TAMADUN INDIA

Skop Perbincangan 
    

Objektif Wilayah Jenis tamadun Sejarah, Kerajaan dan Pentadbiran Masyarakat dan Budaya Pandangan Semesta dan nilai-nilai Pencapaian dalam pelbagai bidang Hubungan Tamadun India dengan dunia luar Iktibar ± Konteks Malaysia Kesimpulan

Objektif Kursus  

Untuk menerangkan isi kandungan yang relevan dalam Tamadun India sebagai faktor lengkap kepada tamadun-tamadun Asia yang lain. Untuk membincangkan keistimewaan Tamadun India dan meningkatkan tahap kefahaman dan penghargaan terhadapnya. Untuk menghayati sumbangan dan pengaruh Tamadun India kepada manusia, khususnya masyarakat Malaysia.

.

Bahasa Tamil menjadi asas untuk bahasa-bahasa Dravida. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama Tamadun Dravida Masyarakat di India Selatan.Aspek utama   Wilayah Jenis Tamadun Tamadun Indo-Arya Masyarakat di India Utara. .

Banjaran Himalaya .

Masyarakat India Utara .

Tulisan Urdu .

Masyarakat India selatan .

Tulisan Tamil .

Sungai saraswati .

2.4.3. Zaman Gelap 1. Zaman Awal Utara 1. Kerajaan dan Pentadbiran Pembahagian Zaman 1. Zaman Pallava 1. Zaman Chola .1.5.3. Zaman Vedik 1.3.1.2.6. Chola.3.3.7.3.3. Zaman Prasejarah 1. Zaman Protosejarah 1. Empayar Maurya 1. Empayar Gupta Selatan1.3.Sejarah. Zaman Sangam ± Chera. Pandya 1.3.

4. Zaman Moden Umum1. Kuasa Portugis. Kerajaan Vijayanagar 1.4. Islam dan Dinasti Mughal Selatan1. Zaman Pertengahan Utara 1.1.5.1.2. Perancis dan Inggeris .1. Belanda.5.4.

Ksatriya. Sannyasa . Vaisya. Sudra .Brahmin. Sistem Kasta dan Kelas .rasionalnya 2. Sistem Keluarga ± konsep Ashrama Dharma . Grahasta.2.Brahmacarya. Masyarakat dan Budaya 2.rasionalnya .1.2. Vanaprasta.

Telegu. Malayalam.Epik Mahabharata & Ramayana .3.Kesusasteraan Tamil ± Konsep akam dan puram dalam sastera klasik .2. Bahasa dan Kesusasteraan . Kannada) .Bahasa Sanskrit .Bahasa Dravida (Tamil.Kesusasteraan Sanskrit .

2.ortodoks dan heterodoks . Buddhisme.Perayaan 2.ajaran .4.5. Agama .jenis falsafah . Falsafah .Hinduisme. Jainisme Sikhisme .

bekerjasama . Sifat penerimaan -Pelbagai budaya.1. falsafah.3.1. tradisi.1.cara berfikir/hidup/membuat sesuatu .raja sebagai payung negara . idea . Pandangan Semesta 3.Pandangan Semesta dan Nilai-nilai 3.realiti dan duniawi . agama. bahasa.

1.dasar pendidikan Inggeris . Sifat toleransi . persamaan.2.unsur kebebasan. kesetiaan.banyak bahasa . keadilan .bersatupadu .3.

Ajaran Bhagavadgita dan .Dharma.Etika Tirukkural . porul.2.Nilai hidup . Moksha (aram.Ahimsa sebagai kesederhanaan .Karma sebagai perbuatan . Artha. vidu) . inbam. Kama. Nilai-nilai .3.

Muzik. Pencapaian dalam pelbagai bidang 4.Matematik.4. Fizik.2. Perubatan . Astronomi. Tarian. Drama. Seni lukis 4.1. Logam. Sains . Kimia. Seni bina. Seni ukir. Seni Halus .

sudah terdapat penempatan orang Arab Islam tetapi agama tersebut masih belum tersebar luas. kain dan pedang. .Perkembangan Islam di India  Hubungan Arab/Islam dengan India sudah bermula lama melalui aktiviti perdagangan Masyarakat Arab mengenali India dengan nama Sind/Hind semenjak 1200 SM yang terkenal dengan barangan rempah ratus. Pada abad ke 7M.

Ketika pemerintahan kerajaan Umayyah. tiada gerakan ketenteraan secara besar-besaran dilancarkan di India. tentera Islam mula dihantar ke India untuk melindungi pedagang Islam yang sering dirompak. .  Pada zaman Khulafa al-Rasyidin. Penguasaan pemerintah Umayyah tidak bertahan lama kerana peralihan kuasa oleh Bani Abbasiyah.

  Penguasaan Islam bermula semula apabila kerajaan Ghaznawi meletakkan Sind di bawah kuasanya menyebabkan penyebaran Islam yang meluas dan menghapuskan ancaman lanun. Kemerosotan kerajaan Ghaznawi diteruskan oleh kerajaan yang lain dan proses ini berlaku berterusan sehingga kerajaan terakhir iaitu Mughal Pemerintahan kerajaan Kesultanan Delhi terbentuk selepas kejatuhan kerajaan Ghori. Ia terdiri dari 6 buah dinasti yang berpusat di Delhi dan berbentuk autokrasi .

Dinasti Moghul mencapai kegemilangan di bawah 2 tokoh utama. Syed. Dinasti tersebut ialah dinasti Mamluk. Thuglug. . Akhbar dan Aurengzeb. Lodi dan Suri. Selepas itu kerajaan Moghul yang lebih hebat terbentuk dan menguasai utara dan tengah India sehingga kedatangan British. Khilji.

Banyak sumbangan daripada pemerintah dan cendiakawan terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang seni.Sumbangan Islam terhadap tamadun India  Pengenalan Kedatanagn Islam telah meninggalkan kesan besar kepada masyarakat dan tamadun India. .

Pusat tamadun dan intelektual wujud di merata tempat seperti agra. Delhi. Gujerat dll. . maktab-maktab dan madrasah sebagai pusat penyebaran ilmu dibina oleh pemerintah Bahkan pemerintah juga menjadi penaung kepada kegiatan intelektual dan perkembangan ilmu.Ilmu Pengetahuan  Banyak masjid. Lajore.

Beliau juga mendirikan perpustakaan. Sultan Humayun yang mengembangkan ilmu astronomi dan geografi.  Para cendiakawan diberi imbuhan besar dan pelbagai bantuan agar ilmu tersebar luas Contoh pemerintah intelek ialah Sultan Timur yang membina Maktab Samarkan. Puncak keagungan ilmu berlaku pada masa Sultan Shah Jehan yang mendirikan maktab pengajian tinggi bertaraf universiti seperti Imperial College dan darul Baqa College . Sultan Babur yang mengembangkan bahasa Arab. Parsi dan Turki.

istana dll.Senibina  Kesenian tempatan ada juga mempengaruhi seni bina Islam yang boleh dilihat pada masjid. . Pada dasarnya ia menunjukkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja mengindahkan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Contohnya Masjid Fathur Sikri oleh Sultan Akhbar.

Masjid Mutiara / Moti dan taman Shah Dara di Lahore oleh Jahangir. . mausoleum Itimad al-Daulah oleh Nur Jahan. Kesimpulannya ialah: kedatanagn Islam mengubah persepsi masyarakat yang mengganggap India hanya didominasi oleh agama Hindu atau Buddha. Islam datang dengan membawa konsep kepercayaan tauhid dan menyumbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan binaan yang menakjubkan sejarah dunia hingga kini. taj Mahal oleh Shah Jehan.

Hubungan Tamadun India dengan dunia luar Berlaku dengan pelbagai cara . Pentadbiran Kerajaan . Bahasa dan Kesusasteraan iv. Keagamaan & Kepercayaan ii.politik .perdagangan .asimilasi Bidang-Bidang utama i.serangan . Kesenian dan Hiburan iii.

5. Iktibar dari Tamadun India 5. karma. ahimsa. Pengaruh ke Asia Tenggara 5.2.sistem beraja Bahasa dan Kesusasteraan Nilai-nilai (dharma. Pengaruh ke Malaysia Konsep kepelbagaian dan perbezaan Kepercayaan kepada Tuhan ± agama Unsur-unsur pemerintahan .1. satya) Perpaduan .

Glosari .Kesimpulan   Kerelevanan Tamadun India Kesesuaiannya dalam era globalisasi Islam Hadhari dan Tamadun India Sikap positif membawa keberkesanan Lampiran .Bibliografi/Rujukan .

Terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful