Anda di halaman 1dari 14

Pengenalan

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Kesimpulan

Pengenalan

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Kesimpulan

Berdasarkan model pemikiran yang dikemukakan oleh Beyer, pemikiran mempunyai sekurang-kurangnya tiga komponen utama: Operasi mental Pengetahuan Kecenderungan

Pengenalan

Operasi Mental

Operasi

Pengetahuan

Pengetahuan

PEMIKIRAN

Kecenderungan

Kecenderungan
Kesimpulan

Pengenalan

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Kesimpulan

Operasi kognitif melibatkan: Kemahiran asas yang berkaitan dengan: Pemprosesan maklumat Pemikiran kritikal Pemikiran kreatif Strategi (menyelesaikan masalah dan membuat keputusan)

Pengenalan

Kemahiran asas untuk pemprosesan maklumat mengikut Marzano, 1992 Membuat perbandingan

Operasi Mental

Membuat pengkelasan Induksi Deduksi

Pengetahuan

Kecenderungan

Menganalisa kesilapan dalam penaakulan Membina pernyataan argumen untuk menyokong

Kesimpulan

Menganalisa perspektif Menganalisis sistem

Pengenalan

Strategi kognitif mengikut Marzano, 1992 Membuat keputusan

Operasi Mental

Menyiasat sesuatu fenomena Inkuiri eksperimental Penyelesaian masalah

Pengetahuan

Kecenderungan

Penciptaan (invention)

Kesimpulan

Pengenalan

Berbanding Marzano, Ennis (1987) membezakan antara kemahiran pemprosesan maklumat dengan pemikiran kritikal Kemahiran asas untuk pemikiran kritikal Memfokus kepada soalan Menganalisa argumen

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Menyoal dan penjelasan

menjawab

soalan

untuk

Kesimpulan

Menilai kredibiliti sumber

Pengenalan

Kemahiran asas untuk pemikiran kritikal (Ennis, 1987) Memerhati dan menilai laporan pemerhatian

Operasi Mental

Membuat deduksi dan menilai deduksi Membuat induksi dan menilai induksi

Pengetahuan

Membuat penghakiman nilai Mendefinisikan istilah dan menilai definisi Mengenal pasti andaian

Kecenderungan

Kesimpulan

Membuat keputusan ke atas tindakan yang hendak diambil Berinteraksi dengan orang lain dalam cara yang kritikal : label fallacy , argumentasi dll

Pengenalan

Operasi metakognitif berkaitan dengan metakognisi Merupakan aktiviti yang bertindak untuk mengurus dan mengawal pemikiran kita Individu menggunakan operasi metakognitif bila mereka merenung kembali proses pemikiran mereka iaitu bila mereka mengurus aktiviti mental mereka Operasi metakognitif bertindak ke atas kemahiran dan strategi kognitif bukan ke atas kandungan (maklumat)

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Kesimpulan

Pengenalan

Pemikiran tidak boleh berlaku dalam ke adaan yang kosong Beyer (1988) mengenal pasti tiga jenis pengetahuan: Heuristik Am: petua atau prinsip yang diperolehi daripada pengalaman Sifat Pengetahuan: Mengetahui bahawa apa yang diketahui adalah sangat terpilih, tidak lengkap dan menghadapi berbagai tafsiran Pengetahuan domain tertentu: Pengetahuan isi kandungan

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Kesimpulan

Pengenalan

Nickerson et al. (1985) menyatakan bahawa pemikiran dan penegtahuan adalah saling bergantung on one hand, thinking is essential to the acquisition of knowledge, and, on the other hand, knowledge is essential to thinking

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan

Nickerson (1984) melaporkan bahawa individu yang berjaya dalam pemikiran dalam bidang tertentu adalah mereka yang mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang tersebut.

Kesimpulan

Pengenalan

Operasi Mental Pengetahuan Kecenderungan

Pemikiran yang berkesan melibatkan kesanggupan, keinginan untuk berfikir dan kesungguhan untuk terus berfikir hingga matlamat tercapai dan kesedaran bahawa matlamat yang ditetapkan boleh dicapai jika minda digunakan dengan bijak Ennis(1987): pemikiran mempunyai komponen afektif yang tidak boleh diabaikan dalam pengajaran berfikir Beyer (1988) mencadangkan beberapa kecenderungan yang menyokong dan memandu tingkah laku intelektual meliputi: kecenderungan yang berkaitan dengan pemikiran secara umum dan yang berkaitan dengan operasi yang spesifik

Kesimpulan

Pengenalan

Operasi Mental

Pengetahuan

Kecenderungan Kesimpulan

Berkaitan dengan pemikiran secara umum: Toleransi kepada kekaburan Keinginan menggunakan sumber yang dipercayai Mengambil kira bukti-bukti Berkaitan dengan operasi spesifik: Mempertimbangkan data sebelum menghakim Kesediaan mencari alternatif-alternatif Kesediaan berubah berdasarkan maklumat baru Tishman, Perkins & Jay (1995) mencadangkan beberapa strategi pengajaran yang boleh menyokong perkembangan kecenderungan berfikir

Pengenalan

M
Meta kognitif

E
Operasi
PEMIKIRAN
Pengetahuan

H N S

Operasi Mental

Pengetahuan

Strategi

Kognitif

Kecenderungan

P Cr

Kemahiran

Kecenderungan

Operasi khusus

Data
Kesimpulan

Ct A

Operasi Umum

R CS

AL