Anda di halaman 1dari 33

JELASKAN KEPENTINGAN GEOGRAFI SEBAGAI SATU DISIPLIN DALAM PENGAJIAN SOSIAL.

NAJWA NADHIRAH BT IBARAHIM SITI FARAHIYAH BT MUSTAFFA (KS/BM/PJ)

PENGERTIAN GEOGRAFI
PERSPEKTIF PENGERTIAN Merupakan kajian tentang lokasi dan variasi ruang dalam fenomena manusia dan fizikal dibumi.

Geografi berasal dari perkataan Geographica yang bermaksud penulisan atau ERASTOTHENES penggambaran mengenai bumi

CLAUDIUS PTOLOMAEUS
Geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebahagian dan seluruh permukaan bumi.

JOHN MACKINDER (1861-1947)


Satu kajian mengenai kaitan antara manusia dengan alam sekitarnya.

DISIPLIN ILMU DALAM GEOGRAFI


(Gregory,et al . 1988, Thrift 2002).

GEOGRAFI FIZIKAL
Menggunakan pengukuran dan pemantauan yang tepat serta teknik penganalisisan dan pemodelan. Fokusnya juga jelas mengenai persekitaran fizikal muka bumi, atmosfera dan tumbuhan.

GEOGRAFI MANUSIA
Merangkumi aspek ekonomi, politik, kebudayaan, meterologi dan ekologi bumi yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Ia juga lebih tertumpu kepada sains kemasyarakatan.

GEOGRAFI FIZIKAL
Gregory (1985) - Morfologi atau persekitaran fizikal adalah fungsi proses yang beroperasi dalam persekitaran, dan proses yang bertindak keatas bahan pada suatu jangka masa tertentu. Cabang ini membincangkan mengenai keadaan fizikal bumi seperti : 1. Bumi sebagai satu sistem 2. Batuan 3. Laut dan lautan 4. Iklim 5. Luluhawa 6. Ekosistem 7. Tumbuhan dan haiwan liar.

Graduan Geografi Fizikal melihat keterampilan dan kecemerlangan ilmu mereka di pasaran lebih baik dalam aliran utama sains.

GEOGRAFI MANUSIA
Cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan alam sekeliling, berperanan dan kesan-kesan kegiatan manusia.

Mengetengahkan tentang taburan penduduk dalam suatu kawasan, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia, demografi manusia dan sebagainya (Rusly Musa dan rakan: 2006).

Cabang geografi manusia, atau politik/budaya- juga disebut antropogeografi yang fokus sebagai ilmu sosial, aspek nonfizik yang menyebabkan fenomena dunia.

Graduan Geografi Manusia yang boleh bertahan dalam kerjaya mereka sekiranya mereka menghampiri aliran utama Sains Sosial.

HUBUNGKAIT ANTARA GEOGRAFI FIZIKAL DAN GEOGRAFI MANUSIA


Geografi adalah untuk mencari penyelesaian bagi menangani isu alam persekitaran fizikal yang memberi impak terhadap kesejahteraan manusia.

HUBUNGKAIT ANTARA GEOGRAFI FIZIKAL DAN GEOGRAFI MANUSIA


Di samping itu, desakan untuk terus wujud didalam dunia akademik yang mencabar masa kini meyakinkan ahli-ahli Geografi untuk kekal bersatu dan bersama-sama mempertahankan sempadan ilmu mereka dengan mengamalkan sikap toleransi antara disiplin.

Disiplin ini perlu melangkah ke hadapan berdasarkan penghargaan dan penghormatan daripada masyarakat luar terhadap tahap kepakaran yang dimiliki, kualiti kerja yang dihasilkan dan kualiti graduan yang dipasarkan.

BUKTI HUBUNGKAIT DISIPLIN TERSEBUT


Ahli Geografi Fizikal Menganalisis imej satelit daripada pelbagai sumber. Tujuan : mengenal pasti keluasan kawasan impak, jenis kerosakan yang dialami dan perubahan sebelum dan selepas peristiwa itu.

Isu: Gempa bumi dan tsunami yang melanda rantau Asia dan Afrika Timur pada Disember2004.

Ahli Geografi Manusia menilai impak sosioekonomi dan kesejahteraan penduduk yang terlibat.

BUKTI HUBUNGKAIT DISIPLIN TERSEBUT Sumbangan : Menolong ikhtiar yang dilakukan oleh kerajaan dan agensi pembantu antarabangsa Membantu mengatasi dan mengurangi masalah yang ditanggungi mangsa Merancang untuk masa hadapan yang lebih selesa.

Isu: Gempa bumi dan tsunami yang melanda rantau Asia dan Afrika Timur pada Disember2004.

BUKTI HUBUNGKAIT DISIPLIN TERSEBUT

Peta 1 : Gempa Bumi di Indonesia pada Disember 2004

BUKTI HUBUNGKAIT DISIPLIN TERSEBUT

BUKTI HUBUNGKAIT DISIPLIN TERSEBUT

ILMU UTAMA DALAM GEOGRAFI


Geologi Geomorfologi Meteorologi Klimatologi Hidrologi Demografi Ekonomi

Geologi
Tentang asal usul, sejarah, struktur, dan komposisi bumi, kaji bumi.

Geomorfologi
Kajian tentang asal usul, struktur dan perkembangan ciri-ciri topografi kerak bumi.
Pantai Batu Hitam = Batu Basalt

Meteorologi
Kajicuaca merupakan pengkajian saintifik tentang keadaan atmosfera terutamanya berkenaan cuaca dan ramalannya. Mengkaji arah dan halaju angin, suhu, tekanan, wap air dan interaksi pemboleh ubah ini, dan bagaimana mereka berubah dengan masa. Mengkaji interaksi atmosfera Bumi dengan lautan. Kajian meteorologi membolehkan ahli sains meramal cuaca dan membekalkan maklumat penting untuk bidang-bidang ketenteraan, penjanaan tenaga, pertanian, perkapalan dan pembinaan.

Hidrologi Hidrologi
Tentang asal usul, Hidrologi merupakan sejarah, struktur, dan kajian pergerakan, taburan, dan kualiti air di Bumi. komposisi bumi, kaji bumi. Bidang ini memberi perhatian khusus kepada
fenomena seperti kitar air dan sumber air.

Meteorologi

kajicuaca merupakan pengajian saintifik tentang hidrologi ialah Contoh bidang dalam keadaanatmosfera terutamanya berkenaan cuaca dan hidrometeorologi, hidrogeografi dan kualiti air. ramalannya. Cuaca memainkan peranan penting dalam mencorakkancara hidup kita. Ahli meteorologi mengkaji Ilmu angin, suhu,tekanan, wap air dan interaksi arah dan halajuhidrologi digunakan untuk kejuruteraan pemboleh ubah ini, danbagaimana mereka berubah dengan masa. Meteorologi juga mengaji interaksi atmosfera Bumi alamsekitar, perancangan dan penggubalan dasar denganlautan. Kajian meteorologi membolehkan ahli sains meramal cuacadan membekalkan maklumat penting untuk dan polisi. bidang-bidangketenteraan, penjanaan tenaga, pertanian,
perkapalan danpembinaan.

Ekonomi
Mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia. Kajian tentang pengeluaran dan penggunaan melalui pembolehubah yang dapat diukur, meliputi analisa pengeluaran, pengedaran, dan penggunaan barang dan perkhidmatan.

Merupakan kajian iklim yang digolongkan dalam sains atmosfera. Klimatologi mengkaji corak peredaran haba, pemindahan haba, interaksi lautan dan darat serta komposisi kimia dan fizik atmosfera. Ia melibatkan pengkajian kekerapan dan aliran sistem cuaca.

Klimatologi

Demografi
Satu pengkajian tentang kependudukan manusia, terutama fertiliti (kelahiran), mortaliti (kematian), perkahwinan dan migrasi. Demografi melibatkan pengkajian yang saintifik tentang saiz, penyebaran ruang dan komposisi dan bagaimana ketiga-tiga komponen ini berubah mengikut masa. Pada asasnya demografi ialah pengkajian yang saintifik dan statistikal tentang fertiliti, mortaliti serta migrasi dan bagaimana komponen ini berubah mengikut masa serta mempengaruhi saiz dan taburan kependudukan manusia.

KEPENTINGAN GEOGRAFI SEBAGAI SATU DISIPLIN DALAM PENGAJIAN SOSIAL

Memupuk nilai patriotisme


Cnth : Malaysia adalah negara ke-43 teramai penduduk dan n egara ke-66 terluas di dunia

Berbangga dengan keunikan negara sendiri

Memahami dan mengetahui tentang negara sendiri

Terjadinya hujan

Bencana alam

Menjelskan fenomena alam


Air pasang surut

Gerhana matahari dan bulan

PENTINGNYA MENGURUSKAN ALAM DAN SUMBER DENGAN BERTANGGUNGJAWAB DAN Kepentingan alam sekitar : Jika sumber alam tidak diurus dengan BIJAKSANA. baik, ia akan mengakibatkan kesan negatif kepada alam sekitar.
Contohnya, kegiatan pembalakan tanpa penggantian semula akan menyebabkan ekosistem terganggu.

Kepentingan masa hadapan : menjamin bekalan yang berterusan terutama sumber yang tidak boleh diperbaharui.

Kepentingan sosial : Kadar pertumbuhan penduduk yang cepat memerlukan satu program yang terancang bagi mengelakkan kes kebuluran dan penyakit

Kepentingan ekonomi : Sumber semulajadi perlu diurus dengan baik supaya tidak berlaku pembaziran. Bagi sumber yang tidak boleh diperbaharui pula seperti petroleum, satu program bagi mendapatkan bahan alternatif perlu diwujudkan.

Tarikan pelancong asing

Pembekalan udara yang segar

Memupuk nilai mencintai alam sekitar


Ekosistem yang stabil. Cth ekosistem sungai yang mengalami gangguan akan menyebabkan banjir atau kemarau.

Mengelakkan kepupusan Cnth : harimau, gajah

Melukis keratan rentas berdasarkan garisan kontur yang diberi. Kenalpasti kedudukan garisan timuran dan garisan utaraan berasaskan peta topografi

mengamalkan pengetahuan dan kemahiran geografi

Menamakan ciri-ciri bentuk muka umi berdasarkan garisan kontur.

MENGENALPASTI TABURAN PENDUDUK SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

Pergerakan penduduk sebagai tindak balas terhadap faktor ekonomi, politik, sosial dan fizikal

Perubahan penduduk dan kesannya terhadap keperluan kependudukan

Kesan perubahan penduduk terhadap alam sekitar

PERANAN DAN PERKEMBANGAN SISTEM PENGANGKUTAN DARAT DALAM NEGARA Keperluan pengangkutan dan perhubungan awal

Perkembangan jaringan pengangkutan dan perhubungan Kesan perkembangan pengangkutan dan perhubungan terhadap alam sekitar Kepentingan jaringan pengangkutan dan perhubungan

MENGETAHUI PERKEMBANGAN EKONOMI DUNIA


Kepentingan kerjasama ekonomi antarabangsa

Kegiatan ekonomi utama

Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara

Kesan kegiatan ekonomi alam sekitar

KESIMPULAN
Geografi boleh dianggap sebagai suatu disiplin intelektual dan praktikal untuk kegunaan semasa.

Disiplin ini perlu melangkah ke hadapan berdasarkan penghargaan dan penghormatan daripada masyarakat luar terhadap tahap kepakaran yang dimiliki, kualiti kerja yang dihasilkan dan kualiti graduan yang dipasarkan.

SEKIAN,

TERIMA KASIH