Anda di halaman 1dari 7

Banding beza kbsr dengan kssr

Ahli kumpulan
Naim Hafiz Amanina syuhada

Banding beza aspek :


Kerangka kurikulum matematik . Reka bentuk kurikulum matematik. Bidang pelajaran.

Kerangka Kurikulum Matematik.


NO KBSR
Merupakan satu program yang seimbang dari segi rohani, intelek dan jasmani kanak kanak serta membolehkan membaca, menulis dan mengira untuk perkembangan diri , berakhlak mulia, bersifat murni serta sihat

KSSR

Maksud

Menunjukkan program matematik yang diguna pakai diperingkat sekolah rendah. Pembelajaran matematik dirancang bermatlamatkan pembentukan murid yang berfikrah manusia.

Lebih kepada membantu murid dalam menyelesaikan urusan seharian mereka, serta penglibatan dalam perkembangan dunia matematik

Fikrah matematik

Bermaksud daya berfikir dan pemikiran , dalam konteks FM kualiti murid yang dihasratkan untuk dilahirkan melalui sistem pendidikan matematik kebangsaan.

Reka Bentuk Kurikulum Matematik.


NO
1

KBSR
Emphases in teaching and learning 1. Problem solving in mathematics (penyelesaian masalah dalam matematik) 2. Comunication in mathematics (komunikasi dalam matematik) 3. mathmatics reasoning ( alasan dalam matematik) 4. Mathmatical connection (hubungan kait matematik) 5. Application of technology. (Mengaplikasikan teknologi)

KSSR
Fikrah matematik 1. Bidang pembelajaran 2. Sikap dan nilai 3. Proses 4. Kemahiran

Bidang Pelajaran.
NO KBSR KSSR

Kandungan Kandungan merangkumi empat merangkumi empat bidang iaitu : bidang iaitu: 1.Nombor dan operasi Kandungan 1. Nombor 2. Sukatan geometri 2. Ukuran 3. Perkaitan dan algebra 3. Bentuk dan ruang 4. Statistik dan kebarangkalian 4. Statistik

tamat