Anda di halaman 1dari 18

`

Satu indeks pengukuran ttg kesukaran suatu item bagi kumpulan yg diuji & secara konvesionalnya ditulis sbg nilai P. Digunakan utk :
menghuraikan kesukaran item bagi sesuatu ujian. meneliti dan menilai atau menentukan kualiti item menggunakan kriteria dan piawai.

Lebih tinggi nilai-p, maka lebih mudahlah sesuatu item berkenaan kepada kumpulan yang diprauji itu kerana lebih ramai pelajar dapat menjawab item berkenaan dengan betul.

a) Bagi bilangan calon atau responden yg kecil


Indeks Kesukaran, D.I =
Bilangan calon yg menjawab dgn betul Jumlah calon yg menjawab ujian tersebut

b) Bagi bilangan calon atau responden yg besar


Indeks Kesukaran , D.I =

CH  CL TH  L

CH

= Jumlah calon dalam kumpulan skor tertinggi yang menjawab betul CL = Jumlah calon dalam kumpulan skor terendah yang menjawab betul TH+L = Jumlah calon kedua-dua kumpulan dengan skor tertinggi dan skor terendah

Indeks Kesukaran, D.I D.I <0.3 0.3 D.I 0.8 D.I 0.8

Penjelasan Ke Atas Item Sangat susah Sederhana Terlalu senang

Keputusan Lakukan Pengubahsuaian Terima Lakukan Pengubahsuaian

No. D.I

1 0.8

2 0.25

3 0.65

4 0.90

5 0.55

6 0.8

7 0.35

10 0.85

11

12

13

14

15

16

17 0.15

18 0.65

19 0.6

20 0.15

0.1 0.7

0.4 0.6 0.4 0.4 0.3 0.8

Soalan 2, 8, 17, 20 D.I kurang daripada 0.3.


kesukaran soalan-soalan terlalu tinggi bagi tahap penguasaan murid

Mengapakah Parameswara melarikan diri dari Palembang?


a. Parameswara diburu oleh orang selepas Palembang ditumpaskan. b. Parameswara telah membunuh Temagi. c. Parameswara kalah dalam peperangan di Palembang. d. Parameswara dihalau oleh rakyat Palembang.

Apakah kemudahan yang disediakan oleh Parameswara bagi menarik pedagang luar berdagang di Melaka?
I II III IV A. B. C. D. Menyimpan barang Tukaran mata wang Tempat penginapan Bekalan air dan makanan I,II dan III I,II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Bagaimanakah kuasa Portugis datang ke Melaka pada mulanya?


a. Raja Portugal telah datang ke Melaka dengan menggunakan kapal selam. b. Diego Lopez de Sequiera dengan 18 buah kapal dari Angkatan diraja Portugal tiba di Melaka. c. Alfonso de Albuquerque belayar dengan bentara laut sampai ke Melaka untuk berdagang. d. Peniaga-peniaga dari Portugal singgah di pelabuhan Melaka untuk tujuan berdagang.

Berikut merupakan keadaan Melaka semasa zaman kemerosotan bermula. Pilih pernyataan yang tidak berkenaan.
a. Kelemahan kepimpinan yang menyebabkan keruntuhan sistem pentadbiran. b. Perebutan kuasa berlaku di antara pembesarpembesar Melaka. c. Rakyat Melaka membantu pihak portugis untuk masuk ke Melaka. d. Askar Melaka tidak dilatih dengan baik dan lemah dalam peperangan.

Soalan 4 dan 10 D.I lebih daripada 0.8


Kesukaran soalan-soalan rendah.

Mengapakah Parameswara mengambil keputusan untuk mengasaskan Melaka?


a. b. c. d. Penat diburu orang Ingin menetap di tempat baru Suka dengan persekitaran di situ Kagum dengan keberanian pelanduk putih

Malaysia menjadi terkenal kerana


a. b. c. d. Namanya yang indah Terdapat laut yang luas Tentera yang gagah Kekayaan bahan mentah dan kedudukannya yang strategi

` `

menjelaskan kebolehan sesuatu item utk mengukur kepekaan pembezaan individu. Item dianggap berdiskriminasi sekiranya ramai pelajar dari kumpulan berkebolehan tinggi boleh menjawabnya dengan betul berbanding dengan pelajar yang datangnya dari kumpulan berkebolehan rendah Dihitung dgn membandingkan prestasi pelbagai kumpulan terhadap sesuatu item dengan prestasi mereka ke atas sesuatu kriteria yangjuga mengukur trait yang sama

ri i

CH  CL 1 TH  L 2
l l r t rti rt r l i j j r t rti i t l t l

l l l l l l rt r
`

l l -

M di

t @ TI AK

t it

SESUAI

` `

Menyusun semula senarai nama calon skor tertinggi kpd skor terendah. Merekod prestasi calon ke atas setiap item/soalan Menentukan bil calon dlm kump tinggi dan kump rendah Mengasingkan calon-calon lebih 30% dari atas dan 30% dari bawah.

Indeks Diskriminasi (Ds. I) I.D. >0.40

Pentafsiran item/soalan Diskriminasi positif yg tinggi Diskriminasi positif yg sederhana Diskriminasi positif yg rendah Diskriminasi negatif, prestasi kump rendah lebih baik daripada kump tinggi

Keputusan Amat sesuai diterima Ubahsuai item/soalan dan cuba sekali Tulis item/soalan semula Item/soalan itu buruk dan harus dibuang

0.20 < I.D. < 0.40 0 < I.D. < 0.20

I.D. < 0

Pentafsiran item/soalan daripada Indeks Diskriminasi

No. Ds.I

1 0.2

2 0.3

3 0.5

4 0.2

5 0.5

6 0.4

7 -0.3

8 0.2

9 0.4

10 0.1

11 0

12 0.4

13 0.4

14 0

15 0.2

16 0.6

17 0.1

18 0.5

19 0.4

20 0.1

Soalan 3, 5, 16, 18 Ds. I melebihi daripada 0.4.


Soalan ke-16 paling sesuai ditujui kepada murid kerana indeks diskriminasi paling tinggi.

Soalan 7 Ds. I negatif.


pencapaian kumpulan skor terendah (5) lebih baik dari kumpulan skor tertinggi (2). Soalan ini TIDAK baik dan TIDAK sesuai dimasukkan dalam mana-mana jenis ujian.

Soalan 1, 4, 8, 10, 11, 14, 15, 17 dan 20 menunjuk postif diskriminasi rendah.

Melaka terletak di pertengahan antara Timur dan Barat. Apakah kepentingan kedudukan itu pada Melaka?
a. b. c. d. Mendapat bekalan dagangan yang mencukupi. Terlindung dari angin monsoon. Selamat daripada ancaman lanun. Dapat mengawal Selat Melaka.