Anda di halaman 1dari 39

NAHID BT.

ABDUL RAHMAN
SALMAH BT. OTHMAN
1. Definisi Terapi Keluarga
2. Kronologi Sejarah Terapi Keluarga
3. Sebab wujudnya Terapi Keluarga
4. Mengapa Terapi Keluarga lambat berkembang
5. Faktor-faktor perkembangan Terapi keluarga
6. Penutup
 1.1 “Terapi keluarga adalah terapi
kelompok bersama-sama dengan ahli
keluarga.”

 Terapi keluarga melibatkan dua atau lebih


ahli keluarga yang sama yang mana salah
seorang atau lebih mempunyai masalah
yang perlu di rawat.”

Ma’rof Ridzuan dan Haslinda Abdullah (2004:351)
 1.2 “Terapi keluarga ialah lebih
menumpukan kepada masalah
ketidakfungsian keluarga yang teruk.”

 Berbanding dengan Kaunseling Keluarga


ialah tumpuan kepada masalah normal
sesebuah keluarga.

Wan Abdul Kader bin Wan Ahmad dan Rohany bt Naser (ukm)
BAIK keluarga BAIKLAH masyarakt...
ROSAK keluarga RUNTUHLAH
masyarakat.
Lily Mastura Harun danRamlan Hamzah (2006:118)
 Sebelum tahun 1940 terapi keluarga belum
wujud dalam bentuk yang kurang mantap di
Amerika Syarikat.
 Konsep Individualistik: individu secara peribadi
dapat menyelesaikan masalah sendiri tanpa
perlu bantuan orang lain.
 Pandangan msyarakat kalau individu meminta
bantuan orang lain ia di anggap hina.
 Secara tradisi tugas memberi bantuan serupa
ini sering dilakukan oleh ahli-ahli agama,
peguam, doktor.
 Dalam masyarakat kita imam, ketua kampung,
guru.
 Menurut Lily Harun dan Ramlan Hamzah
(2006) terdapat beberapa pemangkin dalam
terapi keluarga yang membolehkan ia
diterima dan terus popular.
 2.2.1 Penubuhan Persatuan Kaunsolar
Perkahwinan Amerika (American
Association for Marriage Counselors (AAMC)
pada tahun 1942

◦ Merupakan jaringan profesional untuk membantu


terapis keluarga bekerjasama dari segi
pemahaman teori dan praktis mengenai
perkahwinan.
 2.2.2 Penerbitan pertama dalam terapi
keluarga oleh: Bela Mittleman (1948) di
Institut Psikoanalik New York
◦ Mittleman menekankan perhubungan objek (satu
set teori yang menerangkan perhubungan antara
individu)
◦ Menjadi asas kepada hubungan yang lain seperti
rakan sebaya, perkahwinan dan keluarga
◦ Teori perhubungan objek ini di semak sejak awal
kanak sehinggalah usia tua.
Bertambah Tokoh yang terlibat dalam bidang terapi
keluarga seperti:
 Tumpuan kepada bertambahnya bilangan
tokoh-tokoh dalam bidang terapi keluarga.
Contohnya:
2.Nathan Ackerman
Ackerman berorentasikan pskoanalitik.
Ackerman menyarankan bahawa masalah timbul harus
dirawat dalam situasi keluarga berkenaan.
Ackerman merawat pesakit mental dengan melibatkan
kehadiran keluarga

4.Gregory Bateson:
mengkaji mengenai pola komunikasi dalam keluarga
yang mengalami skizofrenik.
2.5.1 Perkembangan Ahli dalam AAMFT
Dalam tahun 1970 ahli AAMFT ialah 973 orang
bertambah menjadi 7,565 orang.

2.5.2 Penubuhan Persatuan Terapi Keluarga


Amerika (AFTA)
Pada tahun 1977 telah tertubuhnya Persatuan Family
Therapy Association (AFTA)
AFTA memperjuangkan gerakan yang mementingkan
pendekatan sistematik berbanding pendekatan
psikodinamik.
2.5.3 Pemurnian Teori Kaunseling Keluarga
Berlaku pemurnan teori terap keluarga.
Tradisi psikoanalitik menjadi kurang terkenal
Muncul teori baru seperti:
Terapi Keluarga kewujudan atau eksitensial (Carl
Whitaker)
Terapi Keluarga Tingkahlaku (gerald Patterson)
Terapi Keluarga Strategik (Haley)

2.5.4 Pengaruh terapi dan Terapis dari


negeri selain Amerika
Di Itali dikenali dengan Kelompok Milan (mara Selvani
Palazzoli
2.5.5 Penubuhan program pengayaan
keluarga
Program ini dipelopori oleh David dan Vera Mace
Mace suami isteri berpindah ke amerika Syarikat dan
menubuhkan Persatuan Pengayaan Pasangan untuk
Perkahwinan / Association of Couple for Marriage
Enrichment (ACME)
Pergerakan Encounter Perkahwinan oleh Paferi Gabrial
Calvo
2.5.6 Perkembangan Penyelidikan dalam
bidang Terapi Keluarga.
Program komunikasi pasangan dan Pusat Kajian Keluarga
di Universiti Minsnesota.
 2.6.3 Bertambahnya golongan individu berminat dalam
Terapi keluarga.
Ahli AAMFT meningkat dua kali ganda menjadi 14,000
IAMFC mempunyai keahlian 143 (1983) meningkat 7,000 pada tahun
1993.

 2.6.4 Peningkatan persatuan yang mendokong idea


Terapi keluarga.
Bahagian Psikologi Keluarga (Division of Family Psychology diwujudkan
pada tahun 1984.

Persatuan Antarabangsa Kaunsolar Keluarga dan Perkahwinan /


Internasional Assiciation for Maarriage and Family Counselors (IAMFC)
telah diwujudkan Tahun 1986

Persatuan turut meningkatkan amalan etika, menentukan piawaian


latihan, membantu keluarga dan pasangan mengatasi masalah dengan
menggunakan kaunsling.

-Lily Mastura Harun dan Ramlan Hamzah (2006:163)-


AAMFT ditadbirkan oleh; Suruhanjaya Akreditasi Terapi
keluarga dan perkahwinan sementara IAMFC ditadbirkan
oleh Majlis Pengakretasian Program Kaunseling dan
Pendidikan Berkait.

Kelayakan akademik untuk memperolehi lesen sebagai


kaunsolar atau terapis keluarga sekurang-kurangnya ijazah
sarjana.

AAMFT dan IAMFC telah berusaha untuk mengakreditasikan


program-program yang berkaitan dengan kaunseling
keluarga dan program pendidikan.

Dalam tahun 1990 sebanyak 30 negeri di Amerika telah


melesenkan terapis keluarga secara profesional.
(Lily Mastura harun dan Ramlan Hamzah (2006:163)
 3.1

LAMBAT
BERKEMBAN
G
SEKIAN TERIMA KASIH