Anda di halaman 1dari 10

KEMAHIRAN LISAN

MENDENGAR
SALVIA DUMAT STEPhaNIE MAIHON

DEFINISI KEMAHIRAN LISAN


Lisan: pertuturan atau percakapan Kemahiran lisan merangkumi dua kemahiran
Kemahiran bertutur Kemahiran mendengar

Bagi menguasai kemahiran lisan dengan baik, seseorang itu perlu menguasai kedua-dua kemahiran.

DEFINISI MENDENGAR
Mendengar adalah kemahiran awal yang dikuasai oleh kanak-kanak dalam perkembangan pemerolehan bahasanya. Mendengar sebagai satu proses minda yang memberi makna kepada bahasa pertuturan.

Jalongo , 1992

MASALAH MENDENGAR
Diskriminasi auditori sukar belajar kaedah fonetik. Ketidakupayaan membahagikan perkataan kepada suku kata atau bunyi. Tidak dapat membunyikan semula dan mengingati huruf dalam perkataan. Tidak boleh menyebut perkataan bermakna.

STRATEGI MENGATASI MASALAH MENDENGAR

MEMBEZAKAN BUNYI
Mengenalpasti bunyi sama ada ia sama atau berbeza dengan bunyi yang lain: Membeza bunyisuara manusia denganbunyiyanglain. Membezakan bunyi bunyi binatang , kenderaan , benda yangmengeluarkan bunyi. Contoh; ayam, kucing, bas dsb. Lati tubi mendriskriminasi bunyi.

MENGECAM BUNYI/PERKATAAN
Memahami bahawa setiap bunyi membawa maksud tertentu. Menggunakan benda maujud atau gambar bunyi binatang, kenderaan, benda yang mengeluarkan bunyi. Contoh: miaw, kok kok. Latihan mengecam bunyi huruf yang hampir sama. Contohnya, b dan d, b da p. Latihan mengecam bunyi perkataan yang yang didengar dan menyebut

S a m b u n g a n .
Nama ahli keluarga , tumbuhan , benda persekitaran, anggota tubuh (1-2 suku kata)-bapa,kakak, (1-3 suku kata)-telefon, (1-4 suku kata)-pembaris, matahari. Benda yang mempunyai 2 perkataan atau frasa, contoh: surat khabar, cermin mata, baju kotor, pen biru, bola kecil dan lain-lain.

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA !