Anda di halaman 1dari 13

PKP 3105 5.

3 Kaedah Pengajaran & Pembelajaran Matematik


Ahli Kumpulan: Chan Lei Ping Tan Mei Duan Tai Ching Hsuan Wee Hui Yean Yap Tze Hung

Kaedah Polya
Diperkenalkan oleh George Polya dalam bukunya How to Solve It yang memberikan tumpuan kepada teknik penyelesaian masalah yang menarik & juga prinsip pembelajaran matematik dapat dipindahkan sebaik yang mungkin Model ini membabitkan 4 fasa utama: Memahami & mentafsir sesuatu masalah Merancang strategi penyelesaian Melaksanakan strategi penyelesaian Menyemak semula penyelesaian

1. Memahami & mentafsir sesuatu masalah Murid dibimbing untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti berikut: Fokus kepada bahagian yang penting Mengenal pasti kata kunci Menerangkan masalah dengan perkataan sendiri Mengaitkan dengan masalah lain yang serupa dengan melukis gambar rajah

Mengemukakan beberapa soalan Memahami item-item yang terlibat dalam masalah sesuatu soalan Mengaitkan item-item yang dikenal pasti & item yang hendak dicari atau dijawab Memahami masalah yang diberikan dengan mengenal pasti: Maklumat, entiti, nombor, bentuk perkaitan, & nilai yang terlibat Membuat model

2. Merancang Strategi Penyelesaian


Guru membimbing murid untuk merancang strategi penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan yang diberi. Antaranya:
Membuat simulasi Melukis gambar rajah Membuat carta Mengenal pasti pola Cuba jaya Menggunakan analogi (persamaan)

Untuk mendapatkan hasil yang baik, murid-murid perlu mengenal pasti: Operasi yang terlibat Heuristik/algoritma/strategi yang diperlukan Guru perlu membimbing murid menyelesaikan masalah matematik mengikut strategi yang berikut:
Teka & uji / cuba jaya Membina model Memudahkan masalah Mencari pola/corak Membina jadual Uji kaji & simulasi Kerja secara songsang Mengenal pasti subgoal Membuat analogi Menyusun data/maklumat

Menggunakan gambar rajah Menyiasat semua kemungkinan

3. Melaksanakan Strategi Penyelesaian


Murid hendaklah menghuraikan langjah-langkah penyelesaiannya secara bersistematik untuk mendapatkan jawapan yang betul: Menterjemahkan maklumat yang diberi ke dalam bentuk matematik Menggunakan strategi yang dirancang Menjalankan semua proses & pengiraan yang terlibat Menyemak setiap langkah strategi yang digunakan

4. Menyemak Semula Penyelesaian Murid menyemak semula penyelesaian masalah untuk menentukan sama ada jawapannya munasabah atau tidak Murid juga boleh menyemak jawapan dengan mencari kaedah yang lain untuk menyelesaikan masalah matematik yang sama Kaedah songsangan juga boleh digunakan: jawapan daripada operasi tambah disemak dengan operasi tolak

Beberapa perkara perlu diberi perhatian semasa penyemakan: Semak semua maklumat penting yang telah dikenal pasti Semak pengiraan Pertimbangkan penyelesaian yang logik Lihat penyelesaian yang lain Baca semula soalan & tanya diri sendiri sama ada kita benar-benar telah menjawab soalan

Kaedah Newman / Newman Error Analysis Digunakan untuk mengenal pasti punca kesilapan & kesalahan murid-murid khususnya dalam penyelesaian masalah Sebagai prosedur asas diagnostik Ujian rujukan kriteria hendaklah diberi keutamaan & dilakukan secara formatif Guru membantu murid berdasarkan tahap penguasaan mereka dalam 5 fasa Newman Error Analysis

5 fasa Newman s Error Analysis : 1. Pembacaan/Reading: Kebolehan membaca semula soalan kepada diri sendiri dengan senyap dan meminta bantuan guru jika terdapat perkataan yang tidak difahami. 2. Pemahaman/Comphrehension: Kebolehan memberitahu guru mengenai kehendak soalan 3. Transformasi/Transformation: Kebolehan untuk mendapatkan jawapan

4. Kemahiran proses/Process Skill: Keupayaan menyelesaikan masalah tersebut dan kemudiannya memberitahu guru apa yang dia (murid) fikirkan 5. Pengenkodan/Encoding: kebolehan menulis jawapan dengan betul