TUGASAN KUMPULAN:
Kumpulan 1/Semantik (Nasiha) : Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Bloom. Kumpulan 2/Wacana (Hamzah): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Taksonomi Solo. Kumpulan 3/Fonem (Syazwan): Definisi dan konsep serta ciri-ciri Domain Krathwohl. Kumpulan 4/Jeda (Hafiz): Perbandingan di antara Taksonomi Bloom dengan Takonomi Solo. Kumpulan 5/Fonologi (Fahmi): Kelebihan penggunaan Taksonomi Solo.
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

TAJUK 4

Disediakan Oleh :

ZAINAL ARIFF BIN MAT
BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH
Zainal Ariff Mat ¶09

1 DEFINISI DAN KONSEP JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Apa maksudnya? Satu perancangan pembinaan item atau soalan dalam bentuk JADUAL.0 1.1. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  . Menghuraikan aspek-aspek pencapaian yang hendak diukur serta memberikan panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan. Dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.

0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1. 1.3 Apakah tujuannya? Menentukan ciri-ciri item daripada segi topik. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .2 Bila perlu dibina? Sebelum membina ITEM / SOALAN.1. aras kesukaran dan bentuk. konstruk.

Buku teks (sebagai rujukan sahaja)  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Definisi dan Konsep Jadual Spesifikasi Ujian« 1.4 Apakah bahan-bahan yang diperlukan? Borang JSU. Jadual konstruk. HSP.1.

esei. aras kesukaran/kepayahan item: 20% . BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  .2. aras kemahiran ± mengikut taksonomi Bloom. bilangan item / soalan: berdasarkan bentuk.1 MAKLUMAT JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Maklumat yang perlu ada dalam JSU :  kandungan ujian : topik-topik pelajaran. pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran: berdasarkan masa dan kepentingan pengajaran. bentuk ujian: objektif. kandungan dan aras kemahiran. amali dan sebagainya.80%.0 2.

4 KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Mengelakkan daripada sembarangan. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan arasaras kemahiran. Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji.3.2 3.3 3.0 3.1 3. membina ujian secara Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian kerana dilakukan secara terancang dan rapi.

0 Kepentingan Jadual Spesifikasi Ujian« 3. 3.3.7 3. dan Membolehkan perbandingan dibuat antara satu ujian dengan ujian yang lain. Memberi panduan untuk membentuk soalan. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .9 Memberi panduan untuk membentuk format ujian.10 Membolehkan ujian yang sama dibina dan ditadbir oleh orang lain.8 3. Mengambil kira bilangan masa yang diperuntukkan untuk sesuatu topik.5 3. Menstabilkan taraf serta aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun.6 3.

2 BENTUK PEMBINAAN JSU Perkara yang ditegas dalam JSU ± isi kandungan dan aras kemahiran. Bentuk binaan ± terdiri daripada dua paksi:  isi kandungan . aras kemahiran . BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .paksi menegak.4.0 4.1 4.paksi melintang.

4.0 Bentuk Pembinaan JSU« ARAS K E MAH IRAN J BENTUK SOALAN OBJEKTIF STRUKTUR/ESEI KEMAHIRAN Kognitif Afektif U Kognitif Afektif M L KANDUNGAN Jm 1 2 3 4 5 6 A 1 2 3 4 5 6 / TOPIK H Linguistik 10 1 1 1 3 K A N D U N G A N Fonologi Morfologi Sintaksis Sosiolinguistik Semantik/Wacana Sukatan Pelajaran Kemahiran Lisan Kemahiran Tulis 10 10 1 1 10 10 10 10 10 10 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 6 3 3 JUMLAH CATATAN BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas. BENTUK SOALAN KEMAHIRAN BIDANG/TOPIK/TOPIK KECIL 1.2 Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1.0 Bentuk Pembinaan JSU« BIL.4. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH 20 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 16 Jam 1 2 OBJEKTIF Kognitif 3 4 5 6 JUMLAH ITEM 15 2 2 1 1 1 12 2 2 1 1. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.3 5 40 1 1 1 1 4 32 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

memberi panduan dan penentu kepada penggubal ujian. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09  . dan memastikan kesesuaian taburan soalan mengikut aras dan kemahiran.3 Maklumat daripada dua contoh di atas memberi gambaran kasar tentang perkara yang hendak diuji yang seterusnya memenuhi empat syarat JSU iaitu:  ujian tidak dibina sembarangan. menimbulkan kepentingan topik dan aras kemahiran yang diuji.4.0 Bentuk Pembinaan JSU« 4.

1. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 LANGKAH SATU 1.2 1. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas.1 LANGKAH-LANGKAH PEMBINAAN JSU Tentukan atau senaraikan topik yang hendak ditaksirkan atau diuji.0 1. Misalnya: BIL.1 TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca.3 .5.

40 Waktu Belajar. 1. ‡ Memberi erti perkataan berdasarkan petikan di atas.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 1. Misalnya.5.2 15 1.3 5 40 Zainal Ariff Mat ¶09 .1 Tentukan bilangan masa pengajaran.2 BIL. Peribahasa ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH MASA BELAJAR 20 1. TOPIK / TAJUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan Membaca dan Memahami ‡ Menjawab 10 soalan kefahaman berdasarkan petikan yang dibaca. Panjang petikan ialah lebih kurang 150 patah perkataan.

 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .5. dan Jumlah item/soalan bagi setiap topik.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH DUA 2.1 Tentukan item/soalan yang akan dibina itu. Satu markah bagi satu item. Misalnya: Soalan objektif (30 soalan).

masa yang diperuntukkan untuk ujian itu. umur murid. dan bilangan murid yang diuji.2 Pemilihan bentuk item/soalan haruslah berasaskan pertimbangan yang baik.5. Misalnya: tujuan ujian itu diadakan.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2.

subtopik Kata Ganda.3 Tentukan bilangan item/soalan bagi setiap topik.5.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 2. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Misalnya. Cara pengiraan/perhitungan: Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah masa keseluruhan 20 X 32 = 16 40 Lima item/soalan bagi subtopik Kata Ganda.

2 Membaca dan Memahami Peribahasa 1. 20 15 5 40 20 40 5 40 X 32 = 16 12 X 32 = 4 30 BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .1 Tatabahasa ‡ Kata ganda ‡ Kata majmuk ‡ Kata terbitan 1.5.3 ‡ Simpulan Bahasa ‡ Perumpamaan JUMLAH Bil.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Contoh pengiraan dan pembinaan: Masa Belajar Anggaran Jumlah Item Jumlah Item Topik / Tajuk Pengajaran dan Pembelajaran 1.

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« Cara pengiraan/perhitungan menentukan bilangan item/soalan berdasarkan bilangan waktu P&P. Jumlah waktu P&P 12 item 48 12 = 4 = bilangan item Satu item/soalan perlu dibina bagi setiap empat waktu P&P. jika ditetapkan 12 item/soalan.5. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH TIGA 3. Berdasarkan tiga domain utama: Kognitif : aktiviti mental. emosi dan perasaan. dan Psikomotor : aktiviti fizikal BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Afektif : aktiviti sikap.5.1 Tentukan model aras kesukaran item.

2 Menentukan model aras kesukaran model (JSU). menyelesaikan masalah 2. induktif. Sintesis : melahirkan pendapat. mengadili 5. Pengetahuan : mengingat semula fakta. mengatakan MUDAH 1. menjelaskan. kreatif. Biasanya domain kognitif Taksonomi Bloom: KOMPLEKS 6. Analisis : logik. Kefahaman : menerangkan. membandingkan. menilai.5. data dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . deduktif. mengembangkan 4. penaakulan forma 3.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« 3. Penilaian : memilih. Aplikasi : Ada pemindahan kemahiran.

Dan lain-lain BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09   . Ujian esei.5. Ujian struktur. Ujian kloz.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH EMPAT 4.1 Jenis ujian yang akan diuji Ujian objektif.

1 Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif.0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH LIMA 5.5. esei dll): Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah ± soalan sukar). dan Penentuan skema pemarkahan. struktur. BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .

Menyatakan Tahun/Darjah. dan Susunan nombor soalan mengikut tajuk.  BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .0 Langkah-langkah Pembinaan JSU« LANGKAH ENAM 6.5.1 Langkah-langkah terakhir: Menyatakan mata pelajaran.

0 6. : 40 waktu Hitung berapa waktukah bagi setiap satu item? BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .6.1 LATIHAN PEMBINAAN JSU Maklumat:   Ujian Masa Bilangan item Bilangan waktu P&P : BM 1 : 1 jam : 16 item (tentukan sendiri).

dua atau tiga waktu P&P = satu item BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .6.0 Latihan Pembinaan JSU« 6.2 Jawapan: 40 = 2.5 16 Justeru.

0 7.1 7. ½A : Satu hingga dua ayat. PD : Padanan BP : Benar atau Palsu LK : Melakar Lgk : Melengkap MCQ : Aneka pilihan / Aneka gabungan BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Kodkan bentuk item pada tanda ():    ½P : Satu hingga dua perkataan.2 LANGKAH-LANGKAH MEMBINA ITEM Tandakan () pada lajur konstruk yang sesuai bagi setiap empat waktu P&P.7.

3 Tentukan aras kesukaran item:  R : Rendah S : Sederhana T : Tinggi BBM3103: PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 .7.0 Langkah-langkah Membina Item« 7.

jadilah POSMEN bukannya guru.. . Jika hanya nak mencari SALAH. membaca dan mengira. Jika hanya nak menghantar NOTA. Jika hanya nak MEROTAN. Jadilah WARDER PENJARA bukannya guru...... Jadilah CID bukannya guru. . jadilah GURU yang berhati mulia yang mengajar menulis. ....Jika hanya nak menjatuhkan HUKUM. GURU = GUNA UNTUK RAKYAT UMUM BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . TETAPI Jika hendak MEMBENTUK modal insan. jadilah HAKIM bukannya guru.. . .

Buat kerja sentiasa menggelabah. Capai target menang-menang. Rakan tegur jangan berang. Berkongsi ilmu biar tak bengang. Tangani apa saja dengan tenang. Nanti hidup sentiasa resah.Jangan fikir yang susah-susah. BBM3117: KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Zainal Ariff Mat ¶09 . Apa yang dibuat semua tak sudah. Kita fikir yang senang-senang.

DAUN SELASIH DAUN KELADI. JUMPA LAGI. daripada ZAINAL ARIFF BIN HAJI MAT . TERIMA KASIH.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful