Anda di halaman 1dari 18

Puisi Tradisional

* * * *

Pantun Syair Gurindam Seloka

Puisi Moden * Sajak

Prosa Tradisional

* * * * * *

Epik Jenaka Mitos Legenda Panji Lipur lara

Prosa Moden * Cerpen * Drama * Novel

ASPEK KOMSAS

Tema / Pemikiran Persoalan Watak dan perwatakan Gaya Bahasa Unsur Bunyi Nada

Bentuk Latar Plot Sudut Pandangan Nilai Pengajaran

lagu2 tradisional dan lagu2 rakyat\12 - nazam kasih ayah dan ibu ( I ).mp3

Tahu apa dia puisi tersebut Guru dan pelajar tahu melagukan / mendendangkan Pendekatan dan teknik tertentu dalam menyampaikan bahan Kreativiti guru

Pantun Syair Gurindam Seloka Nazam Lagu kanak-kanak


Lagu-lagu rakyat

Milik asli masyarakat melayu Digunakan untuk menyampaikan perasaan dan

pemikiran
Asal kata pantun berdasarkan kata toen, tuntun,

tonton, matuntun, panton, atau pantun

Rangkap berasingan dan boleh berdiri sendiri sebagai satu

kesatuan idea Rangkap terdiri daripada baris atau kerat yang berpasangan Jumlah perkataan setiap baris antara 3 hingga 5 patah perkataan Jumlah suku kata dalam setiap baris antara 8 hingga 12 suku kata Skema rima di tengah / di hujung baris adalah berjajar/berselangan Terdiri daripada pembayang dan maksud Pemilihan perkataan merujuk kepada lambang yang sesuai dengan norma, nilai, world-view dan tanggapan masyarakat.

Jenis-jenis Pantun
1. 2.

Pantun berdasarkan bentuk Pantun 2 kerat Pantun 4 kerat Pantun 6 kerat Pantun berdasarkan isi Pantun Budi Pantun Nasib Pantun Peribahasa

y ..\Music\lemak

manis.mp3

Ciptaan orang Melayu Pengaruh Arab dan Parsi Berasal dari Istilah Arab : sh ir Diperkenalkan oleh Hamzah Fansuri pada abad ke-16 Ciri-ciri Syair Empat baris serangkap, 3-5 patah perkataan, 8-12 suku kata sebaris Skima rima hujung sama aaaa Pemerian peristiwa antara rangkap Syair biasanya dijeniskan berdasarkan isi dan juga tema seperti tema keagamaan, penceritaan, ilmu, pengajaran dan sebagainya

1.

Selendang delima lagu2 tradisional dan lagu2 rakyat\04 - syair berbuat jasa.mp3

2. Siti Zubaidah lagu2 tradisional dan lagu2 rakyat\03

- syair siti zubaidah.mp3 3. Dandan setia lagu2 tradisional dan lagu2 rakyat\04 - syair pesanan ibu ( irama 3 ) zurinah hassan.mp3

Ciri-ciri gurindam -Puisi terikat, terdiri daripada 2 baris serangkap - Baris pertama dan kedua ada kaitan (baris pertama sebab manakala baris kedua akibat -Rima hujung serima ( aa ) -Dibahagikan kepada unit syarat/induk kalimat (baris 1) dan jawab / anak kalimat ( baris 2 ) Berisikan pernyataan yang serius untuk memberikan pengajaran. roslan madun gurindam pelihara lidah.wmv.flv

Puisi yang paling tua dalam kesusasteraan Melayu Datang ke alam Melayu bersama perkembangan agama Hindu Ciri-ciri Seloka -Karangan berangkap : rima hujung yang bebas -Sindiran dan ejekan -Unsur jenaka dan gurau senda -Menyindir sambil mengajar -Seloka Pak Kaduk (Roslan Madun).flv

Sajak
Ciri-ciri sajak
Berbentuk bebas

bilangan perkataan, suku kata, rangkap, rima hujung adalah bebas Boleh disampaikan dalam pelbagai cara Isi sajak berdasarkan tema

Tema Persoalan

Bentuk

Nilai Gaya Bahasa Pengajaran

simile hiperbola personifikasi

metafora simbolik

Unsur Bahasa

repetasi inversi

anafora

epifora

Asonansi -Huruf vokal

Aliterasi - Huruf Konsonan

Aktiviti Penghayatan Puisi


Penghayatan
y Main peranan y Tari puisi y Nyanyian / lagu y Main peranan y Boneka / topeng y Dekon

Minda Mestamu / melagukan puisi Penyepaduan seni Mengadaptasi puisi Pantomin