Anda di halaman 1dari 32

PPP6053

Teori-Teori Pemikiran

Objektif
teori pemikiran seperti Teori Otak Triune,Teori Otak Roger Sperry dan Teori Kecerdasan Pelbagai(Gardner). Membezakan ketiga-tiga jenis teori pemikiran tersebut. Menggunakan pemahaman dari teoriteori ini untuk diaplikasikan di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
 Mengenalpasti
2

Teori Otak Triune


 Dipelopori

oleh ahli neurologi-Paul

MacLean. Membahagikan otak kepada tiga bahagian


Otak reptilia (Medula Oblangata) Otak Mamalia/Sistem Limbik (bahagian pertengahan otak) Otak Neokorteks (bahagian atas otak)
3

Teori Otak Triune


Otak Reptilia

Otak Mamalia

Otak Neokorteks
4

Otak Reptilia
 

 

Paling awal terbentuk dalam evolusi perkembangan manusia Gelaran Otak Reptilia-mempunyai persamaan dengan elemen-elemen pengekalan mandiri (survival) dalam reptilia dan melibatkan kecerdasan paling rendah Fungsi utama-mengawal secara automatik kelakuan kelima-lima pancaindera manusia Ada hubungan dengan kebolehan seseorang bertahan untuk terus hidup/bertahan. Otak ini mengerakkan manusia untuk mendapatkan makanan,perlindungan,keselamatan dan pengekalan kewujudan manusia.

Otak Mamalia/Sistem Limbik


 

Gelaran otak mamalia-mempunyai persamaan dengan elemen reaksi pemikiran semua haiwan mamalia. Fungsi utama-afektif dan emosi-kesihatan, perasaan,ingatan dan nafsu seks. Sekiranya salah satu daripada elemen ini terganggu ia akan mempengaruhi daya belajar seseorang. Mengawal pola bioritma-pola tidur,kelaparan, dahaga, tekanan darah,kadar denyutan jantung,suhu badan,kadar metabolisma,sistem imuniti,dan lain-lain fungsi badan. Menjelaskan mengapa perasaan sedih akan mempengaruhi kesihatan fizikal.
6

Otak Neokorteks
 

Terletak dibahagian atas otak-80% dari jisim otak. Pusat pemikiran dan kecerdasan manusia. Fungsi utama-mentafsir,menyusun, menterjemah maklumat, menaakul, membuat keputusan, kelakuan bertujuan(cita-cita,wawasan dll), bahasa dan pemikiran tahap tinggi. Kecerdasan tahap tinggi ini-membezakan manusia dengan makhluk lain.
7

Penerapan Teori Otak Triune Dalam Pembelajaran dan Pengajaran


 

Senario biasa-Guru tidak sedar kepada respon reaktif otak reptilia. Apabila pelajar berasa terancam akibat ugutan pelbagai denda/hukuman-secara automatik otak reptilia pelajar beroperasi dalam modus melawan guru/mendiamkan diri. Pelajar tidak akan dapat memberi perhatian/menjawab soalan tahap tinggi dari guru. Masalah ini boleh diatasi jika guru sedar kepentingan pembelajaran yang relaks,selesa dan tenang serta pelajar dirangsang memikir pada tahap lebih tinggi.
8

Teori Otak Roger Sperry


 

Dipelopori oleh pemenang hadiah nobel(1981)Profesor Roger Sperry. Otak manusia dibahagikan kepada dua bahagian: hemisfera otak kiri (HOKI) dan hemisfera otak kanan(HOKA). Teori ini meningkatkan pemahaman manusia terhadap pelbagai aktiviti yang ditangani oleh setiap hemisfera otak. HOKI- bersifat analitikal-menganalisis maklumat secara linear,mengenalpasti bahagian secara satu persatu(terpisah) HOKA-menggabungkan dan mensistesis bahagian-bahagian/pecahan maklumat kpd satu bentuk menyeluruh.
9

Fungsi Otak Menurut Teori Otak Roger Sperry


Hemisfera Otak Kiri (HOKA) Hemisfera Otak Kanan (HOKI) Seni & Sastera Imaginasi Subjektif Kreatif
10

Sains & Matematik Realiti Objektif Logik

Fungsi HOKA dan HOKI(sambungan)

Hemisfera Kiri Bahasa Logik Angka Matematik Urutan

Hemisfera Kanan Ritma Irama Muzik Gambar/Pola Imaginasi

Korpus Calosum menghubungkan kedua-dua hemisfera


Sumber:Learning Revolution(2000)

11

Left Brain versus Right Brain


Our brain consists of two different hemispheres. Each hemisphere has its own functions:

Left
Hemisphere . SCIENCE
Logic Analytical Sequence Structured Clarity Simplicity Practical Inter Feelings Feel

AxB = AB

RIGhT

Hemisphere

Arts CrEATIvE
GraphIcs Colour

eMOTion

Hum

ur/Jokes
active

Joes mother has five children. Their names are: Doe

Joes mother has five children. Their names are: Doe Ray

Joes mother has five children. Their names are: Doe Ray Mee

Joes mother has five children. Their names are: Doe Ray Mee Far

Joes mother has five children. Their names are: Doe Ray Mee Far ?

Penerapan Teori Otak Roger Sperry Dalam Pengajaran dan Pembelajaran
 

Untuk membolehkan individu berfikir dengan berkesan kedua-dua hemisfera otak harus dimanfaatkan dari segi fungsi dan peranan. Kedua-duanya sama penting Sistem pendidikan lebih menumpukan kepada penggunaan HOKI-Sains dan matematik Untuk memastikan kedua-dua himesfera digunakan dengan baik dalam pembelajaran guru perlu mengetahui teknik mengajar yang sesuai. Guru perlu mengimbangkan penggunaan teknik yang cenderung kpd peranan hemisfera otak kanan dan hemisfera otak kanan.
20

Teori Pelbagai Kecerdasan (Gardner)


 

Dipelopori oleh Profesor Psikologi dari Universiti Harvard -Howard Gardner. Teori ini dikenali sebagai Multiple-Intelligence (1983) atau The Seven Intelligences. Namun pada 1997, Howard Gardner menambah satu lagi kecerdasan iaitu kecerdasan naturalis. Menurut Gardner setiap insan mempunyai bukan satu tetapi lapan kecerdasan yang berbeza

21

Teori Pelbagai Kecerdasan Gardner
Horward Gardner percaya manusia mempunyai kehebatan tersendiri seperti:


Kecerdasan muzik Kecerdasan kinestatik Kecerdasan matematik-logik Kecerdasan linguistik Kecerdasan visual-spatial Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan naturalis
22

Kecerdasan Logik-Matematik


Kebolehan menggunakan nombor,menaakul,mengenalpasti pola,abstrak,perkaitan sebab dan akibat (logik). Melibatkan pemikiran saintifik termasuk pemikiran heuristik,induktif dan deduktif, mengkategori,membuat inferens,generalisasi, penghitungan dan pengujian hipotesis Contoh-Saintis,jurutera, arkitek dan doktor
23

Kecerdasan Linguistik


Kemampuan menggunakan perkataan secara berkesan sama ada secara lisan atau tulisan, termasuk kebolehan memanupulasikan ayat,gaya bahasa dan pengucapan dengan baik dan sempurna Mereka yang mahir dalam bidang ini ialah seperti pengarang, pensyarah, wartawan, penyunting, penyair, penulis skrip dan novelis Contoh di Malaysia ialah seperti Tongkat Warrant, A. Samad Said dan di luar negara seperti William Shakespeare, George Orwell dan Rabindranath Tagore
24

Kecerdasan Muzikal
Kemampuan untuk menggemari,mendeklamasikan dan meluahkan perasaan melalui muzik. Kecenderungan ini termasuk kepekaan terhadap ritma,melodi atau kelangsingan hasil muzik Mereka yang tergolong dalam kategori ini dapat menggubah lagu, menyampaikan nyanyian, membuat alat-alat muzik juga termasuk jurutera rakaman. Kehebatan P. Ramlee dengan ciptaannya yang ever green, Manan Ngah, Habsah Hassan, Beethovan, Kitaro , Kenny G dan lain-lain lagi

25

Kecerdasan Visual-Spatial
  

Kebolehan mencipta gambaran mental dan mengamati dunia visual. Peka terhadap warna, garis bentuk dan ruang. Berkebolehan menvisual secara spatial dan mengorentasikan diri dalam matriks ruang. Mereka yang tergolong dalam kemahiran ini adalah seperti juruterbang, ahli pelayaran, angkasawan dan juga termasuk pelukis, arkitek, dan perancang bandar. Contoh-Azhar Mansor, Yuri Gagarin
26

Kecerdasan Kinestatik
 

Berkaitan dengan pergerakan dengan kemahiran fizikal seperti mengkoordinasi,keseimbangan dan kelenturan badan Menggunakan badan untuk meluahkan idea dan perasaan Kecerdasan gerak geri badan yang mempunyai kesenian yang halus. Berupaya mengawal diri secara fizikal. Daripada gerak geri itu tercetuslah kesenian yang halus seperti penari, pesilat, ahli gimnastik, pelakon dan pakar bedah Shalin Zulkifli, Nicole David, Ong Beng Hee, Wong Choong Hann
27

Kecerdasan Interpersonal


Mempunyai kemahiran interpersonal seperti berinteraksi secara harmoni dengan pelbagai lapisan masyarakat dan berkebolehan untuk berkomunikasi dengan berkesan. Pendakwah, kaunselor, jururunding, imam dan paderi adalah sebagai contoh mereka yang mempunyai kecerdasan ini. Contoh- Fadzilah Kamsah,Pope Benedict XVI
28

Kecerdasan Intrapersonal


 

Kesedaran tentang diri sendiri,berfikiran metakognitif dan berkebolehan untuk menilai diri sendiri. Mempunyai gambaran yang tepat tentang diri sendiri. Kesedaran terhadap mood dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan dan kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri. Contoh-Pemimpin, ahli falsafah, pendita, dan pemikir.
29

Kecerdasan Naturalis
 Prihatin

dan berminat kepada alam sekitar(flora dan fauna). Peka terhadap perubahan sekeliling. Mempunyai kebolehan menentukan ikan di laut(nelayan), pergerakan burung, binatang dan lain-lain.

30

Mengapa Perlunya Teori ini diaplikasikan dalam Pembelajaran dan Pengajaran
Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh selaras dengan falsafah Pendidikan kebangsaan dan keperluan murid. Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas.
31

Mengapa Perlunya Teori ini diaplikasikan dalam Pembelajaran dan Pengajaran(samb)


 

Mempelbagaikan cara penilaian. Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah Meningkatkan harga diri,kreativiti,dan motivasi melaui pengajaran dan pembelajaran yg menyeronokan Menggalakkan inovasi dan penyelidikan baru dalam pengajaran dan pembelajaran

32