Anda di halaman 1dari 11

KAITAN ANTARA YANG MENGETAHUI DENGAN APA YANG DIKETAHUI

‡ Membincangkan kaitan antara orang yang mengetahui dengan apa yang diketahuinya. ‡ Kaitan tersebut ialah sesuatu ilmu pengetahuan itu diketahui oleg orang yang mengetahui, sama ad secara langsung atau tidak langsung. ‡ Objek yang diketahuinya smapai kepadanya sama ada dengan sendirinya atau melalui perantaraan perkara-perkara lain.

‡ Dalam teori Empiris. apa yang diketahui secara langsung atau secara segera kerana adanya sense-impression. kesilapan bukanlah hasil daripada pengetahuan yang didapati segera tetapi hasil daripada kesalahan penyimpulan tentang data-data yang diterima. . ‡ Mengikut pandangan emprikal. ‡ External world yang digambarkan oleh mental atau secara ideasional di namakan sense-data. ‡ Mengikut pandangan rasionalis pula ialah intuisi pemikiran dan boleh dikatakan selain yang sebenar.

JENIS-JENIS ILMU PENGETAHUAN ‡ Pengetahuan Kewahyuan ‡ Pengetahuan Kewibawaan ‡ Pengetahuan Intuitif Atau Keilhaman ‡ Pengetahuan Rasional ‡ Pengetahuan Emprikal .

Nabi Daud .Nabi Musa .Nabi Isa .Pengetahuan Kewahyuan ‡ Milik Allah yang diturunkan melalui malaikat untuk disampaikan kepada para nabi dan para rasul. ‡ Al-Quran Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil .Nabi Muhammad . ‡ Wahyu-wahyu yang diterima oleh para nabi dan para rasul dikumpulkan dan dibukukan menjadi kitab.

‡ Ianya meliputi segala ilmu yang ada di dunia dan aspek-aspek kehidupan di dunia dan di akhirat.‡ Sebelum kitab-kitab di atas diturunkan. . ‡ Ahli-ahli falsafah yang mirip kepada prinsip ketuhanan seperti St. pengetahuan tentang ketuhanan dalam bentuk lembaran yang dinamakan Suhub telah diturunkan. Pengetahuan kewahyuan ini menjadi gedung ilmu pengetahuan. Thomas Aquinas mengemukakan pendapat yang membenarkan kewujudan Tuhan dan menyakini garis-garis hidup yang dikemukakan oleh kitab-kitab.

. ‡ Pengetahuan wahyu adalah paling lengkap dan tidak perlu diubah untuk menggunakannya walaupun perlu disesuaikan dengan keadaan. ‡ Contoh: lebah iaitu menggambarkan hidup masyarakat yang harus dicontohi oleh manusia.‡ Kadang-kadang bintang memberikan teladan yang baik kepada kehidupan kita.

. ‡ Baginda pernah bersabda. bijak dan boleh dianggap sebagai contoh yang baik dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya.Pengetahuan Kewibawaan ‡ Pengetahuan ini disampaikan oleh seseorang pakar. ‡ Hal ini jelas terbukti kerana sekarang manusia boleh pergi beratus-ratus batu dalam masa beberapa minit sahaja jika dibandingkan dengan zaman dahulu. ‡ Contoh: Nabi Muhammad (membawa pengetahuan kewibawaan yang tertinggi iaitu hadith-hadith yang ditinggalkan baginda) ‡ Kata-kata baginda tepat dan tidak dapat disangkal lagi. pada akhir zaman nanti manusia boleh melangkah dunia dengan selangakah sahaja.

‡ Contoh: melihat burung terbang. maka akan timbul ilham yang membuatkan manusia mendapat ilmu-ilmu baru. (timbul ilham mencipta alat penerbangan) . ‡ Apabila seseorang tidak berpuas hati.Pengetahuan Intuitif atau Keilhaman ‡ Ianya berkaitan dengan perasaan dan naluri. ‡ Perasaan dan naluri tidak pernah berasa puas daripada mengehendaki sesuatu.

‡ Contoh: seorang penyajak atau penggubah lagu. ‡ Menurut Bruner.‡ Ilham juga timbul melalui keadaan alam sekitar. . pengetahuan jenis ini adalah sesuatu yang datangnya tidak tentu masa dan kadangkala datangnya melalui langkah-langkah yang terperinci. Ianya datang melalui hati dan perasaan. seorang ahli pendidikan. duduk di tepi pantai untuk mencari ilham.

‡ Pengetahuan juga didapati melalui pentaakulan atau sebabmusabab. Mereka perlu menjatuhkan hukuman kepada pesalah dengan akal fikiran yang waras dan adil.Pengetahuan Rasional ‡ Menurut mazhab idealisme Jerman. . kesulitan atau kerumitan mengajar mereka mencari jalan untuk menyelesiakan masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan rasional. hakim tetap harus berfikiran rasional walaupun persalah tersebut adalah anaknya. Immanuel: Pengetahuan ini diperolehi daripada kesusahan. ‡ Setiap orang perlu berfikir secra rasional terutamanya bagi seorang hakim. kesulitan dan kerumitan. ‡ Kesusahan.

Rasa panas dan sakit yang dirasai kulit kita merupakan salah satu daripada pancaindera menyebabkan akal berfikir dan menganalisis lalu membentuk pengetahuan bahawa benda-benda yang sedang menyala panas dan sakit apabila terkena badan. ‡ Pengetahuan yang disampaikan secra penggunaan pancaindera adalah lebih mudah difahami daripada diterangkan secara abstrak terutamanya bagi pelajaran sains dan matematik. ‡ Contoh: apabila kita memegang sesuatu yang menyala. .Pengetahuan Emprikal ‡ Pengetahuan ini dapat diperolehi melalui penggunaan pancaindera. kita berasa panas dan sakit.