Anda di halaman 1dari 29

OBJEKTIF 
Di akhir bab ini anda akan dapat: ‡ Kandungan Senibina Tiga-Paras ANSI/SPARC ‡ Kandungan Paras Luaran, Paras Konseptual dan Paras Dalaman ‡ Tujuan pemetaan luaran/konseptual dan konseptual/dalaman ‡ Maksud kebebasan data logical dan fizikal ‡ Perbezaan antara Bahasa Takrifan Data, Bahasa ‡ Klasifikasi bagi model data ‡ Tujuan dan kepentingan pemodelan konseptual

PERSEKITARAN PANGKALAN DATA Senibina Pangkalan Data (ANSI/SPARC) ‡ Paras Luaran ‡ Paras Konseptual ‡ Paras Dalaman ‡ Skema dan Pemetaan ‡ Kebebasan Data Bahasa Pangkalan Data ‡ Bahasa Takrifan Data ‡ Bahasa Pengolahan Data Ciri-ciri asas Model ‡ ‡ ‡ ‡ Model rangkaian Model hierarki Model hubungan Model berorientasikan objek .

Aras luaran 2. Aras dalaman .Pendekatan Pangkalan Data Tiga Tahap Senibina ANSI-SPARC digunakan untuk menghuraikan data : 1. Aras konseptual 3.

Senibina ANSI-SPARC Aras Luaran Aras Luaran Aras Konseptual Aras Dalaman .

Pendekatan Pangkalan Data f pandangan pengguna terhadap pangkalan data ` capaian pengguna dihadkan berdasarkan tugas dan keperluan ` data sulit/terkawal hanya untuk pengguna tertentu sahaja (Sebahagian daripada pengguna hanya berinteraksi dengan data tertentu sahaja) ` pengguna berinteraksi melalui antara muka pengguna .

f data distruktur dalam model tertentu seperti model hubungan. rangkaian dan objek f menggambarkan persekitaran organisasi (mewakili struktur logikal keseluruhan pangkalan data) .Pendekatan Pangkalan Data f aktiviti analisis. kenalpasti entiti dan keperluan data f Paras konseptual menerangkan data apa yang disimpan dalam pangkalan data dan hubunganhubungan antara data. hierarki.

maka skema luaran juga akan menjadi tidak tepat .Cont Pendekatan Pangkalan Data f Paras ini menyokong skema luaran di mana sebarang data yang berguna kepada pengguna dinyatakan di paras ini f Jika maklumat tentang sesuatu organisasi hilang atau tidak tepat.

Cont Pendekatan Pangkalan Data f menerangkan bagaimana data disimpan di dalam pangkalan data f merangkumi struktur data dan organisasi fail untuk simpanan data secara fizikal dalam storan pangkalan data f menggunakan struktur data tertentu bagi memudahkan capaian dan meningkatkan prestasi pangkalan data f dikawal oleh DBA .

pandangan mereka berbeza-beza ke atas data yang sama pengguna berinteraksi dengan pangkalan data tidak secara terus iaitu melalui program / aplikasi DBA saja yang boleh menukar struktur storan p.data tanpa memberi kesan kepada penggunaan .Pendekatan Pangkalan Data tidak semua pengguna membuat pemahaman yang sama mengenai data yang dicapai.

Pendekatan Pangkalan Data struktur dalaman pangkalan data tidak sepatutnya berubah dengan perubahan peralatan storan DBA boleh menukarkan struktur global atau konseptual pangkalan data tanpa memberi kesan kepada semua pengguna .

kebebasan data logikal .kebebasan data fizikal . senibinaANSI-SPARC bertujuan untuk memastikan kebebasan data diantara ketiga-tiga paras supaya perubahan data pada satu paras tidak menjejaskan paras yang lain Dua bentuk kebebasan data : .

 merujuk kepada ketahanan skema luaran terhadap perubahan dalam skema konseptual. Perubahan terhadap skema konseptual. atau hubungan perlu jelas tanpa perlu mengubah skema luaran yang wujud Perubahan pada data atau pada hubungan antara data tidak memerlukan program ditukar atau ditulis semula . atribut. seperti penambahan atau penghapusan entiti baru.

 merujuk kepada ketahanan skema konseptual terhadap perubahan dalam skema dalaman. Perubahan pada skima dalaman tidak menjejaskan skima konseptual dan skima luaran spt pertukaran peranti storan. perubahan kaedah indeks Perubahan pada data atau pada hubungan antara data tidak memerlukan program ditukar atau ditulis semula . perubahan struktur storan.

.

Masih terdapat hubungan antara ketiga-tiga paras supaya DBMS faham data yg diperlukan Pemetaan konseptual-dalaman dimana DBMS merekod lokasi sebenar storan fizikal kepada bentuk rekod logikal dalam skima konseptual Pemetaan luaran-konseptual menyatukan pandangan pengguna dengan objek dalam skima konseptual .

‡ Pemproses Pertanyaan Menukar pertanyaan dlm bahasa generasi kepada urutan permintaan bagi mencapai data dalam pangkalan data Menentukan urutan permintaan yang paling optimum dan cekap untuk menjawab permintaan dengan cepat Membenar pengguna mencapai data secara langsung atau melalui antara muka pengguna .

‡ Pengurus Pangkalan Data Merekabentuk pangkalan data Menguatkuasa keselamatan pangkalan data Menetapkan kekangan yang akan diguna dalam DBMS Boleh menukar struktur konseptual pangkalan data .

‡ Pengurus Fail Mentadbir ruang dalam cakera dan struktur data untuk menyimpan data Mengesan lokasi fail pada cakera dan mencapai blok yang mengandungi fail apabila diperlukan .

DELETE. menghapus. UPDATE. SORT. mengubahsuai dan menyusun data Arahan INSERT.Bahasa Manipulasi Data (DML) Diguna untuk mengolah dan mencapai data dalam pangkalan data Melaksanakan aktiviti menginput. SELECT .

hubungan aljabar ‡ Bahasa tidak bertatacara : Bahasa yang membenarkan pengguna untuk menerangkan data apa yang diperlukan tanpa menentukan bagaimana ia perlu dicapai. Contohnya.Bahasa Manipulasi Data (DML) Terdapat beberapa kelas Bahasa Pengolahan Data: ‡ Bahasa bertatacara : Bahasa yang membenarkan pengguna untuk memberitahu sistem data apa yang diperlukan dan bagaimana untuk mencapai data. Bahasa Pertanyaan Berstruktur (SQL). . Contohnya.

GRANT . DESTROY. MODIFY. Arahan CREATE. Kamus data ialah pusat storan data pangkalan data.Bahasa Definisi Data (DDL) Membenarkan pengguna menakrif jenis dan struktur data dalam pangkalan data Membenarkan penetapan kekangan terhadap data yang disimpan Hasil dari perlaksanaan DDL ialah jadual dan disimpan dalam kamus khas yang di panggil kamus data.

KAMUS DATA Membenarkan pengguna menakrif jenis dan struktur data dalam pangkalan data katalog atau panduan data menyimpan metadata : keterangan mengenai data dalam pangkalan data rujukan kepada kamus data dibuat sebelum proses capaian data untuk memastikan pengguna mempunyai kebenaran mencapai data berkaitan .

konseptual dan dalaman pemetaan antara skima sumber data . KAMUS DATA maklumat yang terdapat dalam kamus data spt: nama. jenis dan saiz data item perhubungan data dan struktur skima nama pengguna dan tahap capaian kekangan data skima luaran.CONT..

KEBAIKAN KAMUS DATA data disimpan secara terpusat dan memudahkan kawalan takrifan data lebih jelas dan semua pengguna dapat memahami penggunaan dan kepentingan data komunikasi dan persefahaman antara pengguna lebih mudah data yg tidak konsisten dapat dikesan dan dielakkan .

KEBAIKAN KAMUS DATA setiap perubahan struktur dapat direkod dengan segera sumber data dapat dikenal pasti keselamatan dan kesahihan data dapat dipastikan Statistik pergerakan dan capaian data dapat dibuat .Cont..

 Model Data Hierarki : Diasaskan kepada struktur pohon yang terdiri daripada nod-nod dengan nod akar dibahagian paling atas dan nod daun di bahagian paling bawah. Setiap nod merupakan rekod pangkalan data dan dihubungkan kepada nod-nod lain melalui pautan di antara bapa dan anak. . Setiap rekod yang dikenali sebagai tembereng mempunyai maksimum satu bapa dan setiap perhubungan di antara bapa dan anak merupakan perhubungan satu ke banyak.

Model Data Rangkaian Model Data Rangkaian : Satu model hasil penambahbaikan model hierarki. . Terdiri daripada tiga komponen utama iaitu : ‡ Unsur data : satu bidang yang sepadan dengan satu atribut ‡ Rekod : sekumpulan unsur data ‡ Set perhubungan satu ke banyak daripada satu rekod yang dikenali sebagai tuan dengan beberapa rekod lain yang dikenali sebagai ahli.

 Ia digambarkan dengan menggunakan jadual yang terdiri daripada baris dan lajur data.Model Data Hubungan Model Data Hubungan : Digunakan oleh kebanyakan Sistem Pangkalan Data. . Setiap lajur mewakili satu atribut dan setiap baris mewakili satu rekod.