MURID DAN ALAM BELAJAR [EDU 3103

]
IMPLIKASI TEORI BEHAVIORIS TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

GURU MENETAPKAN MATLAMAT YANG SPESIFIK

Matlamat akhir proses pembelajaran hendaklah dinyatakan dengan jelas Matlamat tersebut hendaklah realistik dan boleh dicapai

GURU MENETAPKAN OBJEKTIF BAGI SETIAP LANGKAH PENGAJARAN

Objektif hendaklah khusus

Satu objektif bagi satu langkah kecil

BUAT ANALISIS TUGASAN

Pecahkan tugasan pembelajaran kepada langkahlangkah kecil

SEDIAKAN LANGKAH PENGAJARAN SECARA BERPERINGKAT
Satu aktiviti khusus bagi satu langkah pengajaran

Susunan langkah hendaklah secara progresif/ ansur maju

Penguasaan langkah awal perlu dipastikan sebelum berpindah kepada langkah seterusnya

APLIKASI TEKNIK PENEGUHAN YANG SESUAI Peneguhan berterusan semasa proses pembentukan tingkah laku
Peneguhan berkala selepas tingkah laku dikuasai : 1. Berdasarkan masa : -Masa tetap dan masa berubah 2. Berdasarkan kandungan : -Nisbah tetap dan nisbah berubah

APLIKASI HUKUM KESEDIAAN

APLIKASI HUKUM LATIHAN
Banyakkan pengulangan dan latihan tubi
Sediakan latihan yang banyak dan pelbagai

APLIKASI HUKUM SEBAB/ AKIBAT

Adakan aktiviti pengukuhan Amalkan teknik hukuman yang sesuai

Pilih dan aplikasi peneguhan yang sesuai

SEDIAKAN AMALAN DISIPLIN BILIK DARJAH YANG MESRA
‡ ‡
‡

Amala r ti

lajar

Amala r ti k c riaa
rat ra ilik arja ya g sitif

‡ ‡

Amala

i amika k mpula

mbelajara k peratif a k laboratif

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times