Anda di halaman 1dari 17

MU 2051E PENDIDIKAN MUZIK MINOR PENDEKATAN KODALY, DALCROZE DAN CARL ORFF

NAMA: WATTSON KUMPULAN: K1.1 (TESL)

DATE: 5 APRIL 2011

ISI KANDUNGAN

Zoltan Kodaly

Emile Jaques-Dalcroze

Carl Orff

BIODATA FALSAFAH PENDEKATAN TEKNIK/ KOMPONEN KAEDAH

1882-1967

karya-karya koral dan metodologi pengajaran

ZOLTAN KODALY

Kecskemet, Hungary

komposer, muzikologi dan pedagogi Hungary

FALSAFAH PENDEKATAN KODALY


Berpendapat bahawa muzik adalah untuk semua orang dan suara adalah alat muzik yang paling utama Nyanyian adalah dasar kepada semua pendidikan muzik Menekankan perkembangan kemahiran pengalaman muzikal secara menyeluruh dan berurutan mengikut perkembangan kanak-kanak Muzik dari kebudayaan tempatan adalah alat terbaik mendidik muzik

KAEDAH KODALY
berurutan uji kefahaman konsep muzik ikut perkembangan kanak-kanak

Improvasi

Nyanyian

Penghafalan inner hearing

inner singing

TEKNIK/KOMPONEN KAEDAH KODALY


Tonik Solfa Dalam system ini, tonik solfa atau tonik pusat dalam sesebuah lagu ialah do dalam nada major dan la dalam nada minor. Nada Major : d r m f s l t d Nada minor : l t d r m f s l Simbol, Notasi dan Sebutan Irama

Samb
Simbol
Muzik bergerak dalam beat yang stabil Meter muzik bergerak dalam kumpulan beat yang mempunyai tekanan Ikon Irama

Samb
Pic (Kontur melodi) Notasi Lidi dengan Pic

Notasi Lidi dan Sebutan Irama

merevolusikan banyak idea pedagogi yang lain

1865-1950

Emile JaquesDalcroze

Swiss

Pendekatan : eurismik, improvisasi

harmoni & solfa

FALSAFAH PENDEKATAN DALCROZE


Kaedah Dalcroze menegaskan bahawa; tubuh badan pelajar dianggap sebagai peralatan muzik dalam menginterpretasikan bunyi kreativiti pergerakan adalah asas kepada kreativiti Pergerakan semua aspek muzik

TEKNIK/KOMPONEN KAEDAH DALCROZE


Euritmik (eurhythmic)

Improvisasi (improvision)

Solfa (solfage)

1895 - 1982 Musik fur Kinder 10 Julai 1895

menggabungkan tarian dan muzik

Carl Orff
Munich, Jerman

pendidikan di Munich Academy of Music hingga 1914

Falsafah Pendekatan Carl Orff


Experience first, then intellectualize yang bermaksud kanak-kanak harus mengalami dunia muzikal dahulu sebelum mereka diajar tentang elemen-elemen muzikal dalam bentuk notasi irama adalah elemen muzik yang paling penting Irama diajar dahulu sebelum elemen-elemen muzik yang lain

Teknik/Komponen Kaedah Orff


EXPLORASI (Mencari Sendiri)

IMPROVISASI

IMITASI (Mengajuk Balik)

LITERASI