Anda di halaman 1dari 16

Karangan Deskriptif

Menulis karangan deskriptif dengan imaginasi

Karangan Deskriptif
BAGAIMANA MENULIS KARANGAN DESKRIPTIF

Karangan Deskriptif

Takrif:

Memberikan gambaran atau pemerian pada sesuatu.


( Kamus Dewan Dwibahasa )

Karangan Deskriptif dengan jelas dan menggambarkan sesuatu


terperinci bertujuan melukiskan atau memberikan gambaran terhadap sesuatu dengan sejelasjelasnya pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, membaca, atau merasakan hal yang dideskripsikan. contoh: keadaan banjir, suasana perayaan, keadaan di pasar

Karangan Deskriptif CIRI-CIRI


Menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan panca indera. Membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri.

POLA PENGEMBANGAN PARAGRAF DESKRIPTIF


Paragraf Deskripsi Spesial - menggambarkan objek khusus ruangan, benda atau tempat. Paragraf Deskripsi Subjektif - menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Paragraf Deskripsi Objektif - menggambarkan objek dengan apa adanya atau sebenarnya.

Karangan Deskriptif
karangan yang bertujuan untuk menyampaikan gambaran pemikiran pada sesuatu yang dilihat dan di alami.

Karangan Deskriptif
BEBERAPA CONTOH TAJUK KARANGAN DESKRIPTIF
1.Setelah 40 tahun merdeka,banyak kejayaan yang dicapai oleh Singapura. Ceritakan dua kejayaan yang dicapai oleh Singapura yang menarik perhatian kamu. 2.Ceritakan satu pengalaman di mana kamu telah mengabaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang pelajar hingga menyebabkan kamu kecundang dalam pelajaran. 3.Sekolah kamu mengadakan majlis hari ucapan dan penyampaian hadiah yang dihadiri oleh Menteri Pendidikan. Gambarkan suasana sambutan yang diadakan sempena hari tersebut.

Karangan Deskriptif
BAGAIMANA MENULIS KARANGAN DESKRIPTIF YANG BAIK

Karangan Deskriptif
1. Harus menepati kehendak soalan. 2. Perlu mengemukakan hujah dan idea yang bernas beserta contoh-contoh yang bersesuaian dengan tajuk yang diberi. 3. Isi perlu mencukupi,sekurang-kurangnya lima atau tujuh dan mampu dikembangkan dengan contoh dan bukti

Karangan Deskriptif
4.Pemakaian bahasa perlu sesuai dengan tajuk yang dipilih.Kaya dengan kosa kata dan tatabahasa yang tepat. 5.Pemakaian ungkapan yang tepat dan pembinaan ayat yang ringkas . 6.Penyampaian dan pengolahan tersusun rapi. 7. Ada perenggan pendahuluan,isi dan penutup.

Karangan Deskriptif
MEMBEZAKAN KARANGAN DESKRIPTIF DENGAN KARANGAN NARATIF

Karangan Deskriptif
NARATIF
Cerita atau kisah tentang peristiwa,pengalaman dalam bentuk cerpen,cereka.
( Kamus Dewan )

Karangan Deskriptif
1. Karangan bentuk naratif kaya dengan keindahan bahasa. 2. Dialog biasa digunakan dalam karangan naratif.

Karangan Deskriptif
Soalan: Zaman kanak-kanak merupakan satu zaman yang penuh dengan kenangan manis. Gambarkan pengalaman kamu itu.

Karangan Deskriptif SEMOGA KAMU BERJAYA!