Anda di halaman 1dari 2

Kelebihan dan kelemahan 5 fasa Needham

Kelebihan

Kelemahan

memberi peluang kepada murid untuk Arahan sukar dijalankan kerana murid meneroka dan melibatkan diri secara aktif mungkin mempunyai pengalaman dalam aktiviti hands-on berbeza. menarik minat dan perhatian murid memotivasikan murid Pengetahuan sedia ada murid berbeza. Oleh kerana murid mungkin mentafsirkan maklumat yang sama tetapi dengan casa yang berbeza dari guru, guru iaitu sebagai fasilitator mesti sentiasa memeriksa untuk memastikan semua murid memahami maklumat dengan betul

mengembangkan kefahaman murid melalui kefahaman sedia ada

Murid membina pengetahuan berdasarkan pengetahuan yang dipelajari sebelum ini. Faktor ini membuatkan pembelajaran sukar bagi murid yang mempunyai ingatan jangka pendek

meningkatkan kefahaman melalui aplikasi