Anda di halaman 1dari 38

PENAMBAHBAIKAN UPSR DAN PMR

Kuasa Pengarah Peperiksaan Dengan Persetujuan Menteri

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Mengapa perlu
3

berubah?

3 4 3 4 3

COMPANY LOGO

KELULUSAN
17 Dis 2010

COMPANY LOGO

TINDAKAN PELAKSANAAN PBS

Penambahbaikan UPSR

Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud)


4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum.

Dilaksanakan oleh LP seperti UPSR sekarang

Peperiksaan Pusat

Pentaksiran

Pusat
Kerja Kursus Projek Lisan

60%
BM BI MMATIK SAINS BC BT

Pentaksiran sekolah MP Teras & elektif

40%
PAJSK

Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah

UJIAN APTITUD

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen dan garis panduan dari LP

COMPANY LOGO

Penambahbaikan PMR dengan PBS 100%

Pentaksiran Psikometrik (Ujian Aptitud Am, Aptitud Khusus dan Inventori Personaliti) 4 komponen PBS iaitu Pentaksiran Pusat, Pentaksiran Sekolah, Pentaksiran Psikometrik dan Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum

Pentaksiran Pusat Ujian Bertulis (MP Teras) Kerja Kursus Projek Lisan (Teras & Elektif)
Ujian Aptitud

Pentaksiran Sekolah Ujian Bertulis (MP Teras & Elektif PAJSK

Inventori Personaliti

Dilaksanakan oleh sekolah dengan instrumen & garis panduan dari LP

Dilaksanakan sepenuhnya di peringkat sekolah


COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) Tidak berjadual, UJIAN APTITUD Dicadangkan Aptitud Umum Aptitud Khusus kepada semua murid
Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran Tidak berjadual INVENTORI Tidak diwajibkan PERSONALITI untuk semua murid
Mendapatkan maklumat tentang ciriciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif Penskoran secara dikotomus, polikotomus, kadaran pilihan Pelaporan secara deskriptif dan individu

13

COMPANY LOGO

PERKARA YANG DIUKUR DALAM


Visual - Ruang Bukan verbal (Pintar ruang)

UJIAN APTITUD UMUM Linguistik / Verbal


(Pintar perkataan)

APTITUD UMUM

Logik-matematik / Numerikal (Pintar nombor / penakulan)

Minat dan Kecenderungan


29

COMPANY LOGO

PERKARA YANG DIUKUR DALAM UJIAN APTITUD KHUSUS


Muzik (Pintar muzik) Naturalis (Pintar naturalisme)

Kreativiti (Pintar minda)

APTITUD KHUSUS

Kinestatik - Jasmani (Pintar jasmani)

Interpersonal (Pintar orang - pengalaman sosial)

Intrapersonal (Pintar diri - refleksi kendiri)


29

COMPANY LOGO

INVENTORI PERSONALITI
Pra Sekolah dan Tahun 1 - 2 1 Komunikasi / Hubungan dengan orang lain 2 Kerja Kumpulan Tahun 3 11 1 Extraversion 2 Nilai / Akauntabiliti 3 Emotional Functionality 4 Penyesuaian budaya 5 Spiritual Stability 6 Kerohanian 7 Jati Diri 8 Kepimpinan 9 Keusahawanan 10 Etika
COMPANY LOGO

Komponen Yang Ditaksir Dalam PAJSK


Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kokurikulum (PAJSK)

Sukan
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Aktiviti Jasmani

Aktiviti Kokurikulum
Penyertaan, penglibatan dan pencapaian Kelab, Persatuan, Pakaian Beruniform di peringkat sekolah, daerah, negeri, negara dan antarabangsa

Kesihatan

Aktiviti Ekstra Kurikulum

Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

Penjagaan Kesihatan Diet Kebersihan Amalan BMI

Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah

COMPANY LOGO

COMPANY LOGO

Format & tugasan (LP) Pelaporan PP & Pentaksiran Sekolah digabung 8


1

Tugasan berbeza setiap tahun

Pemantauan & penyelarasan 7 bagi penjaminan kualiti & standard

PRINSIP PENTAKSIRAN PUSAT

Dilaksana di sekolah

Skor berdasarkan Rubrik pemarkahan (LP)

Tempoh 1 jangka masa bagi mata pelajaran terpilih dari kumpulan teras dan elektif

Ditaksir oleh guru mata pelajaran

COMPANY LOGO

Pentaksiran yang dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa, direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid, ibu bapa dan organisasi luar. Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif di akhir unit pembelajaran, semester atau tahun.
COMPANY LOGO

Proses Pembentukan
Assessment for learning Sepanjang P &P Untuk memperbaiki pembelajaran murid Pelbagai kaedah pentaksiran
When

Proses Merumuskan
Assessment of learning

What

What

When

Di hujung sesuatu unit pembelajaran Untuk mendapatkan maklumat perkembangan murid Pelbagai kaedah pentaksiran

Why

Why

Pentaksiran FORMATIF
How

Pentaksiran SUMATIF
How

Merujuk standard prestasi

QA
Report Report

QA

Merujuk standard prestasi

Pelaporan verbal / bertulis boleh diberi bila bila masa

Pelaporan kuantitatif / kumulatif boleh diberi di hujung setiap semester / tahunan


COMPANY LOGO

Peranan Pentaksiran Sekolah

2
Memperbaiki kelemahan/ masalah murid dalam pembelajaran

3
Meningkatkan keyakinan kepada murid untuk belajar

4
Mengubahsuai strategi pengajaran

COMPANY LOGO

1 2 3 4 5 6

Holistik Sepadu Seimbang Fleksibel Merujuk Standard Sebahagian Proses P&P


COMPANY LOGO

Memberi maklum balas

Mendapatkan maklumat

Membuat pemerhatian Menjadi pemudahcara

COMPANY LOGO

Mengetahui apa dan bagaimana sesuatu perkara itu hendak dipelajari Mengetahui bagaimana standard hendak dicapai Melaksanakan tugasan yang diberikan supaya apa yang diketahui dan boleh dibuat boleh ditaksir

Kejayaan dalam mendapatkan ilmu, kemahiran dan amalan nilai murni serta sikap yang terpuji

COMPANY LOGO

CABARAN KEPADA KEJAYAAN PBS A B

Kesediaan dan Kemahiran guru Melaksanakan PBS

Guru akan terasa terbeban dengan tugas tambahan

Integriti Guru diragui Penyelesaian Pemantauan Pementoran Pengesanan Penyelarasan

Penyelesaian Program latihan dan penataran yang menyeluruh

Penyelesaian Penerangan Automasikan pelaporan Tiada ujian selaras

COMPANY LOGO

Pemastian pelaksanaan pentaksiran mengikut prosedur

Keseragaman pemberian skor berdasarkan standard prestasi

Membantu, memudahcara & membimbing pelaksanaan pentaksiran

Memastikan kekuatan & keberkesana n instrumen 27 pentaksiran

COMPANY LOGO

PELAN PELAKSANAAN PBS PELAN PELAKSANAAN PBS

Pelaporan Pencapaian Murid

Lembaga Peperiksaan

SPPBS

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Akademik : Web-based

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

SPPBS
Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah PAJSK - Standalone

Lembaga Peperiksaan

COMPANY LOGO

PANDUAN DAN PERATURAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

RENDAH DAN MENENGAH RENDAH

Tujuan diadakan Buku Panduan


Guru berkeyakinan 4. Guru terpandu PPD dan JPN tahu fungsi 3. JPN dan PPD terpandu Semua petugas maklum 2. Prosedur terselaras Maklumat tersebar 1. Sumber Maklumat
COMPANY LOGO

Pelaksanaan PBS Surat Pekeliling Peperiksaan


Penambahbaikan UPSR Penambahbaikan PMR

COMPANY LOGO

PELAN KOMUNIKASI PBS

Thank You