Anda di halaman 1dari 12

KAEDAH PEMULIHAN MATEMATIK (PKP 3110)

- TUTORIAL 3 -

ASPEK KESESUAIAN

TAHUN 1

TAHUN 2 Menggunakan perkataan yang menggambarkan operasi tambah.

TAHUN 3 Menggunakan pengenalan konsep nilai tempat melalui rumah. Terdapat juga contoh yang menggunakan gambar konkrit bagi konsep tambah.

Aktiviti yang disertakan di dalam buku teks amat sesuai dengan murid pemulihan kerana Menggunakan diselitkan dengan konsep rumah yang konsep nyanyian. membolehkan murid memahami dengan Persembahan lebih mendalam tentang konsep kandungan buku menarik minat murid tambah/tolak. kerana grafik yang digunakan menggunakan pelbagai warna.

TAHUN 1

TAHUN 2 Menggunakan elemen nyanyian yang memberangsangkan murid. Grafik yang digunakan dapat menjana idea daripada murid.

TAHUN 3 Pendaraban dan pembahagian masih lagi menggunakan konsep kumpulan objek konkrit yang sesuai dengan tahap murid pemulihan.

Pengenalan konsep disertakan dengan simbol dan juga perkataan.

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3

Aktiviti yang Menggunakan carta disediakan melibatkan yang mudah difahami latihan psikomotor. bagi pendaraban. Contoh yang digunakan melibatkan kehidupan seharian murid. Kandungan pelajaran juga melibatkan aktiviti diaglog antara murid. Mengandungi rujukan perbendaharaan kata. Menggunakan anggota badan murid (jari dan tapak tangan). Menggunakan teknik looking backward untuk semak jawapan bagi aktiviti yang disediakan. Mengandungi rujukan perbendaharaan kata.

TAHUN 1

TAHUN 2

TAHUN 3 Penggunaan nilai nombor yang tidak sesuai dengan aras murid. Terlampau banyak penggunaan perkataan dan ayat bagi menerangkan masalah matematik-murid pemulihan sukar membuat tanggapan.

Konsep nombor yang Terlalu banyak hendak diajar disusun maklumat dalam satu secara terpisah. helaian. Terlalu banyak penggunaan ayat yang panjang yang mana sukar difahami murid pemulihan. Penggunaan warna yang terlalu banyak dan mengelirukan.

TAHUN 1 Tidak sesuai untuk pembelajaran kendiri kerana murid tidak dapat memahami tanpa audio pembelajaran.

TAHUN 2 Penggunaan nilai nombor yang tidak mengikut aras keupayaan murid pemulihan.

TAHUN 3 Grafik yang digunakan tidak lagi berwarna dan kurang menarik perhatianhanya sesuai untuk murid aras tinggi. Banyak menggunakan konsep abstrak.

CADANGAN CONTOH DAN AKTIVITI MURID PEMULIHAN

Aktiviti yang digunakan menggunakan lebih banyak bahan konkrit dan maujud. Strategi pengajaran lebih melibatkan murid secara aktif Menggunakan aktiviti berkumpulan untuk mewujudkan komunikasi yang lebih berkesan.

Memperkenalkan konsep awal nombor terlebih dahulu seperti penulisan nombor asas. Kurangkan penggunaan ayat yang panjang dan kompleks. Maklumat yang dipaparkan pada satu helaian hendaklah dihadkan bagi memudahkan kefahaman dan tidak mengelirukan.

Sediakan media interaktif dalam bentuk CD yang melibatkan penggunaan audio dan persembahan multimedia. Menyelitkan permainan matematik yang menggalakkan minat murid dalam pembelajaran matematik.