LANGKAWI

Nurfatin binti Abd Aziz Nurul Aida bt Ibrahim Zainab Asilah bt Abdullah

LATAR BELAKANG PULAU LANGKAWI

Dikenali sebagai pulau lagenda yang terkenal dengan sejarah Puteri Mahsuri

Terletak di latitud 6 21 U dan longitud 99 48 T di utara Selat Melaka berhampiran Laut Andaman

Pulau bebas cukai

LATAR BELAKANG KAWASAN KAJIAN

PEKAN KUAH

Menda at nama sem ena eristiwa k a g lai yang tert m a mengenangi kawasan it

ekan ter esar dan pint mas k tama la Langkawi

Arca Helang - sim ol Langkawi yang terkenal

GEOTAMAN LANGKAWI
GEOLOGI Kaji at ata per at an dari s dut sejara , formasi pem entukan, komposisi, struktur dan landskap yang ter asil dari proses semulajadi evolusi alam GEOPARK Merujuk kepada suatu kawasan yang mempunyai unsurunsur seperti sejara atu, formasi menarik pel agai jenis atu, landskap unik dan inda GEO Ilm sains mi

KILIM KARST GEOFORES T PARK
Landskap batu kapur unik di ba agian timur ulau Langkawi dan pulau-pulau kecil di sekitarnya

Gua Kelawar
Terletak di timur laut ulau Langkawi, kira-kira 10 minit berkereta dari ekan Kua Terletak di kaki bukit di Kilim yang dikelilingi utan paya bakau dan pintu gua meng adap Sungai Kilim

Kerajaan negeri Keda tela membina beberapa titi batu di dalam gua ini

Fish Farm

KERETA KABEL LANGKAWI

Terletak di Gunung Mat C incang, barat laut pulau Langkawi

ibina dari April 2001 ingga Ogos 2004

Mula dibuka pada 27 Februari 2005

LANGKAWI SKY BRIDGE

KAE AH MENGUMPUL MAKLUMAT

Pemer atian

Explorasi internet
KAE AH MENGUMPUL MAKLUMAT

Temubual

Kajian Perpustakaan

Soal selidik

RESPON EN

Puan Fadzilla - Pekerja PNKL

Encik Rosdi bin Abdul Ras id - Pembantu E wal Ekonomi LKIM

Puan Is an bt Ab Hamid - Penjaga kaunter tiket di Gua Kelawar

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Encik Ruslan bin Akib - Pemandu pelancong

Mo d K airil - Pekerja di Fis Farm

Max dan Jane - Pelancong Jerman

CIRI-CIRI PELANCONGAN

Sejara / Lagenda / Mitos

Alam Semula jadi

FAKTOR TARIKAN PELANCONG (UMUM)

Zon Bebas Cukai

Budaya

Alam Semula jadi
Rangkaian batu batan yang unik seperti stalakit dan stalagmit Conto : Gunung, gua batu kapur, tasik

ianggap sebagai syurga tropika

Usia geologi yang melebi i 500 juta ta un

Bentuk muka bumi yang pelbagai

Gunung Mac inc ang

Taman Laut Pulau Payar

Kilim Karst Geoforest Park

Pantai Cenang

Antara destinasi pili an

Sejara / Lagenda/Mitos
Terdapat tempat yang memegang beberapa cerita seperti lagenda, dongeng.

Terdapat juga tempat yang memegang sejara negara.

Sering dikaitkan dengan mistik / keajaiban

Antara tempat yang mempunyai sejara / lagenda/ mitos

Makam Ma suri

Tasik ayang Bunting

Galeria Perdana Langkawi

Zon Bebas Cukai
Pusat embeli belah bebas cukai
Terdapat pelbagai kemudahan seperti penginapan

Menjual pelbagai jenis barang yang bermutu

Terdapat pelbagai restoran makanan laut

Pekan Kuah

Budaya

Pelbagai pameran kebudayaan, seni kraf dan tarian Mempelajari budaya penduduk Langkawi

Kampung Air Hangat

Kompleks Budaya Kraf Langkawi

Homestay Pulau Tuba

Antara destinasi pili an

Antara tempat pelancongan di Langkawi

Langkawi Geoforest Park (Fokus)

Keluasan 478km persegi, meliputi keseluruhan gugusan pulau.

Meliputi ciri-ciri fizikal, hutan dan petempatan penduduk.

Ciri-ciri
Tarikan utama formasi batuan tertua, nilai geologi yang tinggi, pasir dan persisiran pantai. Merangkumi 3 geotaman: Machinchang Cambrian Geoforest Park, Kilim Karst Geoforest Park dan Dayang Bunting Marble Geoforest Park

Machinchang Cambrian Geoforest Park

Mempunyai formasi geologi batuan tertua Formasi Machinchang, berusia 450-550 juta tahun. Mempunyai beberapa tapak kajian geologi yang menarik seperti Teluk Datai,Pantai Pasir Tengkorak dan Tanjung Batu. Mempunyai beberapa keajaiban alam semulajadi yang terbentuk akibat proses geologi seperti landskap Banjaran Machinchang dan Telaga Tujuh.

Langkawi Cable Car Sky Bridge Langkawi

Aktiviti
Air Terjun Telaga Tujuh

Kilim Karst Geoforest Park
Memaparkan landskap karst/batu kapur yang unik Formasi Setul Hutan paya bakau, hutan pantai Tasik Dayang Bunting, Tasik Langgun Tarikan hidupan liar dan juga sistem gua

Ekosistem yang pelbagai

Tasik air tawar hasil runtuhan bumbung gua

Aktiviti

Eagle Feeding

Hole in The Wall Fish Farm

Gua Kelawar

Dayang Bunting Marble Geoforest Park
Tarikan utama Tasik Dayang Bunting

Menghasilkan antara marmar terbaik duniaFormasi Chuping

Hutan paya bakau yang besar sepanjang Selat Dayang Bunting

Aktiviti

Tasik Dayang Bunting Marmar Putih

Struktur tanih di Pulau Langkawi

Perkhidmatan yang disediakan

Pengangkutan

Penginapan

Pemandu pelancong

Udara,air (feri,bot laju), darat (pengangkutan awam dan sewa)

Hotel, resort, apartment, inn, chalet, homestay

Pengangkutan

Penginapan

KEPENTING AN PELANCON GAN

Memperkenalkan Langkawi ke serata dunia

Meningkatkan ekonomi negara Penambahbaikan infrastruktur dan kemudahan Pemeliharaan kawasan semulajadi

Peluang pekerjaan

MASALAH

MASALAH Aspek Fizikal

HAKISAN

PENCEMARAN

GANGGUAN EKOSISTEM

Pengangkutan

Kebersihan

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful