Anda di halaman 1dari 15

Bab 5

Prinsip-prinsip Kaunseling
PRINSIP-PRINSIP KAUNSELING
Mc Daniel dan Shatgel (1956)
 Setiap klien hendaklah diterima sebagai
individu dan dilayan dengan baik
 Klien menentukan dirinya sendiri sama
ada hendak menerima satu-satu
pandangan atau cadangan yang
dikemukakan oleh kaunselor.
 Kaunseling menekankan pemikiran
bersama dengan klien. Kaunselor tidak
membuat keputusan untuk klien.
 Setiap individu adalah berbeza .
Prinsip-prinsip kaunseling
(Patterson, 1967)
 Proses yg bertujuan utk mpgruhi perubahan
t/laku klien secara sukarela
 Kaunseling hendaklah menyediakan keadah-
keadan yang memudahkan perubahan suka
rela itu.
 Kaunseling memerlukan seseorang kaunselor
utk dgr apa yang diperkatakan oleh klien.
 Dijalankan secara sulit dan dirahsiakan.
 Kaunselor merupakan orang yang mahir serta
berupaya menolong klien mengatasi masalah
psikologi.
PRINSIP KAUNSELING
(Biasco, F. 1966)
 Kaunseling ialah untuk semua individu
dan tidak dihadkan kpd mereka yg
mempunyai masalah sahaja.
 Kaunseling perkembangan ialah untuk
membantu klien memperoleh
pengetahuan dan kefahaman diri.
 Kaunseling paling berkesan apabila
dirancang secara sistematik dan teratur
 Program kaunseling akan lebih berkesan
sekiranya terdapat kerjasama di antara
pelajar, guru-guru, ibubapa , pihak
pentadbir dan kaunselor sekolah.
 Kaunseling perkembangan menekankan
aspek positif kepada setiap individu.
 Kaunseling mengandaikan, setiap
individu berhak membuat keputusan
sendiri.
 Kaunseling menitikberatkan
perkembangan individu dari segi masa
silam, kini dan hadapan.
PERBEZAAN BIMBINGAN
DENGAN KAUNSELING
 Berfokus kpd  Berfokus kepada
permasalahan yang individu yang
individu hadapi bermasalah
 Boleh dilakukan oleh  Dilakukan individu
sesiapa sahaja yang terlatih.
 Tindakan yang  Tindakan yang
diambil adalah sistematik dan
dirancang secara ad berstruktur
hoc berdasarkan
keperluan
(sambungan)
 Tindakan tidak dipantau  Tindakan dipantau secara
oleh penasihat berterusan oleh
kaunselor
 Masa yang diambil adalah  Lebih banyak masa
singkat diperlukan dalam
pengendalikan proses
kauseling
 Penolong pada dasarnya
 Penolong pada dasarnya tidak mesti mengenali
benar-benar mengenali yang ditolong secara
yang ditolong mendalam.
BENTUK KAUNSELING
 KAUNSELING INDIVIDU
 KAUNSELING KELOMPOK
KAUNSELING INDIVIDU

 Shertzer & Stone (1981):


kaunseling individu ialah suatu
proses interaksi yang
menyediakan hubungan yang
bermakna tentang diri dan
persekitaran dan berhasil
dalam perwujudan dan
pencapaian matlamat serta
nilai-nilai untuk tingkah laku
pada masa hadapan.
Ciri-ciri penting kaunseling
individu
 Kaunselor harus menghormati kejujuran
klien
 Menjadi tugas kaunselor untuk
menyedarkan klien ttg syarat-syarat
kaunseling supaya tidak timbul salah faham.
 Menjadi tanggungjawa kaunselor untuk
undur diri jika tidak berupaya menolong
klien, dan merujuk kepada yang lain.
Kaunseling kelompok
 Carl Rogers (1970):
orientasi
permasalahan dan
proses pemulihan
untuk merasionalkan
seseorang mengikut
kehendak ramai.
Matlamat kaunseling kelompok
Corey dan Corey (1977):
 Dapat berfikir dengan pandangan terbuka dan

jujur terhadap pandangan orang lain.


 Belajar cara mempercayai diri sendiri dan orang

lain.
 Menyemai rasa diterima dan menerima serta

belajar menghindari diri daripada menarik diri


 Belajar cara memberi pendapat pada orang lain

dengan berhati-hati, jujur, ikhlas, berterus terang,


tegas dan tanpa mengikut perasaan.
Prinsip kaunseling kelompok
 Proses teraputik lebih berkesan jika digalakkan
oleh kaunselor
 Penyertaan kelompok - sukarela
 Penerangan yang jelas ttg objektif kelompok
harus diberi kepada peserta
 Ahli bertanggungjawab terhadap tingkah
lakunya.
 Bentuk kelompok yang ideal: 8-10 orang
 Peranan ahli adalah penting.
 Kerahsiaan menjadi etika yang penting.
Perbezaan antara kaunseling
individu dengan kaunseling
kelompok
 Proses terapeutik Proses terapeutik
terhad antara berlaku antara
kaunselor dengan kaunselor dgn bbp
individu shj. org dlm kelompok
 Satu hala  Banyak hala
 Fungsi kaunselor  Boleh berubah dan
tidak berubah diambil peserta lain.
 Lebih mudah bina  Lebih sukar bina
suasana selesa. suasana selesa.
Perbezaan antara kaunseling
individu dengan kaunseling
kelompok
 Klien tumpukan  Dpt memerhati t/laku
perhatian pd proses selesaikan
masalahnya shj masalah dan cara
 Kaunselor beri kendalikan masalah
perhatian sepenuhnya oleh peserta lain.
kpd kliennya.  Rasa kurang selamat
 Tidak wujudnya dan terancam.
identiti kelompok  Semangat tolong
menolong, identiti
kelompok dan
bersatu padu.

Anda mungkin juga menyukai