Anda di halaman 1dari 8

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Ujikaji Eksperimen Demonstrasi Discrepant event

Ujikaji
Mencari secari teliti Inkuiri yang sistematik Langkah-langkah
o Sumbangsaran (mendapat idea) o Memilih pembolehubah o Menyoal o Merancang eksperimen o Jalankan eksperimen o Merekod dan mempersembah o Interpretasi dan penilaian o Lapor semula

Eksperimen
Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pelajaran sains. Murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir, kemahiran proses dan kemahiran manipulatif. Secara kebiasaan, langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen adalah seperti berikut: 1. Mengenal pasti masalah 2. Membuat hipothesis 3. Merancang eksperimen: - mengawal pemboleh ubah. - menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan - menentulkan langkah menjalanakan eksperimen - kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4. Melakukan eksperimen 5. Mengumpul data 6. Menganalisis data 7. Mentafsirkan data 8. Membuat kesimpulan 9. Membuat laporan

Tunjuk cara (demonstrasi)


Kaedah tunjuk cara ataupun demonstrasi adalah satu kaedah pembelajaran dengan menunjukkan contoh atau membuat uji kaji. Kaedah tunjuk cara ialah satu kaedah yang memerlukan penglibatan kedua-dua pihak iaitu guru dan pelajar melalui pengajaran yang disampaikan secara praktikal. Guru dan pelajar akan sama-sama terlibat dalam melakukan aktiviti sama ada pada waktu yang sama ataupun berbeza. Keupayaan pelajar mengingat adalah lebih baik jika mereka membuat sesuatu sendiri berbanding dengan apa yang mereka dengar atau lihat. Kaedah ini memberi peluang kepada pelajar untuk belajar bukan sahaja secara teori semata-mata, bahkan pelajar dapat melakukan apa yang dipelajari secara praktikal.

Empat ciri utama kaedah tunjuk cara


1. Melihat kemahiran
Guru akan memeperlihatkan sesuatu kemahiran kepada pelajarnya. Ini bermakna guru akan memberi penerangan atau penjelaskan semasa aktiviti ditunjukkan. Dengan cara ini, pelajar akan lebih mudah memahami apa yang dipelajari kerana mereka tidah hanya mendengar sebaliknya mereka melalui atau melihat sendiri apa yang berlaku seiring dengan apa yang mereka dengar.

2. Penglibatan pelajar
Guru boleh melibatkan pelajar dalam aktiviti praktikal sesuatu pelajaran. Pelajar yang mempunyai kemahiran yang baik boleh dijadikan contoh kepada pelajar yang lain. Disamping mendedahkan pelajar dengan realiti sebenar, bakat pelajar juga boleh dikesan dan diasah melalui aktiviti seperti ini.

3. Peluang untuk mendengar atau melihat


Guru perlulah memastikan setiap pelajarnya tidak tercicir daripada mendengar atau melihat tunjuk cara tersebut. Seandainya bilangan pelajar adalah ramai dalam satu-satu masa, guru boleh membahagikan pelajar mengikut kumpulan-kumpulan kecil.

4. Kaitan antara teori dan praktikal


Kaedah ini berkesan kerana pelajar dapat mengaitkan apa yang dipelajari secara teori dan praktikal. Tunjuk cara juga boleh mengelakkan pelajar tersalah faham dengan apa yang dipelajari.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru untuk melaksanakan kaedah tunjuk cara
Peringkat awal, guru perlu menerangkan dan menunjukkan terlebih dahulu langkah, aktiviti atau peraturan kepada pelajar. Kemudian pelajar perlu memusatkan sepenuh perhatian mereka terhadap apa yang guru perkatakan dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh guru. Pemusatan tumpuan ini adalah bertujuan supaya pelajar tidak tertinggal langkah dan penjelasan yang dibuat oleh guru bagi mengelakkan berlakunya kesilapan ketika giliran pelajar membuat aktiviti. Selepas pemerhatian dilakukan, guru boleh meminta beberapa orang pelajar atau setiap pelajar untuk menunjukkan semula cara yang sudah dilakukan oleh guru sebentar tadi. Guru boleh menegur sertamerta jika terdapat sebarang kesalahan pelajar dalam melakukan aktiviti sekali gus menjadi tunjuk ajar kepada pelajar yang lain untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bagi aktiviti yang membolehkan kepelbagaian, murid boleh melakukan semula aktiviti sama ada seperti yang ditunjukkan oleh guru ataupun memilih untuk membuat sendiri berdasarkan pengetahuan sedia ada pelajar asalkan selari dengan objektif dan topik pengajaran.

Peristiwa Bercanggah (Discrepant Events)


Teknik Peristiwa Bercanggah sesuai dijalankan menggunakan teknik ramal-perhati-terang (POE- predict, observe, explain) . Bezanya,guru menggunakan situasi di mana biasanya terdapat percanggahan antara ramalan murid dengan pemerhatian yang akan mereka lakukan. Dengan lain perkataan, Peristiwa Bercanggah menyebabkan berlakunya apa yang dikatakan konflik kognitif iaitu keadaan ketidakseimbangan yang berlaku dalam minda murid disebabkan percanggahan tersebut. Peristiwa Bercanggah dikatakan mampu memotivasimurid secara intrinsik kerana mereka akan seboleh-bolehnya cuba merungkai konflik kognitif tadi supaya berada dalam zon selesa semula. Murid biasanya mempunyai kefahaman yang salah mengenai konsep arus elektrik. Misalnya murid beranggapan arus merupakan suatu bahan yang boleh mengalir (seperti air) dan akan berkurang apabila melalui suatu rintangan seperti mentol. Kefahaman salah ini (atau lebih popular dipanggil miskonsepsi atau konsepsi alternatif) dapat dikesan melalui respons murid.

Contoh
Tujuan:Mencungkil idea tentang kaitan antara arus elektrik dengan kecerahan mentol dalam litar sesiri 1. Sambungkan dua mentol secara sesiri menggunakan klip buaya. Sebelum menyambungkannya kepada terminal bateri minta murid ramalkan kecerahan mentol bagi kedua-dua mentol dan mencatatkan ramalan masing-masing di atas kertas atau buku rekod. Catatkan juga ramalan murid di papan hitam. Guru: Ramalkan kecerahan mentol yang disambungkan pada terminal positif bateri (mentol A) berbanding mentol yang disambung pada terminal negatif bateri (mentol B). Murid: Mentol A akan menyala lebih cerah daripada mentol B. Guru: Mengapa? Murid: Arus elektrik bergerak dari terminal positif kepada terminal negatif. Jadinya arus akan masuk dulu ke dalam mentol A dan kemudian barulah mentol B. Guru: Tetapi mengapa mentol B menjadi kurang cerah berbanding mentol A? Murid: Sebahagian arus itu digunakan mentol A dan sudah berkurang sebelum ia mengalir masuk ke dalam mentol B. 2. Sambungkan kedua-dua mentol tadi ke terminal bateri beserta dua buah ammeter: sebuah diletakkan pada kedudukan sebelum mentol A dan sebuah lagi selepas mentol A atau B. Minta murid membuat pemerhatian ke atas kecerahan mentol dan bacaan kedua-dua ammeter yang menunjukkan bacaan arus elektrik (pemerhatian akan menunjukkan kecerahan mentol dan bacaan ammeter sama sahaja, yang bertentangan dengan ramalan murid) 3. Minta murid membuat perbandingan antara ramalan dengan pemerhatian dan menjelaskan sebaran percanggahan antara ramalan dengan pemerhatian yang ada.