Anda di halaman 1dari 13

PENDEKATAN KURIKULUM DACUM

DEVELOPING A CURICULLUM (DACUM)


SUATU PENDEKATAN INOVATIF TERHADAP ANALISIS SESUATU PEKERJAAN DAN JUGA KAEDAH YANG BERKESAN DALAM MENENTUKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB YANG PERLU DILAKSANAKAN OLEH SESEORANG INDIVIDU (PEKERJA) (Finch and Crunkilton , 1989)

Dacum terdiri daripada sehelai profil berkenaan pekerjaan yang dapat menggambarkan secara grafik tanggung jawab dan tugas yang terlibat dan perlu dilaksanakan dalam sesuatu bidang pekerjaan (Jones 1989)

Analisis Dacum biasanya digunakan sebagai asas untuk


Merekabentuk kurikulum Kaunseling dan pengambilan pelajar Keperluan terhadap keperluan pelajar Penilaian terhadap prestasi pekerjaan Merekabentuk ujian ketrampilan Penerangan sesuatu pekerjaan

4 komponen asas yang digunakan dalam model Dacum ialah


Suatu profil yang mengenalpasti sesuatu tugas ketrampilan bagi keseluruhan pekerjaan Kemahiran dan tingkahlaku yang terlibat untuk sesuatu tugas dan ketrampilan dikenalpasti Kemahiran dan tingkahlaku menjadi matlamat pelatih/pelajar Skala pengklasan dikaitkan dengan profil untuk tujuan penilaian pelbagai peringkat ketrampilan

Dacum beroperasi berdasarkan 3 dasar iaitu


Pekerja mahir adalah paling sesuai menjelaskan tentang pekerjaan mereka sendiri Sebarang pekerjaan boleh dijelaskan dengan berkesan dan mencukupi dalam bentuk tanggungjawab oleh pekerja yang berjaya melaksanakan tugas tersebut dengan baik Kesemua tugas mempunyai implikasi terhadap pengetahuan dan sikap yang perlu ada pada pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik dan sempurna

Prosedur menghasilkan kurikulum melalui pendekatan Dacum

1.ANALISIS KEPERLUAN
Kenalpasti masalah Kenalpasti kumpulan sasaran Menentukan objektif/analisis kepada keperluan latihan (tugas pekerjaan/ kemahiran yang perlu ada

2. PEMILIHAN AHLI PANEL


Pengerusi Penyelaras kurikulum (pakar kurikulum) Memilih 2 orang ahli panel dalam bidang kursus yang akan dijalankan

3. SESI SUMBANGSARAN
Panel menyenaraikan tingkahlaku, sikap, pengetahuan dan kemahiran dan juga kelengkapan yang diperlukan Pengerusi/Pemudahcara membimbing ahli-ahli panel terutamannya tentang pendekatan dacum

4. Menghasilkan profil kerja


Hasilkan profil pekerjaan Bincangkan setiap item (tajuk dan skop pekerjaan,tanggungjawab secara umum/kemahiran sesuatu tugas Laksanakan setiap langkah kerja dalam carta

5.PENILAIAN SEMULA PROFIL


Perbincangan semula untuk memperbaiki dan memperbetulkan yang perlu

6. PROFIL PEKERJAAN YANG LENGKAP BAGI SESUATU KURSUS