Anda di halaman 1dari 33

TAMADUN INDIA

Skop Perbincangan
         

Objektif Wilayah Jenis tamadun Sejarah, Kerajaan dan Pentadbiran Masyarakat dan Budaya Pandangan Semesta dan nilai-nilai Pencapaian dalam pelbagai bidang Hubungan Tamadun India dengan dunia luar Iktibar Konteks Malaysia Kesimpulan

Objektif Kursus


Untuk menerangkan isi kandungan yang relevan dalam Tamadun India sebagai faktor lengkap kepada tamadun-tamadun Asia yang lain. Untuk membincangkan keistimewaan Tamadun India dan meningkatkan tahap kefahaman dan penghargaan terhadapnya. Untuk menghayati sumbangan dan pengaruh Tamadun India kepada manusia, khususnya masyarakat Malaysia.

Aspek utama
  

Wilayah Jenis Tamadun Tamadun Indo-Arya Masyarakat di India Utara. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama Tamadun Dravida Masyarakat di India Selatan. Bahasa Tamil menjadi asas untuk bahasa-bahasa Dravida.

Banjaran Himalaya

Masyarakat India Utara

Tulisan Urdu

Masyarakat India selatan

Tulisan Tamil

Sungai saraswati

Sejarah, Kerajaan dan Pentadbiran
Pembahagian Zaman
1.1. Zaman Prasejarah 1.2. Zaman Protosejarah 1.3. Zaman Awal

Utara 1.3.1. Zaman Vedik 1.3.2. Empayar Maurya 1.3.3. Empayar Gupta Selatan1.3.4. Zaman Sangam Chera, Chola, Pandya 1.3.5. Zaman Gelap 1.3.6. Zaman Pallava 1.3.7. Zaman Chola

1.4. Zaman Pertengahan

Utara 1.4.1. Islam dan Dinasti Mughal Selatan1.4.2. Kerajaan Vijayanagar


1.5. Zaman Moden

Umum1.5.1. Kuasa Portugis, Belanda, Perancis dan Inggeris

2. Masyarakat dan Budaya


2.1. Sistem Keluarga konsep Ashrama Dharma - Brahmacarya, Grahasta, Vanaprasta, Sannyasa - rasionalnya 2.2. Sistem Kasta dan Kelas - Brahmin, Ksatriya, Vaisya, Sudra - rasionalnya

2.3. Bahasa dan Kesusasteraan - Bahasa Sanskrit - Bahasa Dravida (Tamil, Telegu, Malayalam, Kannada) - Kesusasteraan Sanskrit - Epik Mahabharata & Ramayana - Kesusasteraan Tamil Konsep akam dan puram dalam sastera klasik

2.4. Agama - Hinduisme, Buddhisme, Jainisme Sikhisme - ajaran - Perayaan 2.5. Falsafah - jenis falsafah - ortodoks dan heterodoks

3.Pandangan Semesta dan Nilai-nilai

3.1. Pandangan Semesta

3.1.1. Sifat penerimaan -Pelbagai budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea - bekerjasama - realiti dan duniawi - cara berfikir/hidup/membuat sesuatu - raja sebagai payung negara

3.1.2. Sifat toleransi - dasar pendidikan Inggeris - unsur kebebasan, persamaan, kesetiaan, keadilan - bersatupadu - banyak bahasa

3.2. Nilai-nilai - Ajaran Bhagavadgita dan - Etika Tirukkural - Nilai hidup - Dharma, Artha, Kama, Moksha (aram, porul, inbam, vidu) - Karma sebagai perbuatan - Ahimsa sebagai kesederhanaan

4. Pencapaian dalam pelbagai bidang

4.1. Seni Halus - Muzik, Tarian, Drama, Seni bina, Seni ukir, Seni lukis 4.2. Sains - Matematik, Astronomi, Fizik, Kimia, Logam, Perubatan

Perkembangan Islam di India


 

Hubungan Arab/Islam dengan India sudah bermula lama melalui aktiviti perdagangan Masyarakat Arab mengenali India dengan nama Sind/Hind semenjak 1200 SM yang terkenal dengan barangan rempah ratus, kain dan pedang. Pada abad ke 7M, sudah terdapat penempatan orang Arab Islam tetapi agama tersebut masih belum tersebar luas.

Pada zaman Khulafa al-Rasyidin, tiada gerakan ketenteraan secara besar-besaran dilancarkan di India. Ketika pemerintahan kerajaan Umayyah, tentera Islam mula dihantar ke India untuk melindungi pedagang Islam yang sering dirompak. Penguasaan pemerintah Umayyah tidak bertahan lama kerana peralihan kuasa oleh Bani Abbasiyah.

Penguasaan Islam bermula semula apabila kerajaan Ghaznawi meletakkan Sind di bawah kuasanya menyebabkan penyebaran Islam yang meluas dan menghapuskan ancaman lanun. Kemerosotan kerajaan Ghaznawi diteruskan oleh kerajaan yang lain dan proses ini berlaku berterusan sehingga kerajaan terakhir iaitu Mughal Pemerintahan kerajaan Kesultanan Delhi terbentuk selepas kejatuhan kerajaan Ghori. Ia terdiri dari 6 buah dinasti yang berpusat di Delhi dan berbentuk autokrasi

Dinasti tersebut ialah dinasti Mamluk, Khilji, Thuglug, Syed, Lodi dan Suri. Selepas itu kerajaan Moghul yang lebih hebat terbentuk dan menguasai utara dan tengah India sehingga kedatangan British. Dinasti Moghul mencapai kegemilangan di bawah 2 tokoh utama, Akhbar dan Aurengzeb.

Sumbangan Islam terhadap tamadun India


 

Pengenalan Kedatanagn Islam telah meninggalkan kesan besar kepada masyarakat dan tamadun India. Banyak sumbangan daripada pemerintah dan cendiakawan terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang seni.

Ilmu Pengetahuan


Banyak masjid, maktab-maktab dan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu dibina oleh pemerintah Bahkan pemerintah juga menjadi penaung kepada kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu. Pusat tamadun dan intelektual wujud di merata tempat seperti agra, Delhi, Lajore, Gujerat dll.

 

Para cendiakawan diberi imbuhan besar dan pelbagai bantuan agar ilmu tersebar luas Contoh pemerintah intelek ialah Sultan Timur yang membina Maktab Samarkan, Sultan Babur yang mengembangkan bahasa Arab, Parsi dan Turki, Sultan Humayun yang mengembangkan ilmu astronomi dan geografi. Beliau juga mendirikan perpustakaan. Puncak keagungan ilmu berlaku pada masa Sultan Shah Jehan yang mendirikan maktab pengajian tinggi bertaraf universiti seperti Imperial College dan darul Baqa College

Senibina


Kesenian tempatan ada juga mempengaruhi seni bina Islam yang boleh dilihat pada masjid, istana dll. Pada dasarnya ia menunjukkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja mengindahkan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Contohnya Masjid Fathur Sikri oleh Sultan Akhbar.

Masjid Mutiara / Moti dan taman Shah Dara di Lahore oleh Jahangir, mausoleum Itimad al-Daulah oleh Nur Jahan, taj Mahal oleh Shah Jehan. Kesimpulannya ialah: kedatanagn Islam mengubah persepsi masyarakat yang mengganggap India hanya didominasi oleh agama Hindu atau Buddha. Islam datang dengan membawa konsep kepercayaan tauhid dan menyumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan binaan yang menakjubkan sejarah dunia hingga kini.

Hubungan Tamadun India dengan dunia luar


Berlaku dengan pelbagai cara - perdagangan - serangan - asimilasi  Bidang-Bidang utama i. Keagamaan & Kepercayaan ii. Kesenian dan Hiburan iii. Bahasa dan Kesusasteraan iv. Pentadbiran Kerajaan - politik


5. Iktibar dari Tamadun India

5.1. Pengaruh ke Asia Tenggara 5.2. Pengaruh ke Malaysia Konsep kepelbagaian dan perbezaan Kepercayaan kepada Tuhan agama Unsur-unsur pemerintahan - sistem beraja Bahasa dan Kesusasteraan Nilai-nilai (dharma, karma, ahimsa, satya) Perpaduan

Kesimpulan
    

Kerelevanan Tamadun India Kesesuaiannya dalam era globalisasi Islam Hadhari dan Tamadun India Sikap positif membawa keberkesanan Lampiran - Glosari - Bibliografi/Rujukan

Terima kasih