PENDEKATAN KLASIK

Pendekatan Klasik
Andaian: Manusia adalah rational

Pengurusan Saintifik

Prinsip-Prinsip Pentadbiran
Henry Fayol Mary Parker Follett

Organisasi Birokratik

Frederick Taylor Frank and Lillian Gilbreth

Max Weber

1

Konsep Pendekatan Klasikal 188018801927 ‡ ‡ ‡ Berikutan perkembangan revolusi industri pd p tghan k-19 Masalah utama pengurus usaha utk meningkatkan kecekapan dan produktiviti Pendekatan yg memberi perhatian kpd KECEKAPAN ORGANISASI DGN TUJUAN MENINGKATKAN PENGELUARAN DAN KEJAYAAN ORGANISAsi Mencari cara + kaedah sesuai utk mengurus kerja & orgz 2 ‡ .

Pendekatan Pengurusan Saintifik : menekankan kajian saintifik ke atas kaedah pekerja untuk meningkatkan produktiviti individu pekerja ‡ fokus pengurusan kerja 2.KONSEP PENDEKATAN KLASIKAL 1.Teori organisasi klasikal ‡ Fokus pengurusan organisasi 3 .

tepat. Hasilnya therbligs´. 3. diberikan. Menilai tugas dengan mengkajinya secara saintifik setiap bahagian tugas tersebut. Memilih pekerja yang mempunyai keupayaan sebenar.Meningkatkan kecekapan pekerja. daripada 8 dapat jadi 5 pergerakan. FEDERICK W.GANTT . Kaji pergerakan pekerja lebur besi . Saintifik´. Tugas perlu dijadualkan 2. 1. kaedah tugas dijadualkan dan upah diberikan. Ganjaran terhadap inovasi 4 . Lihat pekerja. FRANK & LILIAN GILBERT : Kaji bagaimana pekerja susun bata menggunakan alat rekod pergerakan ³therbligs´. pergerakan. HENRY L. Prinsip saintifik untuk merancang kaedah kerja dan keselesaan melakukan kerja 2. tersebut. sebenar.PENDEKATAN KLASIKAL Pengurusan Saintifik 1.TAYLOR : dikenali sebagai ³Bapa Pengurusan ‡ ‡ ‡ ‡ Saintifik´. Berikan pekerja latihan dan insentif untuk melaksanakan kerja dengan kaedah kerja yang tepat.

penyelarasan dan pengawalan ‡ 14 Prinsip umum Pengurusan ± Pembahagian kerja ± Autoriti dan tanggungjawab : hak untuk memberi arahan ± Disiplin : Pekerja yang berdisiplin jamin kejayaan organisasi ± Keselarasan arahan : seharusnya arahan dari satu pihak sahaja ± Keselarasan arah tuju : objektif yang satu 5 . pengarahan. Beliau telah mengenal pasti fungsian utama pengurusan. ‡ Fungsi utama pengurusan iaitu perancangan. pengorganisasian. Orang pertama mensistemetikkan pengurusan.PENDEKATAN KLASIKAL TEORI ORGANISASI KLASIKAL 1. Henry Fayol: pelopor & penyumbang pendekatan teori organisasi klasikal paling terkemuka.

3. birokrasi adalah rasional.TEORI ORGANISASI KLASIKAL Sambungan 2. pengurus perlu menjalankan tugas memimpin sebagai menandakan penerimaan terhadap autoriti mereka.Bernard : Kepimpinan merupakan tugas paling utama dan penting bagi semua pengurus. Hieraki autoriti yang jelas : Struktur organisasi 2 Peraturan & prosedur yang formal : ikut prosedur 3. Organisasi secara idealnya cekap iaitu yang berasaskan prinsip-prinsip prinsiplogik. Organisasi perlu mempunyai 5 ciri-ciri birokratik : ciri1. Max Weber : bagi Weber. Setelah penetapan matlamat dan pengumpulan sumber. Pembahagian buruh yang jelas 4. Impersonaliti (hubungan bukan peribadi) 5. Chester I.PENDEKATAN KLASIKAL . Kerjaya berasaskan merit 6 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful