Anda di halaman 1dari 43

FAMILY THERAPHY

CARL WHITAKER

DISEDIAKAN OLEH
HAMDAN BIN SALLEH ( 800928 )
ZAINOL ABIDIN ISHAK (800692 )
SYMBOLIC
EXPERIENTIAL FAMILY
THERAPY
CARL WHITAKER
SEJARAH HIDUP
 Lahir pada 1912
 Ladang berhampiran New York.
 Berpindah ke Syracuse pada 1925.
 1930- memasuki sekolah perubatan –
penniless.
 Bercita-cita menjadi pakar dalam Obstetric
dan gynecology.
 Berubah kepada bidang psikiatry pada
tahun akhir (1937 ) akibat tragedi
kematian klien.
sambungan
 Memberi tumpuan pada pesakit
schizophrenia.
 1937- berkahwin.- anak 6.
 Mengembangkan teori ketika
bertugas di Oak Ridge. Pada WW2.
 Membantu 12 klien sehari.
 Tidak mempunyai mentor yang
membantunya dalam prosedur
psikatrik.
sambungan
 Bertindak berdasarkan pengalaman.
 Mencipta teknik spontanous
uncounscius.
 1946 – detik perubahan.
 Dilantik menjadi Pengerusi Jabatan
Psikatri di Emory University. (34 thn)
 Mula membangunkan “ Free-
wheeling- style.
 Meninggalkan Emory U. pada 1956.
berhijrah ke Atlanta.
Emory University
sambungan
 1965 – Jabatan Psikatri Universiti
Wisconsin, hingga bersara pada 1982.
 Menumpukan kepada terapi keluarga.
 Menjadi mentor kepada pelajar baru.
 Menulis buku The family Crucible (1978)
 Paling terkenal dalam bidang Family
terapi.
 Mengadakan bengkel tentang family
terapi sepanjang perkhidmatan.
( NEW YORK )
ATLANTA
PETA ( WINSCONSIN)
ANDAIAN-ANDAIAN
1. RECIPROCITY OF THERAPIS AND
FAMILY.
 Mengikuti dan menyelami isu untuk
membantu keluarga menyelesaikan
masalah mereka sendiri
sambungan

2. DiSTRUST OF COGNITIF INSIGHT.


- Menolak konsep celik akal.
- Fokus kepada sentuhan fizikal.
Sambungan.

3. AFFECTIVE ENERGY OF
UNCOUNCIUSNESS.
- menggunakan tenaga bawah sedar
dengan berkesan.
4. FLEXIBILITY OF ROLES.
- peranan ahli keluarga yang fleksibel
semasa sesi.
sambungan

5. COTHERAPTY.- diperkenalkan untuk :


a. melindungi terapis dari
terperangkap dalam masalah
keluarga.
b. belajar dari perbuatan /
melakukannya.
Andaian-andaian ini diterjemahkan
kepada beberapa konsep utama.

1. Battle for structure.


- dengan andaian klien sudah tidak
dapat mengawal keluarga.
- terapis mengawal sesi, siapa dulu /
di mana.
sambungan

2. Battle for initiative.


- beri peluang klien inisiatif urus sesi
- percaya kepada kreativiti klien.
sambungan
3. Non Theory.
- percaya bahawa teori menyekat
kreativiti klien / terapis.
4. Emotional experience.
- menggalak perkongsian klien /
terapis.
sambungan
5. Depathologizing of human
experience.
- keluarga terperangkap dalam satu
bentuk interaksi dan gagal untuk
berubah.
- memahami perangkap tersebut
adalah langkah pertama untuk
berubah.
sambungan
6. No Preplanned techniques.
- gunakan teknik secara spontan
sepanjang sesi.
7. Use of self by therapist.
- menggalakkan terapis
menggunakan pengalaman sendiri
untuk membantu klien.
.
sambungan
8. Used of Cotheraphy.
- menggunakan Cotheraphy
a. melindungi terapis dari
terperangkap dalam masalah
keluarga.
b. belajar dari perbuatan /
melakukannya
PERKEMBANGAN KELUARGA
NORMAL.
 Keluarga yang sihat sentiasa berubah dan
berkemampuan untuk menerima struktur
dan peraturan keluarga.
 Ibubapa yang fleksibal memahami anak-
anak yang sedang membesar.
 Anak-anak boleh berdikari tanpa
melepaskan kebergantungan kepada
keluarga.
 Mengekalkan keseimbangan dalam
hubungan dan autonomi antara komuniti
dan keluarga.
BAGAIMANA MASALAH TIMBUL.
 Masalah timbul apabila wujud
kegagalan dalam struktur keluarga
berfungsi dengan baik pada satu-satu
masa.

 Masalah juga timbul apabila keluarga


tidak mempunyai kebolehan untuk
campur tangan bagi membetulkan
keadaan.
MATLAMAT TERAPI
 Menggalakkan perkembangan, perubahan,
kreativiti, fleksibaliti kespontanan dan
playfulness.
 Menjadikan keinginan sesuatu yang jelas.
 Meningkatkan kerapatan emosi dikalangan
pasangan. Menghapuskan perasaan rigid.
 Membuka pertahanan,meninggikan self-
esteem, memulihkan potensi untuk
mengalami sesuatu.
TEKNIK
 Carl whitaker tidak fokus kepada simptom
secara terus kerana percaya ia akan
meningkatkan stress ahli keluarga.
 Beliau menggunakan teknik yang terarah
kepada tahap emosi keluarga yang
dikenalpasti menjadi simptom
 Menggunakan 7 teknik sebagai alat penting
untuk membimbing proses terapi yang
teraputik. Iaitu;
Teknik-teknik
1. Redefining simptoms as an effort for
growth.
- Mengenalpasti semula simptom
masalah sebagai prasyarat untuk
meneruskan sesi.
- Percaya bahawa ahli keluarga
mempunyai kemampuan untuk
berkembang.
sambungan
2. Modelling fantasy alternative to real-
life stress.
- menyedari akan kreativiti untuk
membuat model alternatif kepada
tingkah laku ahli yang bermasalah.
3. Separating interpersonal stress and
intrapersonal stress.
- mengasingkan
- menggunakan unsur humor
sambungan
4. Adding practical bits of intervention.
- penting untuk memasukkan atau
menggunakan intervensi yang praktikal.
5. Augmenting the despair of a family
members.
- CW gemar menambahkan anxiety dan
rasa putus asa dengan harapan ia boleh
membantu meningkatkan keinginan untuk
berubah.
- Cth. Gusti.
sambungan

6. Affective confrantation.
- lebih kurang sama dengan teknik 5.
- menggunakan bahasa.(perasaan)
- cth: awak tak layak menjadi ketua
keluarga.
sambungan
7. Treating children as children and not
as peers.
- percaya kanak-kanak mahukan
perlindungan dan kebenaran untuk
menjadi kanak-kanak.
- sangat penting untuk mengekalkan
boundries antara generasi.( 3
generasi )
PROSES KAUNSELING
 Carl Whitaker membahagikan proses
kaunseling kepada empat bahagian
iaitu:

 1. Pre treatment or engagement


phase.
 2. Middle phase.
 3. Late phase.
 4. Separation phase.
1. Pre treatment or engagement
phase.

 Mengenal pasti punca.


 Modelling fantasy alternatives.
 Mengawal perjalanan sesi.
 Membenarkan keluarga membuat
keputusan.
2. Middle phase
 Meningkatkan penglibatan keluarga.
 Berusaha untuk meningkatkan
anxiety dan perasaan putus asa klien.
 Menggunakan effective confrontation.
 Membantu mengasingkan antara:
 Interpersonal stress.
 Intrapersonal stress.
3. Late phase.

 Keluarga sudah mampu berdikari.


 Kurang perlukan bimbingan.
 Kurang konfrantasi.
 Keluarga belajar untuk mengamalkan
apa yang mereka perolehi dari sesi
4. Separation phase.

 Menamatkan sesi
 Keluarga sepatutnya menggunakan
sumber sendiri untuk terus
berkembang.
Kata-kata Carl Whitaker.
 I have no idea what I am doing when
I am doing it. A good therapist doen
not need to know ahead of time what
he is going to do but he must be able
to provide a sound rationale for what
he did afterword.
PENILAIAN
 Kurang berminat untuk menganalisa
data dan sejarah.
 Terlalu mengajar.
 Terlalu banyak meminjam atau
menggunakan teknik yang belum
teruji keberkesanannya.
 Terlalu bergantung kepada kebolehan
terapis. ( spontaniety and creativity )
Ulasan tokoh.
 Mahrer’s ( 1982 ) mencadangkan
agar terapis lebih fokus kepada
proses lebih dari hasil.
 Leslie Greenberg & susan
Johnson(1988 ) merasakan
melepaskan kemarahan dan
menyerang pasangan untuk
memuaskan hati sebagai sesi terbaik
yang berjaya.
RUMUSAN
 Sangat sukar untuk memahami terapi ini
memandangkan tidak terdapat panduan
yang jelas tentang mengaplikasikan teknik-
teknik yang digunakan.
 Terapi ini banyak bergantung kepada
kebolehan pengamalnya. Unsur humor,
kreativiti dan kespontanan amat penting.
 Terapi ini melayan keluarga yang berlainan
mengikut keperluan dan situasi semasa.
SEKIAN.

TERIMA KASIH