Anda di halaman 1dari 9

GEOT3mrosmansaid@yahoo.

com

BAB 13 : SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA


SUMBANGAN / KEPENTINGAN : 1. PELUANG PEKERJAAN 2. PENINGKATAN TARAF HIDUP 3. PENDAPATAN NEGARA 4. PENGURANGAN IMPORT 5. PEMINDAHAHAN TEKNOLOGI 6. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR

1. PELUANG PEKERJAAN
CONTOH : PERKILANGAN SEBAGAI PENGURUS, PENYELIA, PEMANDU, OPERATOR PENGELUARAN, JURUTERA, KERANI, JURUTEKNIK, AKAUNTAN, JURUAUDIT, PENCUCI 29 % TERLIBAT DALAM SEKTOR PERKILANGAN DAN 27% DALAM BIDANG PERKHIDMATAN (SWASTA DAN KERAJAAAN) SEPERTI KEWANGAN, PENTADBIRAN, PENGANGKUTAN DAN PENDIDIKAN
GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

2. Peningkatan Taraf Hidup


Pendapatan Penduduk Malaysia (Pendapatan per kapita) terus meningkat Penduduk berkemampuan mendapatkan pelbagai kemudahan, kemampuan memiliki rumah, kenderaan dan makanan yang baik

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

3. PENDAPATAN NEGARA MALAYSIA


EKSPORT NEGARA CUKAI BARANGAN EKSPORT/IMPORT

BARANGAN ELEKTRIK (50%) MINYAK SAWIT PETROLEUM

BARANGAN KELUARAN MALAYSIA MENDAPAT SAMBUTAN PASARAN ANTARABANGSA KERANA BERMUTU TINGGI MUTU DAN HARGA BERPATUTAN

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PRASARANA SEPERTI JALAN RAYA, LANDASAN KERETAPI, PELABUHAN, LAPANGAN TERBANG MENINGKATKAN TAHAP KETERSAMPAIAN IAITU SEMAKIN MUDAH UNTUK TIBA KE SESUATU TEMPAT

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

5. PENGURANGAN IMPORT
KEMAJUAN DALAM PELBAGAI BIDANG SEPERTI PERTANIAN BAGI PELBAGAI KEPERLUAN SEPERTI MAKANAN

KEPERLUAN MAKANAN ASASI (BERAS) MASIH DIIMPORT DARI NEGARA SEPERTI THAILAND, VIETNAM, PAKISTAN DAN CHINA BANYAK USAHA BAGI MENINGKATKAN HASILAN MAKANAN LAIN JUGA SEPERTI DAGING, SUSU DAN TELUR
GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

6. PEMINDAHAN TEKNOLOGI
SYARIKAT MULTINASIONAL SEPERTI SHELL, DELL, PANASONIC DAN PETRONAS MPOB MELALUI R & D (PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN) BARANGAN SEPERTI KERETA, CIP ELEKTRONIK

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

PEMBANDARAN (URBANISASI)
MEWUJUDKAN BANDAR BARU / BANDAR SEDIA ADA SEMAKIN BERKEMBANG / BERTAMBAH MAJU CONTOH : MIRI/BINTULU, SARAWAK(PETROLEUM/GAS ASLI); MUADZHAM SHAH, PAHANG (FELDA); SHAH ALAM, SELANGOR; GURUN, KEDAH (AUTOMOTIF/KENDERAAN) 62% PENDUDUK DI MALAYSIA TINGGAL DI BANDAR ATAU BANDAR BARU

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com

LATIHAN :
SHAH ALAM DAN PETALING JAYA KOTA KINABALU, SABAH

1. KEDUA-DUA BANDAR DI ATAS BERKEMBANG AKIBAT KEGIATAN (A) PERTANIAN (B) PERINDUSTRIAN

BANDARAYA DI ATAS DAPAT DIKAITKAN DENGAN (A) PERIKANAN (B) PENTADBIRAN

GEOT3mrosmansaid@yahoo.com