Form 2 Chapter 3 Biodiversity

3.1 KEPELBAGAIAN HIDUPAN DAN PENGELASANNYA

‡ Hidupan di Bumi terdiri daripada manusia, haiwan, dan tumbuhan. ‡ Setiap hidupan ini disebut organisma.

‡ Haiwan dan tumbuhan mempunyai pelbagai rupa bentuk, saiz, dan habitat.

‡ Perbezaan yang wujud antara spesies hidupan yang sama disebut variasi.

Habitat Hidupan

Habitat hidupan
‡ Habitat ialah tempat tinggal semula jadi bagi hidupan. ‡ Haiwan dan tumbuhan yang berlainan hidup di habitat yang berbeza.

Oktopus Paul

Habitat Haiwan - Pokok

Burung

Habitat Haiwan - Belukar

Ular

Habitat Haiwan - Kolam

Amoeba

Habitat Haiwan - Laut
Ikan paus

Ikan

Habitat Haiwan - Gurun

Unta

Habitat Haiwan - Kayu

Anai-anai

Habitat Tumbuhan - Tasik

Teratai

Habitat Tumbuhan - Kayu

Cendawan

Habitat Tumbuhan - Kebun

Durian

Habitat Tumbuhan - Kolam

Kiambang

Habitat Tumbuhan Tepi Pantai

Kelapa

Habitat Tumbuhan Gurun

Pokok Kaktus

PERMAINAN

SILA PADANKAN HAIWAN BERKENAAN DENGAN HABITAT SEMULAJADINYA

Pokok

Belukar

Tasik

Laut

Gurun

Kayu

ak

rimau

Pokok

Belukar

Tasik

Angsa

Laut

Hutan
Dugong

Kayu

Burung Kuola

Katak

Pokok

Ketam

Belukar

Tasik

Laut

Hutan
Gajah

Kayu Arnab

SILA PADANKAN TUMBUHAN BERKENAAN DENGAN HABITAT SEMULAJADINYA

Kiambang Durian Teratai

Kolam

Kebun

Tasik

Cendawan Gurun Pokok Kaktus

Kelapa Tepi Pantai

PENGELASAN HAIWAN BERDASARKAN CIRI-CIRI SEPUNYA

‡ Haiwan dapat dikelaskan berdasarkan ciriciri sepunya ‡ Contohnya: Habitat / Organ Pernafasan

Ketam

Darat Air

Buaya

Air dan Darat
Penyu

Kura- ura

Kata

Insang

Peparu

Moist Skin

Ketam Udang

Insang Peparu
Penyu uaya

Harimau

Kura-kura

Kulit Lembap
Katak

Peparu Penyu

LATIHAN

Latihan
‡ Sila senaraikan 5 contoh haiwan yang habitatnya darat ‡ Sila senaraikan 5 contoh haiwan yang habitatnya dalam air ‡ Sila senaraikan 2 contoh haiwan yang boleh tinggal di darat dan dalam air

Latihan
‡ Sila senaraikan 3 contoh haiwan yang menggunakan insang untuk bernafas ‡ Sila senaraikan 3 contoh haiwan yang menggunakan peparu untuk bernafas ‡ Sila senaraikan 1 contoh haiwan yang menggunakan kulit lembap untuk bernafas

Latihan ± Sila tuliskan habitat untuk haiwan / tumbuhan di bawah
Haiwan / Tumbuhan Burung Ular Ikan Unta Anai-anai Teratai Cendawan Pokok kelapa Pokok kaktus Habitat Pilihan jawapan: Kayu Gurun Pokok Belukar Tepi Pantai Tasik

PENGELASAN TUMBUHAN BERDASARKAN CIRI-CIRI SEPUNYA

‡ Tumbuhan juga dapat dikelaskan berdasarkan ciri-ciri sepunya ‡ Contohnya: Habitat / Jenis Batang / Cara membiak

Darat
Pokok Keembung Rumput Pokok Teratai Rumpai Laut

Air
Lalang Pokok Nangka Kiambang Spirogira

Habitat

Keras
Pokok Mangga Pokok Jagung Pokok Durian Pokok Rambutan Lalang Keembung Pokok Pokok Keladi

Lembut

Jenis Batang

Bijih Benih

Spora

Bijih Benih
Pokok Rambutan Pokok Jambu Pokok Kelapa Kulat Roti Lumut

Spora

Durian Pokok Durian Kulat pakis Paku

Cara Membiak

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful