Anda di halaman 1dari 9

DISCREPANT EVENT

OLEH: MUHAMMAD RIZAL BIN CHE DIN MUHAMMAD KHALILIZUL SYAHMIE BIN NORDIN@NORDEY ROZAINI BIN ZULKIFFLE SAHIBUL AMIN BIN WARDI

Apa itu discrepant event


Suatu acara/peristiwa yang bertentangan dengan apa yang dijangkakan oleh pelajar dan seterusnya boleh menimbulkan persoalan pada diri mereka bagi merangsang pemikiran mereka Untuk menimbulkan percanggahan dalam pengetahuan asal pelajar dan pengalaman mereka dalam membantu mereka memahami konsep sains dengan lebih baik Memberi peluang kepada pelajar untuk menyaksikan sendiri peristiwa saintifik yang mempunyai hasil yang kadangkala tidak dijangkakan

Kenapa menggunakan descrepant event?


Untuk menarik perhatian pemerhati Merangsang minda Melahirkan pemikiran inquiri kepada pemerhati Melahirkan pelajar yang lebih bersedia terhadap situasi baru

Boleh dilaksanakan melalui 3 cara:


Demonstrasi guru pelajar memerhati (sedikit sahaja pelajar yang terlibat) Interaksi pelajar penyiasatan secara handson minds-on Video menayangkan video sesuatu peristiwa/acara saintifik kepada pelajar

Pelaksanaan Discrepant Event


1. Permulaan - tarik perhatian mereka serta minat mereka dalam bidang sains 2. Generasi soalan dapatkan soalan daripada pelajar 3. Menilai pemahaman pelajar secara tidak formal dilaksanakan semasa pengajaran untuk menilai pemahaman mereka

4. Kenalpasti miskonsepsi gunakan discrepant event yang bertentangan dengan rangka kerja pelajar yang tidak betul 5. Aplikasi uji sama ada pelajar boleh dapat apa yang dipelajarinya adalah sama ataupun sesuatu yang tidak dijangkakan 6. Menilai pemahaman pelajar secara formal selepas pengajaran sebagai sebahagian daripada ujian formal pemahaman pelajar

Petua berguna
Gunakan bahan yang boleh dilihat (maujud) Gunakan suara yang kuat Gunakan gaya yang menarik dan dapat menarik minat pelajar Mulakan dengan soalan berkaitan sebelum memulakan aktiviti Berikan masa kepada pelajar bagi menjawab soalan Jika perlu gunakan papan hitam untuk terangkan konsep dan sebagainya

Perkara yang perlu ditekankan


Memerhati dan menyiasat dengan jelas perkara yang dilakukan Memberi masa mereka memikirkan tentang apa yang diperhatikan Memberi masa untuk mereka berbincang mengenai permerhatian mereka Memberi masa mereka menerangkan apa yang diperhatikan dalam ayat mereka sendiri

Kelebihan discrepant event


Dapat menarik perhatian pelajar Dapat memprovokasi pemikiran pelajar Dapat merangsang pelajar untuk sentiasa mencari alasan dan penerangan sesuai dalam sesuatu situasi Dapat menimbulkan semangat inkuiri/siasatan kepada pemerhati