Anda di halaman 1dari 14

BINA ITEM &

SKEMA
PANITIA MATEMATIK SMC 2022
JADUAL SPESIFIKASI UJIAN
(JSU)
BAGAIMANA ANDA MEMBINA JSU SOALAN UJIAN?
BINCANGKAN JIKA TOPIK YANG DIAJAR ADALAH SEPERTI
BERIKUT.
TOPIK JAM MENGAJAR

NOMBOR BULAT DAN OPERASI ASAS 18

PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUS 12

WANG 18

MASA DAN WAKTU 9


L1: NISBAH TOPIK MENGIKUT
WAKTU
TOPIK JAM MENGAJAR NISBAH

NOMBOR BULAT DAN 18 (18/57) x 100 = 31.58


OPERASI ASAS

PECAHAN, 12 (12/57) x 100 = 21.05


PERPULUHAN DAN
PERATUS

WANG 18 (18/57) x 100 = 31.58

MASA DAN WAKTU 9 (18/57) x 100 = 15.79


L2: TENTUKAN BILANGAN
SOALAN
Soalan objektif: 1 soalan 1.5 minit
 Soalan subjektif: 1 soalan 4 minit

 Contoh masa 1 jam


 Soalan objektif: Bilangan item = 60/1.5 = 40 soalan
 Soalan subjektif: Bilangan item = 60/4 = 15 soalan

 Contoh masa 1 jam (Objektif + Subjektif)


 Soalan objektif (30/1.5 = 20 soalan) & soalan subjektif (30/4 = 8
soalan)
L3: NISBAH SOALAN MENGIKUT
JUMLAH SOALAN
Kandungan Pengetahuan Kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian Jumlah

Nombor Bulat 2 1 1 1 1 1 31.58% x 20


dan Operasi = 6.3
Asas =6

Pecahan, 1 1 1 1 21.05% x 20
Perpuluhan = 4.2
dan Peratus =4

Wang 2 1 1 1 1 31.58% x 20
= 6.3
=6

Masa dan 1 1 1 15.79% x 20


Waktu = 3.2
=3
Normal 50% 30% 20%
Jumlah 10 6 4 19 + 1
AKTIVITI 1:
MEMBUAT JSU
Guru-guru diminta menghasilkan 1 JSU (selain Tahun 4)
10 soalan objektif untuk Smartest 2.
SKEMA
PEMARKAHAN
PERATURAN
PEMARKAHAN

• Ditentukan dengan
penggunaan simbol.
PERATURAN PEMARKAHAN

untuk Pengetahuan -
P Bahagian ini tidak
memerlukan langkah
pengiraan.
PERATURAN PEMARKAHAN

untuk Kaedah atau Langkah

K Pengiraan yang perlu dalam


menentukan jawapan sesuatu
soalan.
PERATURAN PEMARKAHAN

N untuk Jawapan dari hasil


pengiraan.
AGIHAN MARKAH DAN JENIS
SOALAN
a) 1 markah
- Pengetahuan [P1]

b) 2 markah
- Pengetahuan / Pengetahuan [P1 / P1]
- Kaedah / Jawapan [K1 / N1]
AGIHAN MARKAH DAN JENIS
SOALAN
c) 3 markah
- Pengetahuan / Kaedah / Jawapan
[ P1 / K1 / N1 ]
- Kaedah / Kaedah / Jawapan
[ K1 / K1 / N1 ]
AKTIVITI 2:
MENYEMAK
JAWAPAN MURID
Guru diminta menyemak 2 set soalan. Kemudian,
membandingkan markah murid yang diperoleh.