Anda di halaman 1dari 22

(MINGGU 1)

PENGENALAN
KEPADA SENI
DALAM
PENDIDIKAN
KONSEP DAN TEORI
PEMBELAJARAN
 KONSEP SDP UNTUK GURU SEKOLAH
RENDAH
 Gabungan tiga jenis seni iaitu seni visual, seni
muzik dan seni pergerakan.
 Meningkatkan daya persepsi,estetika dan kreativiti
pelajar.
 Melahirkan pelajar berjiwa kesenian, kreatif,
inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang
tinggi
 MATLAMAT SDP UNTUK GURU SEKOLAH
RENDAH
 Melahirkan pelajar yang :
 Celik budaya
 Mempunyai estetika yang tinggi
 Imaginatif
 Kritis
 Kreatif
 Inovatif
 Inventif
 OBJEKTIF SDP UNTUK GURU SEKOLAH
RENDAH
 Menghargai keindahan ciptaan Tuhan
 Meningkatkan pengetahuan pelajar
 Mengguna pelbagai kemahiran, media, teknik, dan
teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja
 Menghargai sumbangan tokoh-tokoh seni
 Mengintegrasi SDP dalam subjek yang lain
TEORI SENI DALAM
PENDIDIKAN (SDP)
1. TEORI KECERDASAN PELBAGAI
(HOWARD GARDNER)

2. TEORI KONSTRUKTIVISME
(LEV VYGOTSKY)
1.Teorikecerdasan pelbagai (Howard
Gardner)
 “An intelligence is the ability to solve problems, or to create
products that are valued within one or more cultural setting”
(Gardner 1983)
 1. Logikal Matematik
 Kebolehan dominan di bahagian kiri
 Cemerlang dalam bidang matematik, catur,
pengaturcaraan komputer
 Minat yang besar terhadap kegiatan yang berbentuk
eksplorasi
 Sering bertanya tentang berbagai-bagai fenomena
yang dilihat yang berlaku di sekeliling
 Individu ini suka menuntut penjelasan logik dari
setiap pertanyaan
 Saintis, jurutera, arkitek dan doktor.
 2.VISUAL RUANG
 Penghakiman ruang dan keupayaan untuk
menggambarkan dengan mata minda.
 Baik dalam puzzle
 Berkebolehan menceritakan dan menggambarkan
pengalaman yang pernah dilalui
 Membolehkan individu mempersembahkan idea-idea
visual dan ruang
 Artis, pereka, arkitek, juruterbang, ahli pelayaran,
angkasawan dan perancang bandar
 3.Linguistik
 Mahir dalam kata-kata, lisan atau bertulis
 Baik dalam membaca, menulis, bercerita dan menghafal kata-
kata bersama-sama dengan tarikh
 Sensitif terhadap makna perkataan dan mahir untuk
memanipulasikannya
 Cenderung untuk belajar dengan lebih baik dengan membaca,
mengambil nota, mendengar kuliah, dan dengan berbincang
dan berdebat mengenai apa yang mereka pelajar
 Mempelajari bahasa asing dengan mudah
 Pandai berbicara, gemar bercerita dan tekun mendengar cerita
atau membaca
 Pengarang, pensyarah, wartawan, penyunting, penyair, penulis
skrip dan novelis.
 4. Kinestetik
 Rasa masa, rasa yang jelas matlamat tindakan fizikal,
bersama-sama dengan keupayaan untuk melatih
jawapan supaya mereka menjadi seperti refleks
 Perlu belajar lebih baik dengan melibatkan pergerakan
otot (contohnya bangun dan bergerak ke dalam
pengalaman pembelajaran), dan secara amnya baik
pada aktiviti-aktiviti fizikal seperti sukan atau tarian.
 Sering belajar dengan lebih baik dengan melakukan
sesuatu secara fizikal, dan bukannya dengan membaca
atau mendengar tentang hal itu.
 Atlit, juruterbang, penari, pemuzik, pelakon, pakar
bedah, doktor, pembina, pegawai polis dan askar
 5.MUZIK
 Kemampuan untuk menggemari, mendiskriminasi
dan meluahkan perasaan melalui muzik
 Mengesan bunyi tanpa lisan, muzik serta irama yang
terdapat di persekitarannya
 Sensitif kepada bunyi-bunyian atau suara yang
wujud dan timbul di dunia ini
 Berupaya menggunakan set asas atau elemen-elemen
muzik serta dapat bermain alat muzik dan menghafal
lirik muzik dengan baik
 Mampu untuk menggubah kata-kata menjadi lagu
 Boleh mencipta berbagai-bagai alat dan permainan
muzik
 6.INTERPERSONAL
 Memahami perasaan, motivasi, tabiat dan hasrat
orang lain
 Berinteraksi dengan mudah dan boleh bekerjasama
dengan orang lain secara praktikal
 Berasa sensitif dan memahami emosi, perasaan,
fikiran, tingkah laku dan harapan orang lain
 Pendakwah, kaunselor, jururunding dan imam
 7.INTRAPERSONAL
 Kesedaran tentang diri sendiri, berfikiran metakognitif dan
berkebolehan untuk menilai diri sendriri
 Mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai
tanggapan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri
 Pandai menentukan hala tuju kehidupan serta mempunyai
pegangan, prinsip dan azam yang kuat serta boleh berdikari
 Kelihatan murung dan suka mengelamun, tetapi pada masa
yang sama mereka juga sentiasa berwaspada dan berwawasan
dalam melakukan sesuatu.
 Belajar secara bersendirian di perpustakaan dan gemar
melakukan renungan yang mendalam dan termenung di
persekitaran yang sangat sepi
 Pemimpin, ahli falsafah, pendeta dan pemikir
 8.NATURALIS
 Pencinta alam yang dapat mengenali dan
mengklasifikasikan flora, fauna, dan galian dengan mudah
 Lebih banyak menghabiskan masa di luar dan gemar
mendengar bunyi-bunyian yang terdapat dalam alam sekitar
 Mengklasifikasikan bentuk-bentuk semula jadi seperti
haiwan dan spesis tumbuhan dan batu-batu dan jenis gunung
dan pengetahuan yang digunakan semula jadi dalam
perladangan, perlombongan
 Lebih berkesan kecerdasanya dengan mengadakan aktiviti
luar kelas
 Ahli biologi, zoology, petani, nelayan, ahli botani,
perancang bandar, ahli geologi, dan pendaki gunung
 9.SPIRITUAL
 Cenderung untuk bertanya mengenai segala kejadian
kewujudan manusia, erti kehidupan, mengapa manusia
mengalami kematian dan juga realiti yang dihadapi oleh
manusia dalam hidup
 Mampu menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, sama ada nilai-nilai tradisional
ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang
 Mampu menelaah nilai-nilai yang berkembang di tengah-
tengah kehidupan masyarakat, sama ada nilai-nilai tradisional
ataupun nilai-nilai baru yang sedang berkembang
Aplikasi Teori Kecerdasan Pelbagai
Dalam Proses PdP

 PadananPercubaan Peningkatan.
KELEBIHAN MENGGUNAKAN
TEORI KECERDASAN PELBAGAI
 Fleksibel
 Guru itu dapat melihat potensi yang ada pada pelajar itu
sendiri
 Membolehkan guru memberi tunjuk ajar sepenuhnya
tentang kekuatan dan kelemahan yang ada pada pelajar
 Membantu guru untuk merancang pengajarannya.
 Membolehkan guru untuk mempelbagaikan teknik
pengajaran
KELEMAHAN MENGGUNAKAN
TEORI KECERDASAN PELBAGAI
 Guru perlu mengenalpasti kecerdasan yang di
hadapi oleh para pelajarmya
 Cara pembelajaran yang tidak menyeluruh
 Menimbulkan ketidakadilan sekiranya guru
mengamalkan dasar pilih kasih.
2.TEORI KONSTRUKTIVISME
 Teori Pembinaan (construct)
 Pelajar sebagai pembina pengetahuan, melalui
pengetahuan dan pengalaman sedia ada.
 Bukan penerima pengetahuan iaitu menerima bulat-bulat
pengetahuan daripada guru
LEV VYGOTSKY(konstruktivisme sosial)
 Pelajar adalah individu unik yang mempunyai latar
belakang berbeza
 Pelajar melalui proses pembelajaran melalui bermain,
penyampaian formal, kerjasama pelajar dengan pelajar
yang lebih mahir
 Motivasi pelajar untuk belajardipengaruhi oleh
pengalaman yang berjaya dan keyakinan diri
 Guru berperanan sebagai pembimbing
 Pembelajaran berlaku apabila guru, pelajar dan bahan
mengajar berinteraksipembelajaran berasaskan konteks
penting
RUJUKAN
 Nota Seni Dalam Pendidikan. Diperoleh pada Januari 15,
2016 daripada http://cgisaiman.blogspot.my/2012/04/nota-
seni- dalam-pendidikan.html.
 Seni Dalam Pendidikan. Diperoleh pada Januari 15, 2016
daripada http://www.slideshare.net/ayashi_chan/topik- 1-
konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam- pendidikan.
 Teori Kecerdasan Pelbagai. Diperoleh pada Januari 15,
2016 daripada http://cikgu-
zaki.blogspot.com/2012/06/teori-kecerdasan-
pelbagai.html.

Anda mungkin juga menyukai