENSINYA DI MALAYSIA DARI SUDUT PENGARUH


Menekankan aspek kepercayaan & nilai
Contoh prinsip karma amalan baik buruk sebagai penentu kehidupan akan datang ahimsa tidak melakukan kekejaman sesama makhluk tuhan dharma sifat bertanggungjawab

Melalui konsep kepercayaan & nilai masyarakat India digalakkan melakukan kebaikkan & meninggalkan keburukan Membentuk budaya dan adat
tinggalan kebudayaan era Hindu-Buddha sukar dihakis banyak mempengaruhi upacara perkahwianan org Melayu

Menekankan ilmu Pengetahuan & Pendidikan


Melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuan dalam bidang matematik, astronomi berjaya menyumbang idea matematik kepada sarjana muslim terutama al-Khawarizmi Pengetahuan sejarah tentang Asia Tenggara banyak daripada inskripsi sastera Hindu-Buddha

Agama Hindu dan Buddha telah diterima dan menjadi pegangan penduduk tempatan yang sebelumnya berpegang kepada kepercayaan animisme. Akibat pengaruh dari sistem kasta telah membawa kepada munculnya masyarakat feudal dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Anda mungkin juga menyukai