-KONSEP MENEULIS -JENIS KEMAHIRAN MENULIS -PERINGKAT MENULIS -KEMAHIRAN GRAFIK PENULISAN

PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

KONSEP MENULIS
-PENGLAHIRAN PERASAAN, FIKIRAN DAN IDEA DLM BENTUK GRAFIK -BENTUK GRAFIK DISUSUN HINGGA MELAMBANGKAN BUNYI BAHASA YG DAPAT DIBACA DAN FAHAM MAKSUDNYA -PERINGKAT MENULIS: PRA MENULIS, PENULISAN MEKANIS DAN PENULISAN AKAL ATAU TAAKULAN

KOSA KATA DAN PERASAAN 2.MERANGSANG & MEMAHIRKAN TATABAHASA.FUNGSI KEMAHIRAN MENULIS ANN RAIMES (1983).KEMUKAKAN 3 FUNGSI KEM.MEMBERI PELUANG PELAJAR TEROKA BIDANG BAHASA 3. LAHIRKAN IDEA & GUNA SELURUH ANGGOTA MEKANIS . IDEA.MELUASKAN PENGETAHUAN. 2 TUJUAN FUNGSI MENULIS: -TUJUAN SERTA-MERTA -TUJUAN LANJUT . MENULIS: 1.

TUJUAN SERTA-MERTA -MENDIRIKAN ASAS YG KUKUH -MENGEJA PANTAS PERKATAAN DAN SUSUN AYAT YG DIFAHAMI -ULANG PELAJARAN DGN BACA TULISAN SECARA EKSTENSIF -LAHIR FIKIRAN & PERASAAN DLM TULISAN -SUBURKAN MINAT SUKA MENULIS/MENGARANG -TAMBAH & LUAS PENGETAHUAN DLM TULISAN(KOSA KATA) -BERSEDIA UTK PEPERIKSAAN .

PERHUBUNGAN & MATLAMAT MELALUI PENULISAN -MEMBERI KEPUASAN JIWA DLM PEMIKIRAN.TUJUAN LANJUT -MELUASKAN PENGETAHUAN. PENGALAMAN. PENGALAMAN & PERASAAN -SEDIAKAN PELAJAR UTK DIRI DAN MASYARAKAT .

4 PROSES KEMAHIRAN MENULIS -SISTEM GRAFIK -EJAAN -LATIHAN MENULIS AYAT-AYAT INDAH -MELAHIRKAN PENDAPAT .

tepat. tanda baca dan jaeak yg betul -dimulakan setelah lalui latihan kem. pratlisan -tujuan kuasai tulisan huruf besar dan kecil dalam abjad .JENIS KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS -peringkat awal kanak-kanak (asas) -buat corak. tekap dan bentuk huruf -menulis huruf. bersih dgn gaya yg betul. jelas. suku kata. rangkai kata & ayat -membentuk lambang-lambang huruf secara kemas. perkataan.

Latihan namakan gambar secara terkawal 7.Latihan namakan gambar secara bebas 8.Latihan huruf mengikut gambar 3.Latihan tulis huruf dlm suku kata 6.Latihan salin ayat drp buku .Latihan tekap huruf garis putus-putus 5.Latihan salin ayat/frasa 10.Latihan menekap huruf ikut acuan kad berlubang 4.AKTIVITI KEMAHIRAN TULISAN MEKANIS 1.Tulis bentuk huruf mirip teknik tulisan 2.

KEMAHIRAN EJAAN -KEMAHIRAN GRAFIK -DIKUASAI SELEPAS DAPAT BENTUK HURUF -BM BAHASA FONEMIK. LEBIH MUDAH DIPELAJARI -PENTING DLM TULISAN -GABUNGAN EJAAN DAN HURUF DGN BUNYI YG DITUTURKAN .

LATIHAN LENGKAPI PERKATAAN 2.LATIHAN EJAAN 3.LATIHAN RENCANA/IMLAK .AKTIVITI KEMAHIRAN EJAAN 1.

RIVERS: 5 PERINGAKT AJAR TULISAN MENTAL MENYALIN & MENIRU. MENGGABUNG.M. PENULISAN BERPANDU DAN PENULISAN BEBAS .AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL -KEMAHIRAN UNTUK PENGLAHIRAN -DIKUASAI SETELAH PEROLEH KEMAHIRAN MENULIS MEKANIS -BANYAK LIBATKAN MENTAL: *LATIHAN PENDAPAT *LATIHAN PERASAAN *PENYATAAN KEHENDAK *MENGELUARKAN PENDAPAT YG TULEN -CTH: KARANGAN. HASILKAN SEMULA. SURAT DLL -W.

at (ayat tergantung). tb (tanda baca). pb (perenggan baru) dll .AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL MENANDAKAN KESALAHAN -BUAT GARISAN DIBAWAH KESALAHAN PELAJAR -GUNAKAN SIMBOL CTJ. hb (huruf besar). ttb (tatabahasa). pp (pemilihan perkataan).ej (ejaan). pk (penggabung kata). hk (huruf kecil). dial (dialek).

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL MEMBETULKAN KESALAHAN/NASIHAT GURU: -BUAT CATATAN sila jumpa saya (di bawah karangan pelajar) -DAPAT DELATKAN PELAJAR-GURU (KAEDAH INDIVIDU) .

.AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS MENTAL *KESALAHAN SEBAGAI ASAS PEMULIHAN *PEMERIKSAAN SECARA INTENSIF -periksa secara teliti/rapi aspek penting kemahiran mengarang dapat ditingkatkan -selain menanda guru dapat membetulkan kesilapan pelajar yg negatif/positif -melibatkan masa guru yg banyak tetapi berkesan meningkatkan kecekaoan menulis pelajar -kesilapan awal pelajar perlu dibetulkan diperingkat awal.

AKTIVITI KEMAHIRAN MENULIS AKTIVITI PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS: -petikan -penulisan karangan .

JENIS-JENIS KARANGAN -PENERANGAN -PERBINCANGAN -GAMBARAN/BAYANGAN -CERITA -UCAPAN -KARANGAN PERIBAHASA -MELENGKAPKAN KARANGAN -KARANGAN BEBAS .

KAEDAH PENULISAN KARANGAN KAEDAH PENGAMATAN DAN KAEDAH PENGHAYATAN .

KEMAHIRAN GRAFIK PENULISAN -MAMPU PAPAR MAKLUMAT SECARA TEPAT -MAKLUMAT DIPROSES DGN CEPAT -KAITKAN OBJEK DGN KONSEP -MENAMBAH MAKLUMAT DARI TEKS -AKT BERBINCANGAN GANTI TEKS .

CONTOH GRAFIK DALAM TEKS CARTA: -klasifikasi -pohon -rantaian/pusingan -perbandingan -masa -rentetan idea -tulang ikan -jaringan/web -urutan -Venn .

TEKNIK SPESIFIK MENGAJAR KARANGAN REKA BENTUK KARANGAN -ISI KANDUNGAN -ORGANISASI -EKSPRESI .

-UBAHSUAI SUATU SET BERKAIT TATABAHASA -RANGKA PENGGANTIAN MUDAH CTH: tulis semula ayat dgn perkataan yg disediakan dalam ruang kosong -RANGKA PENGGANTIAN BERSESUAIAN CTH: tulis semula ayat-ayat dgn satu perkataan drp setiap ruang -LATIHAN CANTUMAN AYAT CTH: cantum ayat-ayat jadi dua ayat. -PEMILIHAN KATA HUBUNG YG SESUAI CTH: tulis perkataan/frasa yg sesuai pada senarai yang dikosongkan -LATIHAN AYAT BERMAKNA CTH... padankan ayat di ruang B dgn ayat di ruang A -LATIHAN PELBAGAI GANTIAN CTH: dgn petikan di atas mulakan dgn Polis itu berlari ke bank . . -PENGEMBANGAN AYAT DGN KATA PENERANG CTJ: tulis semula ayat dgn masukkan kata penerang yg sesuai.KARANGAN TERKAWAL -UBAHSUAI CIRI TATABAHASA KATA KERJA CTH:Datuk Bandar itu berjalan ke mikrofon .

KARANGAN SITUASI 2.KARANGAN BERPANDU 1.KARANGAN BERANGKAI 3.AKTIVITI BERASASKAN TEKS .

PENULISAN ILMIAH 2.PENULISAN BEBAS 1. PENULISAN KREATIF .

KAEDAH KARANGAN BERASASKAN TEKS -BAHAN DRP MANA-MANA SUMBER -UNSUR PERBINCANGAN -PENEKANAN STRUKTUR TATABAHASA -SEDIAKAN ASAS SEBAB PENULIS TULIS ISU TERSEBUT -MINTA PELAJAR FIKIR CARA LAIN UTK SAMPAIKAN IDEA YG SAMA DGN PENULIS -LEBIH KEPADA MENULIS SEMULA ISI KARANGAN -FUNGSI SAMA DGN RINGKASAN MENULIS NOTA -KAEDAH KELAS DGN BANTUAN PAPAN TULIS/OHP .

PENDEKATAN PENULISAN ASAS -PENGAJARAN PENULISAN ASAS -LIBAT GURU-MURID -BERDASARKAN PENGALAMAN -LATIH TUBI UTK KEBAIKAN -MAKNA DLM FIKIRAN LEBIH AWAL DRP BENTUK TULISAN .

PENDEKATAN PENULISAN ASAS KEMAHIRAN: -grafik -tatabahasa -stilistik/ekspresif -retorika -organisasi .

MENENTUKAN CARA TENTUKAN IDEA 5.MENGHASILKAN IDEA 4.TUJUAN PENULISAN 3.MENYUSUN NOTA 6.HASILKAN SEBUAH PENULISAN .PROSES AWAL MENULIS 1.PERMULAAN 2.

MEMAHAMI PERKATAAN DENOTASI & KONOTASI 4.PENYESUAIAN PERKATAAN DGN KEADAAN 5.PERINCIAN MENULIS 1.KEUPAYAAN MENGGAMBAR/MENGHURAI 6.MENYEMAK DAN MERUMUS DRAF PERTAMA 9.PENGUASAAN KOSA KATA DAM TATABAHASA 7. MENGEDIT DRAF TERAKHIR .MENGATUR DAN SUSUN FAKTA 2.KENAL PASTI AYAT/PERKATAAN 3.MENULIS DRAF PERTAMA 8.

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful