Anda di halaman 1dari 33

DISEDIAKAN OLEH:

TN.HJ MOHD IZAM


TN.HJ HASAN BIN MAT
Dibentangkan pada khamis
31 Julai 2008
MSc Counselling UUM
( Sg Petani )
Tajuk Perbincangan
Biodata Tokoh
Karya-karya tokoh
Teori Psikososial Erik Erikson
8 Tahap ( 8 Stages )
Isu-isu berkaitan krisis identiti
Kritikan terhadap teori
Rumusan / Penutup
BIODATA TOKOH
Erik Erikson dilahirkan pada 15 June, 1902
di Frankfurt, German. Bapanya
berketurunan Denmark, meninggalkan
keluarga sebelum beliau dilahirkan. Ibunya
seorang yang masih muda berketurunan
yahudi kemudiannya berkhawin dengan
seorang seorang doktor bernama Dr.
Theodor Homberger.
Timeline - The Early
Years
1902- Born in
Frankfurt, Germany
1911- Is adopted by
step-father Theodor
Homburger
1919- Begins travels
throughout Europe
Timeline- Young
Adulthood
1927- Becomes
teacher at Hietzing
School in Vienna
1928- Studies child
psychology with Anna
Freud
1930- Marries Joan
Serson, a dance
teacher at the school
Timeline - Career

1933- Emigrates
to US
1939- Becomes US
citizen
1960- Begins
teaching at
Harvard
TEORI PSIKOSOSIAL ERIK
ERIKSON
Menurut Erikson, Bayi dilahirkan dengan
beberapa kebolehan asas dan tabiat yang
jelas.
Mereka melalui perubahan dramatik menuju
kedewasaan dan semasa meningkat tua.
TEORI PSIKOSOSIAL ERIK
ERIKSON
Setiap manusia melalui lapan peringkat
perkembangan yang beliau namakan
peringkat psikososial.
Lapan peringkat psikososial
Erikson.
1. Percaya lawan tidak percaya
2. Autonomi lawan kesangsian
3. Inisiatif lawan rasa bersalah
4. Kecekapan lawan rasa rendah diri
Sambungan…
5. Identiti lawan kekeliruan
peranan.
6. Intim lawan pengasingan
7. Menjanakan lawan tetap
(Generity vs stagnation)
8. Ego Integrity vs. Despire
Peringkat Pertama
Peringkat pertama yang diutarakan oleh
Erikson adalah selari dengan peringkat oral
yang diutarakan oleh Freud.

Ia bermula daripada lahir hingga berumur


satu tahun.
Walaubagaimanapun Erikson menumpukan
pada keperluan penjagaan berterusan,
perhatian dan perlindungan kepada bayi bagi
mencapai ketenteraman, kepuasan dan
perlindungan bagi memenuhi keperluan asas
bayi itu.
Sambungan..
Disinilah timbulnya krisis antara naluri
kepercayaan asas dengan naluri
ketidakpercayaan asas.

Naluri kepercayaan asas ialah keupayaan


meramal keperluan asas individu akan
dipenuhi.
Sambungan….
Naluri ketidakpercayaan asas adalah
ketakutan apabila meramalkan individu tidak
boleh bergantung pada orang lain bagi
mendapatkan penjagaan dan kasih sayang.
Peringkat Kedua
Peringkat ini bermula daripada umur satu
tahun hingga dua tahun.

Erikson melihat diperingkat ini bayi


mengalami pergelutan antara hendak
mencapai naluri autonomi ataupun
mengakhiri perasaan malu dan prasangka
diri mereka.
Sambungan….
Bayi yang boleh menangani latihan ke
tandas akan mengalami naluri kuasa
kematangan autonomi dan estim diri (self
esteem)

Mereka belajar supaya berupaya


melakukan sesuatu pada diri mereka
sendiri.
Peringkat Ketiga
Bermula dari umur dua hingga enam
tahun.

Ia memaparkan krisis yang timbul apabila


kanak-kanak bertembung dengan
perkembangan dunia kebolehan
kematangan dan agen-agen sosial.
Sambungan…
Pada peringkat ini kanak-kanak bergelut supaya
tidak bergantung pada ibubapa dan seterusnya
memperolehi kecekapan transaksi sosial.

Kemahiran interpersonal dan kemahiran fizikal


mula terbentuk ke arah yang betul seperti yang
ditentukan oleh kecekapan yang diperlukan bagi
melaksanakan tugasan tertentu dengan
kebolehan pengertian kendiri.
Sambungan….
Mengekalkan inisiatif kanak-kanak ini penting
pada peringkat ini kerana ia dapat
memotivasikan mereka supaya mengambil
bahagian secara aktif dalam dunia sosial di
sekeliling mereka.
Peringkat Keempat
Bermula pada umur enam hingga 12 tahun.

Pada peringkat ini kanak-kanak belajar


mengejar aktiviti sosial dan intelektual yang
diminati oleh masyarakat.
Sambungan….
Mengukuhkan kumpulan
sebaya,menghadiri persekolahan dan
mengamalkan semangat berdikari dalam
permainan dan belajar.

Krisis yang dialami oleh kanak-kanak pada


peringkat ini memerlukan kanak-kanak itu
belajar bekerjasama.
Peringkat Kelima
Peringkat Krisis Identiti keremajaan adalah
krisis yang paling penting.

Bermula daripada umur 12 hingga 18 tahun.


Peringkat keenam
Bermula daripada umur 19 hingga 40 tahun

Merupakan masa perubahan dan transisi yang


memberi peningkatan peluang-peluang baru
bagi hubungan interpersonal yang rapat.
Individu dewasa yang mempunyai naluri
identiti personal akan bertembung dengan
tugasan baru, membentuk kasih
sayang,kepuasan seksual serta memberi dan
menerima individu yang berlainan jantina.
Erikson melihat hubungan ideal sebagai
kepuasan perkhawinan.
Beliau mengakui, hubungan intim boleh
dibentuk diluar perkhawinan.
Hubungan intim memerlukan seseorang
memberi komitmen yang bermakna,
menerap kepercayaan, perasaan dan nilai-
nilai dalam penerimaan yang boleh
dipercayai.
Peringkat Ketujuh
Berumur dalam lingkungan 40 hingga 65
tahun.

Krisis psikososial adalah antara keperluan


hendak menjadi lebih produktif dalam dunia
pekerjaan dan keluarga dengan gaya hidup
dan pencapaian kendiri.
Sambungan…
Pada peringkat ini umumnya individu mencari
pekerjaan yang produktif, melibatkan diri
dalam penjagaan anak, menerima cabaran,
halangan serta matlamat-matlamat baru.
Peringkat Kelapan
Berumur dalam lingkungan 65 tahun
hingga meninggal dunia.
Pada peringkat ini wujud kesedaran
spiritual.
Resolusi terbaik kepada krisis ini
memerlukan penyelesaian konflik
sepanjang hidup terdahulu seperti
kesedaran, kepuasan dan ketenteraman
hidup.
Isu-isu krisis identiti *
( fokus kepada isu di sekolah )

Ponteng
Vandalisme
Buli
Salahlaku sosial
Gangsterisme

* Sumber :
Critics
Doubted his academic integrity
Questioned the stage theory as opposed to
continuous development
Said that his theory is more applicable to
boys than to girls
Complain that more attention is paid to
infancy and childhood than to adult life
Rumusan
Krisis identiti yang dipaparkan dalam teori
Erik erikson itu ada hubungkait dengan isu-isu
yang telah dibentangkan. Justeru itu teori ini
boleh diterima pakai.

Anda mungkin juga menyukai