Anda di halaman 1dari 38

PERANCANGAN STRATEGIK 2008 - 2010

PANITIA SAINS SUKAN


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHINI TIMUR,
26690 CHINI, PAHANG DARUL MAKMUR. MAKMUR.

FASA 1
PRAPRA-PERANCANGAN mengumpul maklumat penting

Penubuhan Jawatankuasa

Penasihat 1 : Pengetua Penasihat 2 : Guru Penolong Kanan Pentadbiran Pengerusi : Ketua Panitia Sains Sukan

ANALISIS SPM 2001 - 2005


TAHUN BIL CALON 1A 2A 3B 4B 5C 6C 7D 8D 9G % LULUS GPK

2005

2006

2007

2008

2009

FASA 2
Mendefinisikan Kecemerlangan Pencapaian Mata Pelajaran Sains Sukan SMK CHINI TIMUR

MISI SEKOLAH
KURIKULUM Zero buta huruf Lulus 100% Cemerlang 30% Peningkatan berterusan 5% setiap tahun dalam semua peperiksaan Merealisasikan dasar 60:40 sains pada 2020

    

KoKo-kurikulum Insan seimbang dan bertrampilan JERInya Bina insan Zero salahlaku dan penghayatan NILAI_NILAI MURNI Keceriaan CERIA & SELESA sentiasa Perkhidmatan MESRA, CEKAP, CEPAT dan TEPAT memenuhi keperluan pelanggan.

VISI SEKOLAH WARGA SMK CHINI TIMUR BERILITIZAM UNTUK MENJADIKAN SMKCT SEBAGAI SEBUAH SEKOLAH YANG CEMERLANG DI KALANGAN SEKOLAH MENENGAH (FELDA) NEGERI PAHANG PADA TAHUN 2010

TEMA SEKOLAH SERENTAK SEPAKAT MENUJU GEMILANG

HARAPAN DAN CITA-CITA

MENINGKATKAN PENCAPAIAN LULUS 100% DALAM SPM SMK CHINI TIMUR TERMASUK DALAM KELOMPOK 5 SEKOLAH TERBAIK DAERAH PEKAN. MENYUMBANG DALAM MEREALISASIKAN SMK CHINI SEBAGAI SEKOLAH HARAPAN NEGARA PADA TAHUN 2010

Fasa

FASA 3
Analisis Persekitaran

Analisis Persekitaran
   

Where are we now What are our stakeholder need What do our assesment data tell us What are we doing well What can we improve External opportunities/threats What is happening in the external environments.

Analisis SWOT
 Kekuatan

(Strength -S ) Kelemahan (Weakness -W ) Peluang (Oppurtunities -O ) Ancaman/Cabaran (ThreatsT or ChallengeC)

Kekuatan (Strength S )
A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. (Bryson,2003)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Bilangan pelajar yang tidak ramai Guru terlatih dan berpengalaman Sumber kewangan mencukupi Ramai guru tinggal di kuarters sekolah Komitmen guru yang tinggi Pengurusan kewangan tanpa teguran Disiplin terkawal Sekolah satu sesi Persekitaran sekolah yang kondusif Kurang prasarana yang mendorong pelajar ponteng dan lepak di luar kawasan sekolah.

Kelemahan ( Weakness W )
A weakness is something an organization lacks, does poorly, or a condition placing it at a disadvantage (Bryson,2003)

W1 W2 W3 W4 W5

Bahan rujukan di Pusat Sumber Sekolah yang kurang. Sosio-ekonomi keluarga yang rendah. Masih terdapat pelajar yang buta huruf. Pelajar kurang inisiatif untuk mencari maklumat tambahan. Terdapat pelajar yang tidak menyediakan keperluan P&P seperti buku latihan dan rujukan. W6 Pelajar kurang motivasi dan keyakinan diri untuk berjaya dalam pelajaran. W7 Pelajar tidak mengamalkan pengetahuan yang dipelajari dalam kehidupan harian.

Peluang ( Opportunities-O ) OpportunitiesThink about external events that affect your school. These can be political, economic, social, technological, demographic and legal.

O1 Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. O2 Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat O3 Mudah mendapat bantuan dari ahli politik. O4 Bantuan agensi luar kepada pelajar. O5 Sebahagian ibu bapa mengambil berat pendidikan anak-anak.

Ancaman/Cabaran (ThreatsT or (Threats Challenge ChallengeC)
What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats)

T1 T2

T3 T4 T5

Terdapat pelajar tidak berminat untuk datang ke sekolah atau hadir ke kelas tambahan yang diadakan. Bilangan pelajar berasal dari keluarga yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah menyebabkan mereka kurang motivasi diri untuk cemerlang dalam pelajaran. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan programprogram sekolah Sebahagian penjaga tidak mengambil berat tentang pelajaran anakanak mereka. Peruntukan kewangan yang tidak mengikut jadual

4 FASA 4
ISU, MATLAMAT DAN KPI

MATLAMAT PERANCANGAN STRATEGIK DAN INDIKATOR PRESTASI Bidang yang menjadi fokus adalah seperti berikut: 8.1 Mengingati isi pelajaran dan fakta sains 8.2 Kemahiran Membuat Nota 8.3 Memahami Kehendak Soalan 8.4 Kemahiran Menjawab Soalan 8.5 Perhubungan Komuniti 8.6 Pengurusan Panitia

ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN


Bidang Mengingati isi pelajaran dan fakta sains Isu Strategik Masih ada pelajar tidak boleh mengingati isi pelajaran dan fakta sains. Matlamat Strategik Meningkatkan kebolehan pelajar dalam mengingati isi pelajaran dan fakta sains. Indikator Prestasi % pelajar lulus ujian dan peperiksaan serta daripada latihan yang diberi. 2007 70% 2008 80% 2009 90% 2010 100%

ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN


Bidang MENJAWAB SOALAN ESEI Isu Strategik Pelajar tidak dapat menjawab soalan esei dengan baik. Matlamat Strategik Membantu pelajar menjawab soalan esei dengan baik. Indikator Prestasi % pelajar lulus dalam ujian dan peperiksaan dan berdasarkan latihan yang diberi. 2007 70% 2008 80% 2009 90% 2010 100%

ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN


Bidang Isu Strategik Matlamat Strategik Membantu pelajar mahir menjawab soalan struktur menepati kehendak soalan. Indikator Prestasi % pelajar lulus dalam ujian dan peperiksaan dan berdasarkan latihan yang diberi. 2007 2008 2009 2010

MENJAWAB SOALAN STRUKTUR

Kebanyakan pelajar tidak boleh menjawab soalan struktur dengan baik.

70%

80%

90%

100%

ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN


Bidang Isu Strategik Amalan budaya kerja cemerlang guru Sains Sukan perlu dipertingkatkan jika sekolah ingin kelulusan yang cemerlang Matlamat Strategik Mempertingkatkan amalan budaya kerja cemerlang guru Indikator Prestasi - % penampilan diri - % komitmen terhadap tugas/ bermotivasi - Jumlah kursus Sasaran (2006-2010) - 100% guru terlibat dalam semua program sekolah - 100% guru bermotivasi - 4 kali setahun bagi setiap guru berpeluang mengikuti program peningkatan kemahiran mengajar sifar

PENGURUSAN PANITIA

PENGURUSAN PANITIA

Guru bukan opsyen, kurang mahir dan pengalaman

Meningkatkan kemahiran P&P guru

- % aduan pelajar dan ibubapa - % keputusan ujian topikal setiap mata pelajaran - Jumlah Pencerapan Tahap skala prestasi

90% ke atas 4 kali Pencerapan oleh ketua Bidang dan ketua Panitia dalam setahun

PENGURUSAN & PENTADBIRAN


- Menjalankan aktiviti mengikut takwim - Memberi arahan yang jelas kepada semua ahli - Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali setahun - Mengadakan kursus, bengkel, seminar berkaitan tentang p&p - Pengurusan fail panitia yang sistematik dan efesien - Membuat dokumentasi setiap aktiviti yang dijalankan - Sentiasa menjalinkan kerja sama erat dengan pentadbir dan dalam kalangan ahli sendiri. - Membincangkan segala permasalahan yang timbul dengan harmoni.

OBJEKTIF JANGKA PENDEK

Tempoh masa pencapaian kurang dari setahun. 90% pelajar Tingkatan 4 lulus dalam peperiksaan Sains Sukan 100% pelajar Tingkatan 5 lulus dalam Sains Sukan

OBJEKTIF JANGKA PANJANG


 Tempoh

pencapaian 1 5 tahun. Realistik dan boleh dicapai S Specific M Measurable A Attainable R Reliable T Time frame

ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI


KEKUATAN (S) 1 Sekolah berasrama harian 2 Bilangan pelajar yang tidak ramai 3 Guru terlatih dan berpengalaman 4 Sumber kewangan mencukupi 5 Ramai guru tinggal di kuartes sekolah 6 Komitmen guru yang tinggi 7 Pengurusan kewangan tanpa teguran 8 Disiplin terkawal 9 Sekolah satu sesi 10 Persekitaran sekolah yang kondusif KELEMAHAN (W) 1 Kualiti SPM masih BELUM mencapai sasaran 2 Tiada guru opsyen Sains Sukan. 3 Terdapat guru terlibat dengan program luar sekolah P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 4 Guru mata pelajaran yang tinggal jauh di luar kawasan sekolah 5 Bahan rujukan di Pusat Sumber Sekolah yang kurang. 6 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah 7 Masih terdapat pelajar yang buta huruf 8 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 9 Terdapat pelajar yang tidak menyediakan keperluan P&P seperti buku latihan dan rujukan.

PELUANG (O)

1 Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan


2 3 4 5 agensi luar. Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat Mudah mendapat bantuan dari ahli politik. Bantuan agensi luar kepada pelajar. Sebahagian ibu bapa mengambil berat pendidikan anak-anak

CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat pelajar tidak berminat untuk datang ke sekolah atau hadir ke kelas tambahan yang diadakan. 2 Bilangan pelajar berasal dari keluarga yang mempunyai sosio ekonomi yang rendah menyebabkan mereka kurang motivasi diri untuk cemerlang dalam pelajaran. 3 Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan programprogram sekolah 4 Sebahagian penjaga tidak mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka. 5 Peruntukan kewangan yang tidak mengikut jadual

PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS)


KEKUATAN (S) 1 Sekolah berasrama harian 2 Bilangan pelajar yang tidak ramai 3 Guru terlatih dan berpengalaman 4 Sumber kewangan mencukupi 5 Ramai guru tinggal di kuartes sekolah 6 Komitmen guru yang tinggi 7 Pengurusan kewangan tanpa teguran 8 Disiplin terkawal 9 Sekolah satu sesi 10 Persekitaran sekolah yang kondusif SO S1,S2,O1,O5 Menjana prkongsiaan pintar antara guru dan penjaga; contoh: dapatkan tenaga mahir penjaga untuk ajar guru aspek teknikal. S4,S6,O2,O3 Mengadakan kelas tuisyen untuk pelajar lemah KELEMAHAN (W) 1 Kualiti SPM masih BELUM mencapai sasaran 2 Tiada guru opsyen Sains Sukan. 3 Terdapat guru terlibat dengan program luar sekolah P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 4 Guru mata pelajaran yang tinggal jauh di luar kawasan sekolah 5 Bahan rujukan di Pusat Sumber Sekolah yang kurang. 6 Sosio-ekonomi keluarga yang rendah 7 Masih terdapat pelajar yang buta huruf 8 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 9 Terdapat pelajar yang tidak menyediakan keperluan P&P seperti buku latihan dan rujukan. WO

DALAMAN

PELUANG (O) 1. Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2 Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3 Mudah mendapat bantuan dari ahli politik. 4 Bantuan agensi luar kepada pelajar. 5 Sebahagian ibu bapa mengambil berat pendidikan anak-anak CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat pelajar tidak berminat untuk datang ke sekolah aatau hadir ke kelas tambahan yang diadakan. 2 Bilangan pelajar berasal dari keluarga yang mempunyai sosio-ekonomi yang rendah menyebabkan mereka kurang motivasi diri untuk cemerlang dalam pelajaran. 3 Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 4 Sebahagian penjaga tidak mengambil berat tentang pelajaran anak-anak mereka.

LUARAN

WT ST S3, T3 Adakan program temu mesra guru, pelajar , penjaga

Analisis Cadangan Strategi


Isu Strategik Pelan Taktikal Membuat/ menyediakan buku sumber Menyediakan buku kamus Bengkel dan seminar teknik menjawab Strategi yang dicadangkan Latih tubi Belajar melalui pengalaman Menyediakan hadiah sebagai motivasi Ceramah motivasi bagi menguatkan keyakinan dan jati diri Fakta yg menyokong strategi ini Pelajar boleh menggunakan pusat sumber dan kemudahan ICT utk mendapatkan maklumat. Bilangan pelajar yang tidak ramai Kebanyakan pelajar tinggal di asrama Guru yang dedikasi dan berkomitmen tinggi Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pelajar menganggap tugasan sebagai satu kerja yang susah dan membosankan. Terdapat pelajar yang tidak serius terhadap program yang dirancang Sukar untuk mendapat masa yang sesuai Pendorong untuk memilih strategi Sokongan dari pentadbir dan PIBG Strategi yang terbukti membuahkan kejayaan Modul yang di sediakan sesuai untuk kumpulan ini Kos yang agak rendah Tenaga pengajar yang mencukupi

Masih terdapat pelajar yang tidak boleh:


-Mengingati

fakta-fakta penting
-Memahami

istilah-istilah saintifik
-Memahami

kehendak solaan

Kaedah Untuk Pemilihan Strategi


Kriteria Pemilihan a. Penggunaan pusat sumber dan kemudahan ICT membantu pemahaman pelajar. b. Pendedahan teknik-teknik menjawab soalan sangat penting kepada pelajar. c. Pelajar-pelajar perlu diberi motivasi dan keyakinan diri dalam menentukan kejayaan mereka. d. Pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi akan dapat membina keyakinan diri yang unggul. e. Kesedaran dan keinsafan pelajar akan menghasilkan kejayaan f. Andaian hasil yang dijangkakan / impaknya mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. Strategi 1 Strategi 2 Strategi3

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) Masih terdapat pelajar yang belum memahami atau susah mengingati fakta-fakta penting Pelajar yang telah memahami dan mengingati fakta-fakta penting mudah lulus dalam Sains Sukan seterusnya dapat meningkatkan pencapaian % kelulusan sekolah. Berdasarkan latihan yang diberi dari semasa ke semasa % bilangan pelajar yang membuat tugasan yang diberi % kelulusan dalam Ujian Bulanan % kelulusan dalam Peperiksaan peringkat sekolah % kelulusan dalam peperiksaan SPM 2006 4 kursus OBJEKTIF 2007 6 kursus 2008 6 kursus 2009 6 kursus 2010 6 kursus

SASARAN

1. Jangka Panjang : SMK Chini Timur akan memperoleh peratus kelulusan yang tinggi dalam SPM dan termasuk di dalam kelompok 10 sekolah terbaik daerah Pekan. 2. Jangka Pendek : Memastikan semua pelajar Sains Sukan mampu menguasai fakta-fakta penting serta memahami istilah-istilah berkaitan.

STRATEGI (1)

Bekerjasama dengan PIBG dan pihak luar untuk menyokong program pembangunan sahsiah dan pemantapan disiplin pelajar

Pelan Tindakan (Strategi 1)


BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Nota Berpandu

Guru Sains Sukan

1 kali seminggu /sepanjang tahun 1 kali seminggu /sepanjang tahun 1 kali selepas selesai setiap tajuk 1 kali seminggu /sepanjang tahun

Pelajar dilatih menulis nota yang betul Pelajar dapat menghasilkan satu buku sumber utk kegunaan diri Pelajar lebih mudah memahami konsep tajuk pelajaran Pelajar mampu menjawab mengikut kehendak soalan dengan betul

Latihan Ujian Peperiksaan Latihan Ujian Peperiksaan Latihan Ujian Peperiksaan

Ketua Panitia Guru Tingkatan Guru Ganti Ketua Panitia PRS

Buku Sumber

Guru Sains Sukan

Peta Minda

Guru Sains Sukan

Ketua Tingkatan Guru Ganti PRS

Latih-tubi

Guru Sains Sukan

Latihan Ujian Peperiksaan

Ketua Panitia Guru Ganti PRS

PELAN OPERASI
Nama Projek : Buku Sumber Rasional : Pelajar sukar mengingati fakta-fakta penting pelajaran. Objektif : Meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pelajaran. Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Setipa kali waktu P&P Sasaran : Semua pelajar LANGKAH 1 2 3 PROSES KERJA Pelajar menyediakan buku khas untuk mencatat fakta-fakta penting. Pelajar mencatat fakta-fakta penting pelajaran selepas selesai P&P. Guru akan bersoal jawab dengan pelajar pada akhir P&P. T/JAWAB Guru Sains Sukan TEMPOH 5 minit di akhir sesi P&P STATUS

PELAN OPERASI
Nama Projek : Bengkel Teknik Menjawab Rasional : Pelajar tidak mahir menjawab soalan-soalan peperiksaan dengan tepat. Objektif : Membantu pelajar memahami kaedah dan teknik menjawab soalan peperiksaan dengan betul dan tepat Tarikh dan tempoh pelaksanaan : September 2007 Sasaran : Semua calon SPM LANGKAH 1 PROSES KERJA 1.0 Mencari tarikh yang sesuai 1.1 Mengenal pasti penceramah yang sesuai, berpengalaman dan berkaliber, 1.2 Berbincang dengan pihak pentadbir dan kaunselor sekolah. T/JAWAB Guru Sains Sukan Kaunselor TEMPOH 4 jam STATUS

PELAN OPERASI (samb)


Nama Projek : Seminar Teknik Menjawab Soalan Sains Sukan SPM LANGKAH 1 PROSES KERJA Surat Menyurat 2.1 Pengesahan tempat 2.2 Jemputan penceramah T/JAWAB Kaunselor Kaunselor TEMPOH 2 minggu 2 minggu sblm seminar 2 minggu sebelum STATUS

Pengesahan kehadiran penceramah melalui telefon Jadual program Menyediakan cenderahati Untuk penceramah. Memberitahu kepada pelajar Pelaksanaan

Kaunselor

3 4

Setiausaha Kaunselor

1 hari 1 hari

5 6

Guru Sains Sukan Kaunselor

3 jam

PELAN KONTEGENSI

1. 2. 3.

Penyediaan Pelan A / B sebagai altenatif Lawatan sambil belajar Latih-tubi soalan-soalan tahun lepas Kelas tambahan mengikut kumpulan

DOKUMENTASI
 

Melengkapkan borang -borang pengurusan strategik. Merekod dan menyimpan bahan-bahan yang berkaitan. Membuat laporan mengambil gambar

Disediakan oleh: MOHD SHUKRAN BIN KADIR

PANITIA SAINS SUKAN


SMK CHINI TIMUR, PEKAN, PAHANG DARUL MAKMUR.

SEKIAN, TERIMA KASIH