Anda di halaman 1dari 15

GURU NOVIS LANJUTAN

(ADVANCE BEGINNER)
MUHAMMAD ZUBIR OTHMAN AISHAH SAMSUDDIN FAZLIANA MUSTAFA KAMAR SITI ZALEHA ABDUL HAMID PISMP 8.06

Trotter (1986)
10 - 15 tahun 5 - 10 tahun

Pakar

Mahir Berkesan

3 -5 tahun

Cekap

1 -3 tahun

Novis

GURU NOVIS LANJUTAN


Guru novis lanjutan adalah guru yang telah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekolah tetapi masih dalam usaha untuk meningkatkan keupayaan menyelesaikan masalah yang timbul di sekolah.

BERLINER (1988)
Peringkat 2 Peringkat lebih maju atau advanced beginner Guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama dua atau tiga tahun. Pengalaman dan konteks masalah mula membimbangi dan mempengaruhi tingkah laku guru;

Trotter (1986)
Learns to recognize facts and elements not defined in the Novice Stage and learns more sophisticated rules Belajar untuk mengiktiraf fakta dan unsurunsur yang tidak ditakrifkan dalam Peringkat Novis dan belajar kaedah-kaedah yang lebih canggih
* Trotter, R. (1986). The mystery of mastery. Psychology Today, 20(7), 32-38

CIRI-CIRI
Berterusan mengumpul dan menambah pengetahuan. mengenali dan membetulkan fakta yg sebelum ini tidak difahami Berusaha menambah maklumat berkaitan dgn proses p&p, memantapkan pengetahuan ttg peristilahan, prinsip dan konsep-konsep yg berkaitan dgn profesion

Guru sedar tentang apa yang perlu dilakukan semasa mengajar (P&P) Bersemangat tinggi untuk mempraktikkan apa yang dipelajari secara teori. Mempelajari pelbagai pengetahuan dan kemahiran (variasi) Masih sukar untuk membina prosedur baru

FAKTOR MENJADI GURU NOVIS LANJUTAN

Pengetahuan

Kemahiran

Kemahiran-kemahiran khusus termasuklah keberanian profesionalisme, ketegaran (decisiveness) dan kesabaran serta kemahiran mendengar.

Guru-guru sekolah (berkongsi idea dalam pnp)

STRATEGI UNTUK KE PERINGKAT SETERUSNYA


KURSUS BERKAITAN PnP: Kursus ICT Kursus Pedagogi Pengajaran ( teknik pengajaran) Kursus Pembinaan Bahan Bantu Mengajar

MENGHADIRI KURSUS

KURSUS BERKAITAN Profesionalisme : Kursus Biro Tatanegara BTN Kursus LADAP

Seminar atau bengkel

Menghadiri seminar atau bengkel yang berkaitan dengan peningkatan kemahiran pembelajaran dan pengajaran seperti SELAN OSNI, MULAN dan MODUL E-XTRA

guru yang lebih senior akan berkongsi pengalaman dengan guru novis lanjutan supaya lebih yakin dan bersemangat.

PROGRAM GURU MENTOR

Membuat refleksi kendiri terhadap amalan pengajaran guru.

Memperbaiki amalan pengajaran guru

PENYELIDIKAN TINDAKAN DAN PENULISAN

Inovasi dalam PnP

Menulis jurnal pendidikan

Kesimpulan
Memartabatkan profesion perguruan merupakan teras yang penting yang meletakkan kedudukan pendidik sebagai national growth industry yang utama negara. Usaha memartabatkan profesion perguruan adalah bagi memastikan profesion ini dihormati dan dipandang mulia oleh masyarakat selaras dengan peranannya mendidik generasi masa depan yang berkualiti (ahmad Azmey Mutalib,2007) justeru usaha yang bersungguh-sungguh perlu dilakukan bagi meningkatkan tahap profesionalisme dikalangan guru termasuk guru-guru novis lanjutan.

Rujukan
Noriati A. Rashid, Boon Pong Ying & Wong Kiet Wah (2010). Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional Guru. Shah Alam : Oxford Fajar Sdn.Bhd Syed Ismail Bin Syed Mustafa & Ahmad Subki Bin Maskon (2010). Asas Kepimpinan Dan Perkembangan Profesional .Kuala Lumpur : Penerbitan Multimedia Sdn.Bhd