Anda di halaman 1dari 40

PEMBENTANGAN PERTAMA

BIODATA PEMBENTANG

Nama : Ghouse Raqib Ibrahim Asal : Sandakan, Sabah Tarikh Lahir : 10/02/1987 Bangsa : Brunei Sej Pendidikan : SRJK (C) Chi Hwa (19941999), SMJK Tiong Hua (2000-2005), SMK Sandakan (APRIL-JUN 2006).

BIODATA PEMBENTANG

Nama Asal Tarikh Lahir Bangsa Sej Pendidikan 2005).

: Abdul Munir Usman : Tawau, Sabah : 06 April 1988 : Bugis : SK Tanjung Batu (1995-2000), SMKA Islamiah, Tawau (2001-

ASAS KEPIMPINAN DAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU

Isu-isu Etika Guru


Oleh : Abdul Munir Usman Ghouse Raqib Ibrahim Ag. Idnin

PENGENALAN
Dalam profesion keguruan, guru perlu berkomunikasi dan hidup bermasyarakat antara satu sama lain sama ada dalam institusi atau komuniti. Maka, suatu sistem perlu diatur sebagai panduan untuk diikuti guru supaya guru saling menghormati dan mempunyai kesantunan, kepedulian terhadap profesionnya, serta kebolehan mengurus kehidupan dengan baik

Demi menjaga imej profesion, setiap guru perlu patuh kepada etika profesionalisme, etika pengajaran, etika tingkah laku dan etika perkhidmatan awam.(Abd. Rahim, 2007).

Isu-isu Etika Guru


Kesantunan Guru Kepedulian Guru Penampilan Guru Berniaga di sekolah Kerjaya Sambilan Pengurusan Masa Pengurusan Kewangan

Isu Kesantunan Guru


Kesantunan (politeness) atau kesopansantunan, atau etiket adalah tatacara, adat, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan merupakan aturan perilaku yang ditetapkan dan disepakati bersama oleh suatu masyarakat tertentu sehingga kesantunan sekaligus menjadi prasyarat yang disepakati oleh perilaku sosial

Kesantunan selalu bipolar, iaitu memiliki hubungan dua hala seperti antara guru dengan murid.

Selain daripada itu, kesantunan juga dipamirkan dalam

cara
dan

berpakaian, cara bertindak

cara
.

bertutur

dan

berbahasa

KESANTUNAN PAKAIAN

contoh Pakaian terlalu nipis Mini skirt Berbelah terlalu tinggi

PAKAIAN GURU

KESANTUNAN MENGIKUT SITUASI.

Guru perlu faham kesantunan bertindak dalam situasi tertentu. ketika berada dalam bilik darjah, menerima tetamu, cara duduk di ruang bilik darjah, menghadapi orang yang kita hormati, menunggu giliran untuk berjumpa pihak atasan kita atau orang kenamaan, cara makan bersama ahli dalam organisasi atau di tempat umum dan sebagainya

KESANTUNAN BERBAHASA

Guru harus ikut pada norma-norma budaya, dan bukan sekadar mengikut tatacara kita sahaja. Tatacara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat setempat. Jika tatacara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, ia akan mengundangkan nilai negatif, misalnya guru dianggap sebagai orang angkuh, tidak beradat, dan bersopan.

KESANTUNAN BAHASA : GURU DIHORMATI

CIRI KESANTUNAN GURU.

Kata2 mempunyai maksud yg jujur/iklas. Menggunakan intonasi yg sesuai. Menggunakan kata ganti nama yg sesuai. Tidak membolot perbualan. Menggunakan stratergi indirectness untuk menjaga perasaan. Mematuhi peraturan berbahasa masyarakat setempat.

Isu Kepedulian Guru


Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself. Leo Tolstoy( n.d )

Tidak ada seorang pun yang peduli dengan saya merupakan keluhan pelajar terhadap guru di sekolah Mengikut Hall, George, dan Rutherford (1977) kepedulian didefinisikan sebagai perwakilan komposit perasaan, pemikiran dan perhatian yang diberi terhadap sesuatu isu atau tugas Gabungan perasaan,pemikiran & perhatian yang diberi oleh guru thdp isu yg dhadapi semasa melaksanakan tugas.

HALL ET. AL (1977) MENGEMUKAKAN MODEL CONCERNS-BASED ADOPTION : 7 PERINGKAT 1. Kesedaran- (kepedulian)membantu guru lain dlm inovasi. 2. Informational- berminat dgn perubahan 3. Personal-impak terhadap diri 4. Pengurusan-cara melaksanakan. 5. Akibat- impak tehadap murid dan sekolah. 6. Kolaboratif- bekerjasama dgn rakan sejawat. 7. fokus semula- memurnikan semula.

JENIS KEPEDULIAN GURU

Kepedulian bkn pengajaran 2) Kepedulian peranan sebagai guru 3) Kepedulian kandungan subjek dan disiplin 4) Kepedulian hbgan peribadi/sosial/emosi guru dgn pelajar. 5) Kaedah pengajaran dan penilaian pembelajaran pelajar 6) Pembelajaran pelajar terhadap bahan 7) Penambahbaikan diri sebagai guru.

1)

3 KELOMPOK KEPEDULIAN GURU.

1. 2.

Penyempurnaan diri (survival) penyesuaian diri sokongan pentdbiarn,hubgan guru,kdgan subjek ,mslh disiplin.

Tugas-tugas pengajaran bahan pengajaran ,kaedah dan baban tugas spesifik. 3. Impak pembelajaran.- lebih luas keyakinan tehadap kebolahan,persekitaran b.darjah,keperluan pelajar dan dunia pendidikan.

PENAMPILAN GURU

Penampilan guru dirujuk kepada ciri-ciri peribadi yang dimiliki oleh guru, termasuk sikap, kepercayaan, minat, apresiasi, dan nilai-nilai.
Stewart (2005) mendefinisikan penampilan sebagai tret-tret perwatakan dan personaliti yang dianggap perlu untuk kejayaan seseorang sebagai guru.

Howard (2007) menghuraikan empat ciri utama yang merangkumi penampilan guru serta sahsiah yang secara signifikannya dapat menghasilkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Keempat ciri terdiri daripada penampilan untuk perbezaan, dialog, disillusionment dan demokrasi.

4 CIRI PENAMPILAN GURU :-

a) b) c)

Penampilan utk perbezaan-melambangkan keterampilan pelbagai budaya.(bangsa,Agama,Jantina) Penampilan utk berdialog- meneroka dan sifat ingin tahu terhadap diri murid.(Guru-guru,Guru-murid) Penampilan utk disilusi- tidak membuat andaian awal terhadap sesuatu perkara. d) Demokrasi.- bersifat adil dlm PNP.

Berniaga di sekolah
Tindakan guru sedemikian menjejaskan imej profesion yang begitu mulia suatu masa dahulu. Guru sepatutnya melaksanakan tanggungjawabnya sebagai pendidik dalam bilik darjah, bukan menjalankan perniagaan di sekolah. Adakala diperhatikan guru menjalankan perniagaan dari boot kereta dan ini amat melanggar etika perkhidmatan awam dan guru terikat dengan Perintah Am yang bertujuan untuk mengawal tingkah laku dan etika pekerja dalam perkhidmatan awam. Peranan pihak pentadbir untuk memberi teguran dan mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap guru-guru sedemikian yang menjejaskan imej profesion perguruan.

Kerjaya Sambilan
Guru tergolong sebagai pegawai perkhidmatan pendidikan dan merupakan sebahagian daripada pegawai kerajaan. Maka mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan dan undang-undang perkhidmatan awam.

KERJA SAMBILAN

PENGURUSAN KEWANGAN

Pertama, mengurus kewangan semasa bertugas di sekolah jika guru merupakan guru kelas dan Kedua, bagaimana seseorang guru perlu tahu mengurus kewangan dirinya dan keluarga supaya tidak dibelenggu kerumitan dalam hal kewangan

tidak pandai mengurus wang muflis

PENGURUSAN MASA Good,1973 : pengurusan masa ialah perancangan masa yang berkesan sama secara harian, mingguan atau jangka masa yang panjang untuk memberikan masa bagi aktiviti kuliah, belajar, riada, tanggungjawab dan rehat.

PENGURUSAN MASA Pengurusan masa merupakan proses peribadi dan mesti bersesuaian dengan gaya dan keadaan diri sendiri. Pengurusan masa merupakan satu disiplin diri bagi seseorang guru. Pengurusan masa berkesan bergantung kepada diri seseorang, iaitu sejauh mana seorang itu teguh dalam menguruskannya demi mencapai hasrat yang diingini.

KERATAN AKHBAR

DIMENSI DALAM PENGURUSAN MASA

Pengurusan masa untuk diri guru sendiri

dan
Menanamkan aspek kepentingan mengurus masa dalam sanubari pelajar

PENGURUSAN MASA UNTUK DIRI GURU

Merancang P&P mengikut tempoh masa yang baik agar tidak membazirkan masa pelajar Tepati masa ketika masuk ke kelas agar murid
Pelajar dapat ilmu&kemahiran yang guru sampaikan Meningkatkan akauntabiliti guru Dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini dari berlaku

MENANAMKAN ASPEK KEPENTINGAN MENGURUS MASA DALAM SANUBARI PELAJAR

Menjadi role-model kepada pelajar. Mendidik pelajar untuk menguruskan masa dengan betul dan tepat. Memberi kesedaran kepada murid tentang pentingnya mengurus masa dengan baik

KAJIAN KES

Semua guru sejarah masuk ke bilik darjah dua puluh minit lewat. Beliau mengajar secara gopoh-gapah kerana ingin menghabiskan topik yang telah dirancangkan. Oleh kerana kesuntukan masa, beliau tidak memberi murid peluang untuk menyoal atau melakukan sesi perbincangan mengenai topik yang diajar. Adakalanya, beliau terpaksa mengambil waktu yang berikutnya kerana perlu menyelesaikan tugasnya serta menghabiskan sukatan pelajaran.

GURU SEBAGAI PENGURUS KEWANGAN DI SEKOLAH

Guru bertanggungjawab mengutip yuran khas dan yuran majalah sekolah Guru juga mengalami masalah dalam mengurus kewangan pelajar kerana terdapat pelajar yang lewat membayar yuran hingga menyebabkan guru harus menyimpan wang dan lewat menyerahkannya ke pejabat.

Shahril @ Chahril (2005) , masalah utama dalam pengurusan kewangan sekolah ialah guru melakukan pembelian tanpa mengikut tatacara pembelian
Contohnya, tedapat guru yang membuat pembelian barang-barang atau peralatan tanpa menggunakan borang pesanan, selain ada juga yangmengisi borang pesanan selepas beberapa bulan

Hal ini jelas melanggar tatacara kewangan dan pengetua berhak menolak pembayaran (Abdul Rahum Affendi,2003 dalam Shahril @ Chahril,2005).

KAJIAN KES

Seorang guru Sejarah masuk ke bilik darjah dua puluh minit lewat. Beliau mengajar secara gopoh gapah kerana ingin menghabiskan topik yang telah dirancangkan. Oleh kerana kesuntukan masa, beliau tidak memberi peluang murid untuk menyoal atau melakukan sesi perbincangan mengenai topik yang diajar. Adakala , beliau terpaksa mengambil masa waktu yang berikut kerana perlu menyelesaikan tugasnya serta menghabiskan sukatan pelajaran.

Refleksi: Sebagai bakal guru, buat renungan tentang kes di atas dan bincangkan apakah kesan situasi tersebut kepada murid secara amnya dan profesion keguruan khasnya.