PROGRAM P&P BAHASA MELAYU TAHUN 1

KULIT UMUR CITA-CITA S1 S5 TAJUK KEDIAMAN M/MINUM S2 BETUL LAGU A/BERADIK P/KATA S3 SALAH NAMA HOBI LATIHAN S4 TAMAT

BAH AS A MEL AYU TAH UN 1
TARI KH 1 JANUAR I 2006 HAR I ISN IN MASA 9. 45 – 10. 15

TAJUK

Diri Saya

Mari Kita Menyanyi

“Berjaya”

Tepuk ramai-ramai,  Belalang kupu-kupu,  Kalau mahu pandai,  Saya baca buku.
 

Belalang kupu-kupu,  Terbang tepi paya,  Rajin baca buku,  Saya akan berjaya.

SIAPA SAYA?

Nama saya Mohammad Sani bin Seman

UMUR

Umur

saya tujuh tahun.

TEMPAT TINGGAL

Saya

tinggal di Taman Mawar

ADIK BERADIK

Saya ada seorang adik perempuan dan seorang abang.

HOBI SAYA
 Saya

suka baca

buku.
 Saya

juga gemar bermain bola sepak.

CITA-CITA
 Saya

berazam mahu belajar bersungguhsungguh.

Saya

bercita cita menjadi doktor.

MAKANAN KEGEMARAN
 Roti

bakar adalah makanan kegemaran saya.
oren pula minuman Kesukaan saya.

 Jus

EJA DAN SEBUT

• O ren • Bu ku • Ra jin • Tu juh

u mur ba ca ge mar dok tor

a dik sa ya ro jak se pak

LATIHAN
MARI CUBA JAWAB

LATIHAN (Pemahaman) SOALAN 1

Berapakah umur Mohamad Sani ? A. 7 minggu B. 7 tahun C. 7 bulan

  

SOALAN 2

Berapakah jumlah adik-beradik Mohamad Sani ? A. 2 orang B. 5 orang C. 3 orang

  

SOALAN 3

Apakah cita-cita Mohamad Sani? A. guru. B. doktor. C. kerani.

  

SOALAN 4

Susun dan tulis semula perkataan di bawah supaya menjadi ayat yang betul. 1. saya Mohamad Sani. Nama

____________________________________________________ 2. di Taman Mawar. Saya tinggal

____________________________________________________ 3. Saya doktor. bercita-cita menjadi

____________________________________________________

LATIHAN 5
 

Cerakinkan perkataan di bawah. 1. bola 2. buku 3. sepak 4. doktor 5. taman bo + + + + + la

BETUL

!!!!!!!!! Cerdik juga aku ye…..

Ye

SALAH
Alamak

salah Tak apa

CUBA

LAGI

SEKIAN TERIMA KASIH

JUMPA

LAGI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful